Meulesteen

Pijnpoli

Pijn is een belangrijke reden voor mensen om  naar een (huis)arts te gaan. Bij chronische pijn (pijn langer dan 3 tot 6 maanden), maar ook bij acute pijn, kunt u via uw huisarts of behandelend specialist doorverwezen worden naar de Pijnpoli ViaSana.

Pijn door  een nek- en/of rughernia, pijn in gewrichten (zoals heup, knie, schouders en rug) en hoofdpijn zijn slechts enkele voorbeelden van pijn die het leven van mensen kunnen beheersen. Op de Pijnpoli van ViaSana onderzoeken anesthesiologen gespecialiseerd in pijnbestrijding wat de oorzaak van de pijnklachten zijn en behandelen dit indien mogelijk. Zo is bij de rug- of nekhernia  een zenuw bekneld, waardoor er uitstralende pijn ontstaat. Door deze zenuw te behandelen op de pijnpoli, kan de pijn aanzienlijk verminderd worden of zelfs verdwijnen.

Wat is pijn?

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel en is heel persoonlijk. Pijn is hetgeen wat U ervaart en zo erg als U het zegt! Pijn zijn signalen die we waarnemen als er sprake is van beschadiging van weefsels (spier, bot, pezen, zenuw). Onze hersenen zenden prikkels in de vorm van pijn uit om dit beschadigde deel te beschermen. Pijnbeleving vindt plaats in de hersenen. Naast de pijnprikkels die de hersenen ontvangen zijn er ook andere factoren die de pijnbeleving beïnvloeden zoals sociale en psychisch factoren. Op de pijnpoli van ViaSana wordt bij de behandeling rekening gehouden met al deze factoren. Pijn wordt daarom vanuit verschillende kanten belicht en behandeld. Dit wordt multidisciplinaire behandeling genoemd. Er vindt dan overleg plaats tussen meerdere specialisten zoals de neuroloog, orthopeed, psycholoog, fysiotherapeut, revalidatiearts en de pijnspecialist. Op deze manier doet de pijnpoli van ViaSana er alles aan om in overleg en in goede samenspraak met diverse specialisten uw pijn te behandelen, zodat deze dragelijker wordt en uw maatschappelijke functioneren hiermee wordt bevorderd

Gang van zaken pijnpoli ViaSana

Als u een afspraak heeft op onze pijnpoli meldt u zich eerst bij de receptie waar uw gegevens worden gecontroleerd (neem daarom uw identiteitsbewijs en eventueel medicijnpaspoort mee). Daarna wordt u verwezen naar de wachtruimte van de pijnpoli waar de doktersassistente u ophaalt en meeneemt naar de spreekkamer.

De doktersassistent neemt met u een uitgebreide vragenlijst door over uw gezondheid in het algemeen, medicijngebruik en de pijnklachten. Daarna gaat de anesthesioloog-pijnspecialist dieper in op uw pijnklachten en verricht eventueel ook een gericht lichamelijk onderzoek. Om een goed beeld te krijgen van de klachten worden eventueel ook de MRI en röntgenfoto's beoordeeld. Soms zijn deze gegevens bekend in een ander ziekenhuis en is het vaak sneller als u deze gegevens opvraagt en meeneemt of opstuurt.

Aan de hand van uw klachten, lichamelijke onderzoek en de aanvullende informatie wordt door de pijnspecialist een voorstel voor behandeling gedaan. Tevens worden ook uw verwachtingen t.a.v. de behandeling, de beperkingen en de mogelijke risico's besproken.

Als u komt voor een behandeling adviseren wij u om makkelijk zittende kleding te dragen en begeleider/chauffeur mee te nemen. Het is namelijk mogelijk dat u na de behandeling de eerst 24 uur geen auto mag rijden.

Wat doet een anesthesioloog-pijnspecialist?

Een algemene anesthesioloog zorgt ervoor dat tijdens en na de operatie de patiënt niets voelt van de operatie door narcose of plaatselijke verdovingen. De anesthesioloog-pijnspecialist heeft zich hiernaast ook gespecialiseerd in behandeling van patiënten met pijn.

De pijnpoli

ViaSana is een officieel geregistreerd pijnkliniek (NVA, type B). De  anesthesioloog-pijnspecialisten in ViaSana zijn geregistreerd en gespecialiseerd in behandeling van alle soorten pijn met de nadruk op wervelkolom en gewrichten. De anesthesioloog-pijnspecialist beoordeelt uw klachten en doet hierna een behandelingsvoorstel. Dit kan bestaan uit adviezen en niet-invasieve behandelingen (medicijnen, pijnpleisters, TENS, fysiotherapie, etc.) en ook invasieve behandelingen.

Er zijn diverse mogelijkheden van invasieve pijnbehandelingen. Naast behandeling van zenuwen waarbij de pijngeleiding wordt uitgeschakeld of verminderd behoren ook gewrichtsbehandelingen en ruggenprik tot de invasieve pijnbehandeling. Deze behandelingen zijn niet erg pijnlijk en gebeuren onder plaatselijke verdoving. Met behulp van röntgendoorlichting wordt de exacte locatie van de pijnbehandeling bepaald en behandeld.

Antistolling, complicaties en risico

Invasieve pijnbehandeling kent weinig complicaties en risico's. Het wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en daarom is de kans op beschadiging van een zenuw zeer gering. Er wordt onder steriele omstandigheden gewerkt, waardoor de kans op infecties gering is.

Als u antistolling (Ascal, Acetylsalicylzuur, Plavix, Acenocoumarol, Fenprocoumon, Sintrom of andere bloedverdunners) gebruikt, moet u deze NIET staken. Met de pijnspecialist wordt op de poli met u een afspraak gemaakt. Dan wordt bepaald of u voor de behandeling de medicatie tijdelijk moet staken.

LET OP: ANTISTOLLING ALLEEN STOPPEN OP ADVIES VAN BEHANDELEND PIJNSPECIALIST

De behandelingen kunnen worden verricht onder röntgendoorlichting en er wordt ook medicatie toegediend.

(MOGELIJKE) ZWANGERSCHAP DIENT U BIJ ONS TE MELDEN.

Tot slot

De pijnpoli van ViaSana is een geregistreerde pijnkliniek met gespecialiseerde pijnspecialisten waar zorgvuldig volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging (NVA) pijnbehandelingen worden uitgevoerd. Het doel is om in een multi disciplinaire setting (in samenwerking met verschillende andere specialismen) uw pijnklachten te verminderen ofwel draagbaar te maken waardoor u beter maatschappelijk kunt functioneren!