terug
Hoe kunnen we u helpen?

Femur osteotomie

Bij een femur osteotomie wordt de stand van het bovenbeen veranderd. Pijnlijke eenzijdige kraakbeenslijtage aan de buitenzijde of binnenzijde van de knie is de meest voorkomende reden om deze operatie uit te voeren. Daarnaast kan een aangeboren of later verkregen kromstand van het bovenbeen de reden van operatie zijn.

Slijtage en beenstandafwijking

Door een eenzijdige slijtage kan een stand afwijking ontstaan of verergeren. Meestal wordt met een femurosteotomie een x -beenstand veranderd in een neutrale beenstand of lichte o-beenstand om het slechte kraakbeen te ontlasten. Door eenzijdige slijtage aan de binnenkant van de knie krijgt het been een O -stand en zorgt de femur osteotomie juist voor een lichte X-stand waarmee het slechte kraakbeen ontlast wordt.

Voorbereiden femur osteotomie

Thuissituatie
Na de operatie zijn uw bewegingsmogelijkheden een aantal weken beperkt. Zo mag u niet autorijden, fietsen en loopt u met krukken. Daarom is het zaak dat u voor de operatie het één en ander regelt met uw partner, kinderen of vrienden. U kunt met ze afspreken dat zij tijdelijk de boodschappen voor u doen en andere werkzaamheden in en om het huis van u overnemen. Ook kunt u de inrichting van uw huis waar nodig aanpassen.

Extra zorg
Wanneer u geen partner, kinderen of vrienden in de buurt heeft die hulp kunnen bieden kan het zijn dat u recht heeft op extra zorg. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hulp bij de persoonlijke verzorging.
 • Een tijdelijk verblijf in het zorghotel.
 • Hulp bij het spuiten van bloedverdunners.Het is belangrijk dat u vooraf goed bedenkt wat uzelf kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Geef dit duidelijk aan op het nazorgformulier.

Let op: als u thuis een partner of kinderen heeft, krijgt u geen extra zorg toegewezen door het CIZ. Wanneer u wel extra zorg krijgt toegewezen, wordt afhankelijk van uw inkomen een eigen financiële bijdrage gevraagd.

Huishoudelijke hulp
Wilt u hulp in het huishouden dan moet u dit zelf aanvragen in uw gemeente (WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Uw conditie
Hoe beter u in conditie bent, hoe beter dat is voor het herstelproces na de operatie. Dit moet u doen in samenwerking met uw fysiotherapeut. Ook zal hij u voor de operatie leren lopen met krukken en hoe u uw been en armspieren kunt versterken.

Hometrainer
Het is goed om een hometrainer te hebben, deze gaat u snel na de operatie gebruiken.

Enkele dagen voor de operatie

 • Regel Krukken.
 • Regel een hometrainer.
 • Zorg voor een gemakkelijke stoel met leuningen en een krukje om uw been geregeld hoog te kunnen leggen.
 • Zorg dat u na ontslag vervoer naar huis heeft geregeld.
 • Cold packs ( voor vermindering van pijn en zwelling).

Nuchter blijven

Nuchter zijn betekent, dat u tot zes uur vóór de opnametijd mag eten en drinken, daarna niets meer. Uitzonderingen hierop zijn alléén water, thee, appelsap en koffie, zonder melk en suiker, deze mag u nog tot twee uur voor de opnametijd drinken. Een slokje water om medicijnen in te nemen, of bij het tanden poetsen is wel toegestaan. Het is verstandig niet te roken, de ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen.


Let op: Het gaat hier om het aantal uur voor de opnametijd en niet de operatietijd.

Anesthesie femur osteotomie

De operatie wordt onder anesthesie (verdoving) uitgevoerd. De anesthesioloog ziet u voor de operatie. De anesthesioloog beoordeelt uw algemene gezondheidstoestand aan de hand van uw medische gegevens: ziektegeschiedenis, uitslagen van laboratoriumtesten en bloedonderzoeken en informatie over allergieën en dagelijks medicijngebruik. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt geluisterd naar de longen en het hart. Ook wordt de bloeddruk gemeten, hartfilmpje (ECG) gemaakt en bloedonderzoek verricht. De anesthesioloog kiest in overleg met u algehele of regionale anesthesie.

