terug
Hoe kunnen we u helpen?

Voor de nieuwe cliëntenraad zijn Kliniek ViaSana en Coöperatie medisch specialisten ViaSana, hierna gezamenlijk genoemd ViaSana, op zoek naar leden. 

De cliëntenraad van ViaSana gaat bestaan uit twee leden en een voorzitter, waarbij deskundigheid en ervaring elkaar aanvullen. De cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten van ViaSana door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur op aspecten die het algemeen patiëntbelang raken. Het wettelijk kader hiervoor is vastgelegd in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). 

We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de patiëntenzorg binnen ViaSana.

Lid cliëntenraad

Samen met je collega’s van de cliëntenraad representeer je de patiënten van ViaSana binnen een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan. Samen met je collega’s binnen deze raad heb je oog voor de innovatieve zorg die ViaSana wil bieden en behartig je de belangen van de huidige en toekomstige patiënten van ViaSana. 

De twee leden die wij zoeken;

 • zijn zelf patiënt geweest of zijn familielid/naaste van een patiënt;
 • zijn geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg in ViaSana;
 • zijn in staat om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van ViaSana te behartigen in relatie tot de belangen van de organisatie; 
 • kunnen zich inleven in de belangen van patiënten, maar kan ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen; 
 • zijn bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • hebben een kritische, positieve en open houding;
 • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • kunnen goed in teamverband functioneren;
 • zijn bereid om ongeveer 4 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de cliëntenraad;
 • zijn woonachtig in de regio Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Nijmegen.

Voorzitter cliëntenraad

Naast twee leden voor de cliëntenraad is ViaSana op zoek naar een voorzitter. Als voorzitter geef je leiding aan de vergadering en bewaak je de uitvoering van de gemaakte afspraken van de cliëntenraad. Je bent de vertegenwoordiger en het gezicht van de cliëntenraad zowel binnen als buiten de kliniek. Om dit te kunnen doen gelden er naast de genoemde kwalificaties bij de vacature van lid cliëntenraad een aantal aanvullende kwalificaties.

De persoon die wij zoeken

 • is zelf patiënt geweest of is familielid/naaste van een patiënt;
 • heeft bestuurlijk inzicht;
 • kan (dienend) leiding geven aan de vergadering;
 • heeft het vermogen leden te stimuleren;
 • is in staat een functionele samenwerkingsrelatie met het bestuur op te bouwen;
 • heeft visie op patiënt-participatie;
 • heeft overzicht, en stelt prioriteiten;
 • is in staat besluiten te nemen;
 • kan delegeren;
 • heeft onderhandelingsvaardigheden.

De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar voor een overlegvergadering met het Bestuur. Daarnaast kan, indien noodzakelijk, tussentijds overleg plaatsvinden. 

Voor de verrichte werkzaamheden ontvangen de leden een gepaste vergoeding.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt de cliëntenraad graag uw motivatiebrief en curriculum vitae voor zondag 10 april. U kunt deze richten aan Kliniek ViaSana, t.a.v. mevrouw O. van Loon, Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill of via o.vanloon@viasana.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Paul Kruijsen, Algemeen directeur Kliniek ViaSana via p.kruijsen@viasana.nl of 0485-476330.