Frozen shoulder

Wat is een frozen shoulder?

Een frozen shoulder is een aandoening waarbij een verdikking en verschrompeling van het gewrichtskapsel ontstaat. Ontsteking van het kapsel veroorzaakt verlittekening waardoor verklevingen van het kapsel ontstaan. Hierdoor ontstaat minder ruimte voor bewegingen in het gewricht, met als gevolg pijn en bewegingsbeperking. Dit kan dermate ernstig zijn dat dagelijkse activiteiten onmogelijk zijn.

Test hier uw schouderklachten

download.php?cs=f3aca&id_token=wvulst909

Behandeling

  • Fysiotherapie kan helpen om verdere bewegingsbeperking van het gewricht tegen te gaan. Injectie in het gewricht met corticosteroïden en lokaal anestheticum in het gewricht remt de ontsteking en vermindert de pijn, waardoor oefentherapie beter wordt verdragen.
  • Schouder doorbewegen onder narcose, wanneer de injecties en de behandeling van de fysiotherapie geen resultaat geeft.

Operatie

Onder een korte algemene narcose wordt de schouder doorbewogen om zodoende de verklevingen aan het schouderkapsel los te maken. Bij deze ingreep komt de arts niet in de schouder, dus komen er geen wondjes.

Soms is het noodzakelijk om wel in de schouder te kijken bij het doorbewegen, omdat de verklevingen die er zitten losgemaakt moeten worden. Dan worden er 2 of 3 kleine sneetjes gemaakt.

Voorbereiden op de operatie

Na de operatie bent u licht beperkt in uw handelen. Het is goed om alvast na te denken over uw situatie thuis.

  • Zorg voor gemakkelijk zittende kleding die u met één hand uit kunt krijgen. Zo bent u minder afhankelijk.
  • Een coldpack kan verlichting geven bij pijn (koel 15 min., op de bedekte huid).
  • Extra kussens ter ondersteuning van de arm kunnen verlichting geven in de nacht.

Pijnmedicatie

Op de afdeling ontvangt u medicijnen voor thuis. Het is van belang de medicijnen te gebruiken om de pijn onder controle te houden.

Fysiotherapie en bewegen

U moet de gewonnen winst in bewegingsbereik goed onderhouden door frequent te oefenen. Bij voorkeur ieder uur. Het is dan ook verstandig om de dag na het doorbewegen al een afspraak met uw fysiotherapeut te maken voor verdere behandeling en beweging.

Vragen of een extra controle

Mocht u na het lezen van de patiënteninformatie vragen hebben of behoefte hebben aan een extra controle, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.