Algehele anesthesie/Narcose
Volledige verdoving met bewustzijnsverlies. Dit betekent dat u gedurende de operatie slaapt en niks van de operatie merkt.

Regionale anesthesie/Ruggenprik
Regionale anesthesie houdt in dat met een injectie het onderlichaam tijdelijk gevoelloos wordt gemaakt. Tijdens de operatie kunt u wakker blijven. Gaat u liever wat doezelen dan kunt u een rustgevend middel krijgen. Overigens ziet u niets van de operatie, want alles wordt met doeken afgedekt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
De anesthesioloog bespreekt de voor- en nadelen van iedere anesthesietechniek met u. Sommige patiënten kunnen misselijk worden van algehele anesthesie. In dat geval worden medicijnen tegen misselijkheid toegediend. Misselijkheid komt echter steeds minder vaak voor, doordat de medicijnen voor anesthesie de laatste jaren steeds beter zijn geworden.

Indien nodig worden voorafgaand aan de operatie medicijnen toegediend. Voor uw veiligheid worden in de anesthesieruimte apparaten aangesloten, zoals een bloeddrukband en apparaten voor een continu hartfilmpje (ECG) en zuurstofmeting. Als dit gebeurd is, bent u klaar voor de anesthesie.

Wat doet de anesthesioloog tijdens de operatie?
De anesthesioloog is verantwoordelijk voor uw comfort en veiligheid vóór, tijdens en onmiddellijk na de operatie. In de operatiekamer zal de anesthesioloog de vitale functies, zoals hartslag, hartritme, bloeddruk, lichaamstemperatuur en ademhaling nauwlettend in de gaten houden.

De operatieve ingreep

De chirurg maakt een snee in het onderste deel van uw bovenbeen van ongeveer 12 centimeter. De plaats van die snee is afhankelijk van de soort femur osteotomie, aan de binnenzijde van het been of aan de buitenzijde.. De snee is recht en legt de onderkant van het bovenbeen vrij.

Gesloten wig methode 
Bij de gesloten wig methode aan de binnenzijde, voor correctie van een x – stand, verwijdert de chirurg een vooraf geplande wig uit de binnenzijde van het bovenbeen boven de knie. Vervolgens verandert de chirurg de stand van het been door het sluiten van de wig.

Bij de gesloten wig methode aan de buitenzijde, voor correctie van eeno – stand, verwijdert de chirurg een vooraf geplande wig uit de buitenzijde van het bovenbeen boven de knie. Vervolgens verandert de chirurg de stand van het been door het sluiten van de wig. De stand wordt gecontroleerd door metingen tijdens de operatie uit te voeren. Om het bovenbeen in deze nieuwe stand te houden (fixeren), plaatst de chirurg een plaatje over de gesloten wig en zet dat vast met schroeven. Het plaatje wordt alleen verwijderd als het klachten geeft, maar moet minimaal 3 tot 6 maanden blijven zitten.

In het wondgebied wordt een drain achtergelaten om overtollig wondvocht af te voeren.

Alle lagen worden gesloten met oplosbare hechtingen. Als laatste wordt de huid onderhuids gehecht met aan het uiteinde van de wond twee knoopjes. In sommige gevallen wordt de huid gesloten met agraves, nietjes. Vervolgens wordt er een drukverband aangelegd.

Hierboven ziet u links een kniefoto na een gesloten wig femur osteotomie vanaf de binnenzijde en rechts na een gesloten wig femur osteotomievanaf de buitenzijde.

