terug
Hoe kunnen we u helpen?

In verband met het eindigen van de zittingsperiode van een van de leden is de cliëntenraad op zoek naar een nieuw lid.

De cliëntenraad van ViaSana bestaat uit twee leden en een voorzitter, waarbij deskundigheid en ervaring elkaar aanvullen. De cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad van bestuur op aspecten die het algemeen patiëntbelang raken. Het wettelijk kader hiervoor is vastgelegd in de WMCZ. De leden van de raad hebben daarbij een waarderend kritische houding. 

De collega die wij zoeken:

 • levert graag een bijdrage aan de innovatieve zorg die ViaSana voor haar patiënten levert; 
 • kan samenwerken met interne en externe belanghebbenden;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • is bereid ongeveer tienmaal per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de cliëntenraad;
 • woont in het werkgebied van de kliniek (regio Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Nijmegen);
 • is bij voorkeur bekend met de kliniek als (ex)patiënt of familielid / naaste van een (ex)patiënt;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding met gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen;
 • is in staat om kritisch te oordelen over ontwikkelingen binnen en buiten de kliniek vanuit patiënt belang en deze te vertalen naar de praktijk van de kliniek;
 • heeft affiniteit met kwaliteitsontwikkeling in organisaties;
 • is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • kan de voorzitter bij zijn afwezigheid vervangen.

Vacatieregeling 

De leden van de cliëntenraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatie- en reiskostenvergoeding. 

Praktische informatie

Omdat de huidige raad uit twee mannelijke leden bestaat gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouwelijke kandidaat. De functie van lid Cliëntenraad Kliniek Viasana is per direct beschikbaar. De zittingstermijn is 4 jaar; een proefperiode van 6 maanden wordt in acht genomen. De termijn kan maximaal 1 keer verlengd worden. Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt de cliëntenraad graag uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze richten aan Kliniek ViaSana, t.a.v. Clientenraad, Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Janssen, Voorzitter cliëntenraad via j.h.f.janssen@live.nl of 06-41080707.