terug
Hoe kunnen we u helpen?

Stichting ViaSana te Mill is een door de overheid toegelaten Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). Zij is gespecialiseerd in verzekerde, orthopedische zorg en pijnbehandeling. Met adviezen en operaties wordt een grote groep patiënten uit heel Nederland en daarbuiten behandeld. De organisatie van ViaSana is efficiënt ingericht en er wordt persoonlijke zorg geleverd met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waarbij de wensen en behoeften van de cliënten centraal staan.

Per direct is een vacature ontstaan voor een lid raad van toezicht met medische expertise

De collega-toezichthouder die wij zoeken:

  • heeft affiniteit met de zorg in het algemeen en de doelstellingen van Stichting ViaSana in het bijzonder;
  • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; weet als toezichthouder het juiste evenwicht aan te brengen tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • heeft het vermogen om het beleid en het functioneren van ViaSana te toetsen en daarnaast het bestuur met raad en daad terzijde te staan;
  • is integer en omgevingsbewust, neemt verantwoordelijkheid, heeft een onafhankelijke opstelling en kan zijn toezichthoudende taken in teamverband uitoefenen;
  • heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid en beschikt bij voorkeur over relevante netwerken;
  • beschikt over visie en heeft inzicht in de eisen die vooral kwaliteit en veiligheid en continuïteit aan een organisatie als ViaSana stellen;
  • is voldoende beschikbaar.

Benoeming en voordracht

De raad van toezicht zelf is verantwoordelijk voor de selectie en de benoeming van haar leden. Aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad van ViaSana komt adviesrecht toe. In de procedure voor de werving van het nieuwe lid van de raad is daarmee rekening gehouden.

Wijze van solliciteren

Graag ziet de raad van toezicht uw kandidaatstelling, voorzien van een motivatie en een actueel CV, per e-mail tegemoet. Uw e-mail kunt u sturen naar de heer J. de Bruin, bestuurder van de Stichting ViaSana (e-mailadres: j.debruin@viasana.nl).

Nadere informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de raad van toezicht, de heer J. Claassen, bereikbaar via e-mailadres: jlgmclaassen@gmail.com. Voor uitgebreide informatie over ViaSana zie de website: www.viasana.nl.