Het resultaat

Het resultaat van de operatie is over het algemeen goed. Bij meer dan 84% van de patiënten zijn pijnklachten en dagelijks functioneren één jaar na de operatie verbeterd. Bij meer dan 70% zijn de pijnklachten zelfs (erg) veel verminderd. Patiënten hebben na de operatie beduidend minder moeite met het uitvoeren van activiteiten. Wilt u meer weten waarom ViaSana veel waarde hecht aan wat u als patiënt vindt van uw behandelresultaat? Kijk dan op Mijn ViaSana resultaat.

 

Wilt u meer weten over de resultaten van deze operatie, bekijk dan de resultaten pagina

Pijnbehandeling

Het doel is dat u gaat mobiliseren (bewegen) onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ondanks de pijn dient u toch te bewegen, door beweging neemt de pijn sneller af. Door beweging is de kans op andere problemen (infectie, trombosebeen, etc.) kleiner. Pijnbehandeling is dan ook een belangrijk onderdeel van onze zorg. Hieronder bespreken we verschillende vormen van pijnbehandeling.

Tabletten
Wanneer u weer zelf kunt eten en drinken, kunt u pijnstillers als tabletten innemen. Deze vorm van pijnbehandeling is effectief, als u de pijnstillers regelmatig (volgens voorschrift) inneemt.

Zetpillen
Wanneer het niet mogelijk is tabletten in te nemen, kunnen zetpillen worden toegediend. Deze worden rectaal (via de anus) ingebracht en door het lichaam opgenomen. Het is van belang dat u alle paracetamol in blijft nemen zolang u pijn heeft. Zo bouwt u namelijk een goede bloedspiegel op.

Injecties/oxycodon
Soms is het nodig om pijnstillers via een injectie in de buik toe te dienen. Dit zijn meestal sterke pijnstillers die bij ernstige pijn worden toegediend. Ook oxycodon is een sterke pijnstiller, deze krijgt u mee in tablet vorm.

Bijwerkingen
Meld aan de verpleegkundigen indien u een van de volgende bijwerkingen heeft:

  • misselijkheid en braken,
  • obstipatie (moeizame stoelgang) en diarree,
  • hoofdpijn,
  • duizeligheid,
  • slaperigheid,
  • lichte verwardheid.

In overleg met u zoeken de anesthesioloog en de verpleegkundige naar de juiste middelen om bijwerkingen en klachten effectief te bestrijden.

Bij ontslag
Bij ontslag worden pijnstillers voor veertien dagen voorgeschreven. Indien nodig krijgt u een herhalingsrecept mee naar huis. U dient de instructies goed op te volgen en de juiste doseringen te nemen. Indien nodig kunt u bij ViaSana nog om een herhalingsrecept vragen.

Wondverzorging

Dagelijkse verzorging van de wond
Tijdens genezing sluit de wond in principe vanzelf. De tweede dag na de operatie mag de pleister worden verwijderd of op een nader tijdstip indien door de verpleging aangegeven.  Hierbij gelden bijvoorbeeld de volgende richtlijnen: 

 • Geopereerd op maandag betekent op woensdag verwijderen. 
 • Geopereerd op donderdag betekent op zaterdag verwijderen.

Verzorging van de wond  

 • Was uw handen, voordat u de pleister verwijdert.
 • Verwijder de pleister in de ochtend.
 • Plak geen nieuwe pleister als de wond dicht is.
 • Douchen mag zonder pleister, maar de wond mag niet te nat worden (met pleister niet te lang douchen anders kan er water onder de randen van de pleister komen).
 • Dep de wond en het gebied rond de wond goed droog met een schone handdoek. Niet wrijven.

Wondlekkage
De wond kan wat nalekken. Na vijf dagen moet de wond wel droog zijn, lekt deze nog dan willen we dat u contact opneemt met de orthopedieconsulente in Kliniek Viasana. Is de lekkage fors dan graag eerder contact.  Met forse wondlekkage wordt bedoeld: 

 • De pleister is totaal verzadigd en pleister moet vervangen worden. 
 • De wond gaat opeens lekken en pleister is half verzadigd. 
 • Meer lekkage dan hierboven aangegeven. 

