terug
Hoe kunnen we u helpen?

Voor de cliëntenraad zijn Kliniek ViaSana en Coöperatie medisch specialisten ViaSana, hierna gezamenlijk genoemd ViaSana,  op zoek naar een nieuw lid.

De cliëntenraad van ViaSana bestaat uit twee leden en een voorzitter, waarbij deskundigheid en ervaring elkaar aanvullen. De cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten van ViaSana door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur op aspecten die het algemeen patiëntbelang raken. Het wettelijk kader hiervoor is vastgelegd in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).

We zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de patiëntenzorg binnen ViaSana.

Samen met je collega’s van de cliëntenraad representeer je de patiënten van ViaSana binnen een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan. Samen met je collega’s binnen deze raad heb je oog voor de innovatieve zorg die ViaSana wil bieden en behartig je de belangen van de huidige en toekomstige patiënten van ViaSana.

De persoon die wij zoeken;

 • is zelf patiënt geweest of zijn familielid/naaste van een patiënt;
 • is geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg in ViaSana;
 • is in staat om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van ViaSana te behartigen in relatie tot de belangen van de organisatie;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar kan ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen;
 • is bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • heeft een kritische, positieve en open houding;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • kan goed in teamverband functioneren
 • is bereid om ongeveer 4 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de cliëntenraad;
 • is woonachtig in de regio Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Nijmegen

De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar voor een overlegvergadering met het Bestuur. Daarnaast kan, indien noodzakelijk, tussentijds overleg plaatsvinden.

Voor de verrichte werkzaamheden ontvangen de leden een gepaste vergoeding.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt de cliëntenraad graag uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze richten aan Kliniek ViaSana, t.a.v. mevrouw O. van Loon, Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill of via o.vanloon@viasana.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Paul Kruijsen, Algemeen directeur Kliniek ViaSana via p.kruijsen@viasana.nl of 0485-476330.