terug
Hoe kunnen we u helpen?

Rugklachten

Hoe ontstaan rugklachten?

Een gezonde rug kan veel druk opvangen waardoor diverse houdingen en bewegingen moeiteloos uitgevoerd kunnen worden. Echter kan de rug om verschillende redenen zwakker worden en kunnen door verschillende oorzaken de ringen zwakker worden en scheuren. De belangrijkste oorzaken van een zwakke discus zijn:

 • Na de groei stopt de doorbloeding van de discus, vanaf deze tijd is er geen herstel van het weefsel mogelijk. Door een trauma.
 • Te weinig beweging.
 • Afwijkingen en standsveranderingen van de wervelkolom.
 • Te hoge of te lage belasting op de wervelkolom.
 • Een verkeerde houding.
 • Langdurige stress, ziekte en specifieke aandoeningen.
 • Genetisch bepaald. Bij sommige mensen kan een kleine beweging al voldoende zijn om de discusringen te doen scheuren. Met name bukken en draaien zorgen ervoor dat de ringen eerder gaan scheuren en de kern zich in achterwaartse richting verplaatst.

Oorzaak

Wanneer men last heeft van lage rugpijn wordt vaak aan een hernia gedacht. Echter heeft lang niet alle rugpijn te maken met een hernia. Er kunnen veel andere oorzaken aan ten grondslag liggen. Om de juiste diagnose te stellen is vaak een röntgen of een MRI foto noodzakelijk. Uit de gemaakte foto's kan worden afgeleid waar de oorzaak van de klachten vandaan komt.

 • Slijtage van ruggenwervels
 • Spinaalstenose
 • Scoliose
 • Hernia


Slijtage van ruggenwervel
Slijtage is een normaal verschijnsel dat bij iedereen in meer of mindere mate optreed. De gewrichtjes waarmee de wervels op elkaar scharnieren noemt men de facetgewrichtjes. Wanneer slijtage optreedt ter hoogte van deze gewrichtjes, kunnen de gewrichtjes ontsteken. Dit veroorzaakt pijn, met mogelijk uitstraling naar SI-gewricht, bil en/of bovenbeen.

Door de buik en rugspieren met oefentherapie te versterken kunnen de klachten verminderen. Slijtage zorgt er namelijk voor dat de stabiliteit in de rug minder is, hierdoor moeten de spieren harder werken om de rug stabiel te houden. Omdat de spieren dit niet gewend zijn gaan ze verkrampen, dit veroorzaakt pijn. Door oefentherapie worden de spieren sterker en zullen de krampen verdwijnen. Is de slijtage heftiger dan kan een facetinjectie uitkomst bieden. Helpt dit niet dan kunnen wervels eventueel worden vastgezet, dit is echter een laatste oplossing.

Spinaalstenose
Doordat de rug instabiel is worden de banden en gewrichtjes in de rug dikker. Hierdoor wordt het kanaal waardoor de zenuwen lopen smaller. Hierdoor worden de zenuwen langzaamaan platgedrukt.

Door de buik en rugspieren met oefentherapie te versterken kunnen de klachten verdwijnen. De rug wordt stabieler waardoor de versmalling van het zenuwkanaal niet verergert. De klachten verdwijnen dan vaak omdat de zenuw uitzichzelf een andere weg zoekt. Helpt dit niet dan kan afhankelijk van de klachten een facet- of epidurale injectie gegeven worden. Bij klachten in het been wordt meestal een epidurale injectie gegeven, omdat de zenuw het probleem is. Heeft u alleen klachten in de rug dan wordt een facetinjectie gegeven, omdat het gewricht de problemen veroorzaakt.

Scoliose
Scoliose is een abnormale bocht in de wervelkolom. Het is een veel voorkomende afwijking bij jongeren, vooral bij meisjes. Om een aangepaste behandeling te kunnen instellen en erger te voorkomen is het belangrijk dat de afwijking zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld.

Bij een lichte scoliose is meestal geen behandeling nodig. Bij een ernstigere scoliose is het belangrijk dat de patiënt zijn of haar lichaamshouding verbeterd en zijn rugspieren goed aanspant. Dit kan voorkomen dat de scoliose verergert. Is de scoliose in een verder gevorderd stadium dan kan een korset van kunststof, soms met een metalen beugel eraan uitkomst bieden. Het korset voorkomt dat de kromming verergert. Soms is het genoeg om het korset alleen 's nachts te dragen. Maar bij een ernstige scoliose moet het korset de hele dag aan.

Hernia
Wanneer de ringen in de discus scheuren gaan vertonen en de kern door de scheur van de buitenste ring naar buiten treedt, spreekt men van een hernia, dit kan zeer veel pijn veroorzaken. Ook kan het zijn dat een hernia geen klachten geeft. Dit hangt samen met een aantal factoren, zoals de locatie, grootte en of er een ontstekingsreactie ter hoogte van de zenuw aanwezig is. In de meeste gevallen geeft een hernia geen klachten! Zo heeft ongeveer één op de vijf mensen op één of meerdere niveaus een hernia maar slechts een klein deel heeft hier ook werkelijk hinder van. Wanneer een hernia alleen klachten in de rug geeft, zal normaal gesproken geen operatie uitgevoerd worden. Andere behandelvormen, zoals injecties en fysio- en manuele therapie hebben dan de voorkeur.

Behandelingen

Zoals gezegd zijn er veel oorzaken die ter grondslag kunnen liggen aan uw rugklachten. ViaSana biedt u een breed scala aan behandelingen waardoor altijd de beste behandelingen voor u mogelijk is. De behandelmethoden zijn:

• Oefentherapie
• Epidurale injectie
• Microscopische hernia operatie


Oefentherapie
Door middel van fysiotherapie (spierversterkende oefentherapie voor de buik en rug) zullen de meeste klachten in de eerste zes tot acht weken verdwijnen. Gebeurd dit niet dan kan over worden gegaan op injectietherapie. Welke injectietherapie wordt toegepast kan per behandeling verschillen.

Lees meer over de hernia-operatie

Kwaliteit van leven na behandeling
Slijtage van de rug is een continu proces dat met geen enkele behandeling te stoppen valt. Elke behandeling is erop gericht om met zo min mogelijk middelen een zo langdurig mogelijke klachtenvrije periode te bereiken. In de meeste gevallen worden rugklachten met fysiotherapie vanzelf kleiner en verdwijnen de klachten binnen zes tot acht weken. Is dit niet het geval dan verdwijnen de klachten vaak met injectietherapie. Het resultaat van de injectie is voelbaar binnen drie weken. Is er geen resultaat voelbaar dan zal erover worden gegaan tot een operatie. Na de operatie zijn de meeste patiënten de oude pijn direct kwijt.


Ervaringen van patiënten met rug- en nekklachten

Tessa Tiller

Tessa Tiller
Hernia

Corné van Overveld

Corné van Overveld
Hernia

Erwin Hokke

Erwin Hokke
Hernia

Paula Scheffer

Paula Scheffer
Hernia

Jorg Remi

Jorg Remi
Hernia

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Corona maatregelen
laatste nieuws