Bij ontslag uit de kliniek krijgt u een extra pleister mee naar huis. Indien u meer dan één pleister nodig heeft dan kunt u deze met een recept ophalen bij uw apotheek. Hieraan zijn kosten verbonden. U moet contact opnemen met ViaSana bij:

 • Toenemende wondlekkage of pusvorming; 
 • Lekkagevocht dat u ruikt; 
 • Koorts; 
 • Extreme pijn; 
 • Plotselinge roodheid; 
 • toename zwelling; 
 • Twijfel of andere klachten. 

Telefoonnummer: 0485-476330. De orthopedieconsulente is tijdens kantoortijden bereikbaar. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de verpleegafdeling.   Neem contact op met Kliniek Viasana als u één of meer van deze signalen constateert!

Complicaties

Zwelling
Na de operatie is het wondgebied en uw bovenbeen wat gezwollen. Dit is normaal. Als u pijn hebt en de roodheid van de wond neemt toe, kan dit wijzen op een infectie. Meestal is de lichaamstemperatuur dan ook verhoogd.

Gestoorde wondgenezing
De genezing van de wond kan worden belemmerd, doordat er wondvocht uit de wond komt. Soms is dan behandeling met antibiotica noodzakelijk. De wond moet na vijf dagen droog zijn. Als dit niet het geval is neemt u contact op met de orthopedieconsulente om te overleggen

Bloeduitstorting (Hematoom)
Na de operatie ontwikkelt zich in het bovenbeen vaak een bloeduitstorting. Deze kan twee tot drie weken aanwezig blijven. De bloeduitstorting zakt naar de achterzijde van het bovenbeen en de knieholte, en soms in de kuit en naarde enkel, en verdwijnt daarna. Het kan behoorlijk pijnlijk zijn maar de pijn vermindert door de heup, knie en enkel te bewegen en in de eerste twee weken het been hoog te leggen.

Trombose (bloedstolsels)
Trombose in het been of in de longen (longembolie) komt in enkele gevallen voor. Als voorzorgsmaatregel gebruikt u vanaf de dag van de operatie tot zes weken na de operatie een bloedverdunner. Het recept hiervoor heeft u voor de operatie op de polikliniek van uw arts ontvangen. Na de operatie krijgt u een instructie over de wijze waarop u de bloedverdunner zelf kunt injecteren.

Beperken van het infectierisico tijdens de opname
Ziekenhuisinfecties zijn een bron van zorg voor zowel ziekenhuizen als patiënten. Uiteraard zijn onze verpleegkundigen en artsen zich bewust van het infectiegevaar. Ze nemen dan ook alle noodzakelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen. Ook van onze patiënten en bezoekers verwachten we een bijdrage aan de ziekenhuishygiëne. We vragen u om de volgende richtlijnen op te volgen:

 • Houd uw handen en lichaam schoon tijdens uw verblijf.
 • Neem uw persoonlijke toiletspullen mee.
 • Gebruik de handendesinfectans als dat nodig is, onder meer na een bezoek aan het toilet.
 • Draag steeds uw schoenen of pantoffels wanneer u rondloopt in de kliniek.

Pijnmedicatie

De medicijnen die u per dag voorgeschreven krijgt, kunt u het beste over 24 uur verdelen, zodat u voor de nacht nog medicijnen over heeft (Oxycodon). Als de pijn overdag draaglijk is, stop dan met Diclofenac en daarna met de Paracetamol.

Slapen
Na de operatie is het normaal dat u de eerste vier tot zes weken minder goed slaapt. Zo kan het zijn dat u ’s nachts vaak naar het toilet moet. Door de operatie is de bloedsomloop in uw been tijdelijk veranderd. Hierdoor blijft overdag overdag meer vocht achter in uw onderbeen. Wanneer u ligt, gaat het vocht vanuit uw been naar uw blaas.

