terug
Hoe kunnen we u helpen?

Tibiakop osteotomie

Bij een tibiakop osteotomie wordt de stand van het onderbeen veranderd. Pijnlijke eenzijdige kraakbeenslijtage aan de binnenzijde of buitenzijde van de knie is de meest voorkomende reden om deze operatie uit te voeren. Daarnaast kan een aangeboren of later verkregen kromstand van het onderbeen de reden van operatie zijn.

Slijtage en beenstand afwijking

Door een eenzijdige slijtage kan een standafwijking ontstaan of verergeren. Meestal wordt met een tibiakop osteotomie een O -beenstand veranderd in een lichte X – beenstand om het slechte kraakbeen te ontlasten. Door eenzijde slijtage aan de buitenkant van de knie krijgt het been een X -stand en zorgt de tibiakop osteotomie juist voor een neutrale stand waarmee het slechte kraakbeen ontlast wordt.

Anesthesie tibiakop osteotomie

De operatie wordt onder anesthesie (verdoving) uitgevoerd. De anesthesioloog ziet u voor de operatie. De anesthesioloog beoordeelt uw algemene gezondheidstoestand aan de hand van uw medische gegevens: ziektegeschiedenis, uitslagen van laboratoriumtesten en bloedonderzoeken en informatie over allergieën en dagelijks medicijngebruik. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt geluisterd naar de longen en het hart. Ook wordt de bloeddruk gemeten, hartfilmpje (ECG) gemaakt en bloedonderzoek verricht. De anesthesioloog kiest in overleg met u algehele of regionale anesthesie.

Algehele anesthesie/Narcose
Volledige verdoving met bewustzijnsverlies. Dit betekent dat u gedurende de operatie slaapt en niks van de operatie merkt.

Regionale anesthesie/Ruggenprik
Regionale anesthesie houdt in dat met een injectie het onderlichaam tijdelijk gevoelloos wordt gemaakt. Tijdens de operatie kunt u wakker blijven. Gaat u liever wat doezelen dan kunt u een rustgevend middel krijgen. Overigens ziet u niets van de operatie, want alles wordt met doeken afgedekt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
De anesthesioloog bespreekt de voor- en nadelen van iedere anesthesietechniek met u. Sommige patiënten kunnen misselijk worden van algehele anesthesie. In dat geval worden medicijnen tegen misselijkheid toegediend. Misselijkheid komt echter steeds minder vaak voor, doordat de medicijnen voor anesthesie de laatste jaren steeds beter zijn geworden.

Indien nodig worden voorafgaand aan de operatie medicijnen toegediend. Voor uw veiligheid worden in de anesthesieruimte apparaten aangesloten, zoals een bloeddrukband en apparaten voor een continu hartfilmpje (ECG) en zuurstofmeting. Als dit gebeurd is, bent u klaar voor de anesthesie.

Wat doet de anesthesioloog tijdens de operatie?
De anesthesioloog is verantwoordelijk voor uw comfort en veiligheid vóór, tijdens en onmiddellijk na de operatie. In de operatiekamer zal de anesthesioloog de vitale functies, zoals hartslag, hartritme, bloeddruk, lichaamstemperatuur en ademhaling nauwlettend in de gaten houden.

De operatieve ingreep

De chirurg maakt een snee in het onderbeen van ongeveer 10 centimeter. De plaats van die snee is onder de knie. De snee is recht of diagonaal en legt de bovenkant van het onderbeen vrij.

De chirurg kan de stand van het onderbeen op twee manieren aanpassen: via een open wig of gesloten wig osteotomie. Tegenwoordig wordt vanwege een grotere nauwkeurigheid bij een correctie van een o-stand vaak gekozen voor een open wig methode.


Open wig methode 
Bij de open wig methode wordt aan de binnenkant van het onderbeen een zaagsnede gemaakt. Ter hoogte van die zaagsnede spreidt de chirurg het onderbeen open met botspreiders tot de vooraf geplande stand is bereikt.  De stand wordt gecontroleerd door metingen tijdens de operatie uit te voeren. Om het onderbeen in deze nieuwe stand te houden (fixeren), plaatst de chirurg een plaatje over de zaagsnede heen en zet dat vast met schroeven. In de snede wordt geen vulmiddel geplaatst, uw lichaam gaat in de maanden na de operatie zelf bot aanmaken waarmee de opening wordt opgevuld. Het plaatje wordt alleen verwijderd als het klachten geeft, maar moet minimaal 12 maanden blijven zitten tot het bot volledig is genezen.