Hometrainer
De hometrainer vormt een belangrijk deel van uw revalidatie. Na twee weken mag u hierop fietsen met niet teveel kracht, als de pijn het toelaat.

Zwelling
Als de zwelling van het geopereerde been toeneemt, moet u het been gedurende de dag zo vaak mogelijk hoog houden. Koelen met coldpacks, 15 tot 20 minuten, kan naast hoog houden pijnvermindering geven. Als u gaat slapen zet dan het voeteneinde van uw bed omhoog. U mag geen kussen onder de knie leggen, dit kan ervoor zorgen dat u de knie op termijn minder goed kan strekken. Het is normaal dat u de eerste zes à acht weken een dikker been houdt, dit komt omdat de bloedsomloop in het been nog verstoord is. Neem contact op met ViaSana als de pijn en de zwelling fors toenemen.

Controles

14 dagen: Hechtingen laten verwijderen bij huisarts

6 weken: Orthopedisch chirurg + foto

3 tot 4 maanden: Orthopedisch chirurg

De hechtingen zijn oplosbaar met aan de uiteinden een knoopje, deze kunnen na 14 dagen worden verwijderd door de huisarts of door de orthopedieconsulente in de kliniek. Het kan ook zijn dat de wond wordt gehecht met nietjes. Deze moeten dan verwijderd worden met een klein tangetje, dit is een prikkend gevoel, dat voor de ene persoon gevoeliger is dan voor de andere.

Revalidatie eerste twee weken

De eerste twee weken na de operatie mag u het been 25% belasten op geleide van pijn. Tevens mag u niet fietsen. U loopt met twee krukken. Uw arts heeft u hier tijdens de opname instructies over gegeven. Het bovenbeen kan flink gezwollen en blauw zien door de bloeduitstortingen. Dit kan gevoelig zijn en is van tijdelijke aard. Het vocht uit het bovenbeen zakt naar achteren en naar onderen, naar de knieholte, de kuit en enkel, wat een vervelend gevoel kan geven. Wij adviseren het been geregeld hoog te leggen.

Revalidatie van twee tot zes weken

Zwaar been
Het been voelt de eerste tijd zwaar aan, naarmate de zwelling afneemt wordt dit beter.

Knielen
In de eerste 6 weken wordt het knielen afgeraden in verband met de genezing van het bot.

Revalidatie van zes weken tot drie maanden

Na 6 weken mag u afbouwen naar één of geen kruk na controle bij de arts. Dan wordt tevens een foto gemaakt.

Sporten

 • Wandelen
 • Fietsen
 • Tillen tot 10 kg

Werken
Werken mag, mits de werkzaamheden niet te knie belastend zijn, zoals bij administratief werk.

Autorijden
Als u de krukken heeft afgebouwd en u voldoende controle heeft over uw been mag u proberen auto te rijden. Zorg dat u eerst goed in en uit kunt stappen. De krukkenfase moet afgerond zijn. Begin met korte ritten. Wanneer u een lange reis maakt, stop dan regelmatig om uw benen te strekken. Wees ervan bewust dat u een noodstop moet kunnen maken. Ook is het verstandig om bij uw verzekering te informeren of u verzekerd bent als u gaat autorijden.

Reizen
Reist u per vliegtuig, trein of bus, creëer dan zoveel mogelijk beenruimte voor uzelf. Ga bijvoorbeeld aan het gangpad zitten.

Zes maanden na de operatie

Na zes maanden is de meeste kracht weer terug in het been. Afhankelijk van klachten en botheling kan de arts adviseren om de ingebrachte plaat te verwijderen.

Ervaringen van patiënten met knieklachten

Bea Russens

Bea Russens
Knieprothese

Wim van Soest

Wim van Soest
Knieprothese

Ricky Seinstra

Ricky Seinstra
Voorste kruisbandoperatie

Ingrid Rosmalen

Ingrid Rosmalen
Voorste kruisbandoperatie

Gaby de By

Gaby de By
Voorste kruisbandoperatie

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Corona maatregelen
laatste nieuws