Gesloten wig methode  
Bij de gesloten wig methode, die vaker gebruikt wordt bij een correctie van een x-stand naar een neutrale stand, verwijderd de chirurg een vooraf geplande wig uit de binnenzijde van het onderbeen onder de knie. Vervolgens verandert de chirurg de stand van het onderbeen door het sluiten van de wig. De stand wordt gecontroleerd door metingen tijdens de operatie uit te voeren. Om het onderbeen in deze nieuwe stand te houden (fixeren), plaatst de chirurg een plaatje over de gesloten wig en zet dat vast met schroeven. Het plaatje wordt alleen verwijderd als het klachten geeft, maar moet minimaal 3 tot 6 maanden blijven zitten.

In het wondgebied wordt een drain achtergelaten om overtollig wondvocht af te voeren. Alle lagen worden gesloten met oplosbare hechtingen. Als laatste wordt de huid onderhuids gehecht met aan het uiteinde van de wond twee knoopjes. In sommige gevallen wordt de huid gesloten met agraves, nietjes. Vervolgens wordt er een drukverband aangelegd.

Hierboven ziet u links een kniefoto na een open wig tibiakop osteotomie en rechts een kniefoto na een gesloten wig tibiakop osteotomie.

Resultaten

Het resultaat van de operatie is over het algemeen goed. Bij meer dan 84% van de patiënten zijn pijnklachten en dagelijks functioneren één jaar na de operatie verbeterd. Bij meer dan 71% zijn de pijnklachten zelfs (erg) veel verminderd. Patiënten hebben na de operatie beduidend minder moeite met het uitvoeren van activiteiten. 

Wilt u meer weten waarom ViaSana veel waarde hecht aan wat u als patiënt vindt van uw behandelresultaat? Kijk dan op Mijn ViaSana resultaat.
 Wilt u meer weten over de resultaten van deze operatie, bekijk dan de resultaten pagina

Pijnbehandeling na de operatie

Het doel is dat u gaat mobiliseren (bewegen) onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ondanks de pijn dient u toch te bewegen, door beweging neemt de pijn sneller af. Door beweging is de kans op andere problemen (infectie, trombosebeen, etc.) kleiner. Pijnbehandeling is dan ook een belangrijk onderdeel van onze zorg. Hieronder bespreken we verschillende vormen van pijnbehandeling.

Tabletten
Wanneer u weer zelf kunt eten en drinken, kunt u pijnstillers als tabletten innemen. Deze vorm van pijnbehandeling is effectief, als u de pijnstillers regelmatig (volgens voorschrift) inneemt.

Zetpillen
Wanneer het niet mogelijk is tabletten in te nemen, kunnen zetpillen worden toegediend. Deze worden rectaal (via de anus) ingebracht en door het lichaam opgenomen. Het is van belang dat u alle paracetamol in blijft nemen zolang u pijn heeft. Zo bouwt u namelijk een goede bloedspiegel op.

Injecties/oxycodon
Soms is het nodig om pijnstillers via een injectie in de buik toe te dienen. Dit zijn meestal sterke pijnstillers die bij ernstige pijn worden toegediend. Ook oxycodon is een sterke pijnstiller, deze krijgt u mee in tablet vorm.

Bijwerkingen
Meld aan de verpleegkundigen indien u een van de volgende bijwerkingen heeft:

  • misselijkheid en braken,
  • obstipatie (moeizame stoelgang) en diarree,
  • hoofdpijn,
  • duizeligheid,
  • slaperigheid,
  • lichte verwardheid.

In overleg met u zoeken de anesthesioloog en de verpleegkundige naar de juiste middelen om bijwerkingen en klachten effectief te bestrijden.

Bij ontslag
Bij ontslag worden pijnstillers voor veertien dagen voorgeschreven. Indien nodig krijgt u een herhalingsrecept mee naar huis. U dient de instructies goed op te volgen en de juiste doseringen te nemen. Indien nodig kunt u bij ViaSana nog om een herhalingsrecept vragen.

Persoonlijke Prognose Check

Benieuwd naar uw prognose op basis van onze resulaten? Doe de Persoonlijke Prognose check. Vul uw gegevens in qua leeftijd, lengte, gewicht en geslacht en krijg een inkijk en wat u kunt verwachten wanneer u kiest voor een Tibiakop osteotomie bij ViaSana.

Ervaringen van patiënten met knieklachten

Thijs Daandels

Thijs Daandels
Kijkoperatie knie

John Kelly

John Kelly
Tibiakop osteotomie

Ad de Beer

Ad de Beer
Knieprothese

Yannick van Roessel

Yannick van Roessel
Meniscus operatie

Jeroen Bevers

Jeroen Bevers
Voorste kruisbandoperatie

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Corona maatregelen
laatste nieuws