terug
Hoe kunnen we u helpen?

Toin Lathouwers

Stichting Rooi Hartsafe (SRH) werkt zeer nauw samen met Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode (SRS) . Samen treden SRH en SRS op als “Rooi Hartsafe”. SRS verzorgt voor de inwoners van Sint-Oedenrode reanimatiecursussen conform het lesmateriaal van de Nederlandse Reanimatie Raad. (NRR). SRS is reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting en gebruikt de lesmaterialen die door de Hartstichting worden gemaakt en onderhouden. Alle instructeurs zijn gecertificeerd bij zowel de NRR als bij de Hartstichting. SRS geeft onder andere een herhalingscursus “Reanimatie met AED”. Opleidingsduur van die herhalingscursus is één avond van 2¼ uur, in “Zorgboerderij Dommelhoeve” aan het Cathalijnepad. Het reanimatiecertificaat van de Hartstichting, dat ook wordt erkend door de NRR, wordt daarna met 1 jaar verlengd. In ons cursistenbestand staan ongeveer 550 personen die jaarlijks aan een herhalingles kunnen deelnemen. Zo’n herhalingsles kost regulier 15 euro per persoon. Echter om alle oud-cursisten bij het reanimeren met AED betrokken te houden en hen zoveel mogelijk jaarlijks terug te zien bij de herhalingslessen, willen wij deze les gratis aanbieden aan personen die in Rooi wonen, sporten of werken. Dat is Rooi Hartsafe nu al bijna twee jaar gelukt, dankzij sponsoring. We willen het daaruit voortvloeiende succes ook graag voortzetten in de komende jaren. Daarom vragen we u om een bijdrage in de huur van de cursusaccommodatie en het onderhoud van de reanimatiepoppen. Graag vernemen we of u wilt bijdragen aan onze gratis herhalingslessen “Reamatie met AED” en daarmee ook aan de “hartveiligheid” in Rooi. Met vriendelijke groet, namens Rooi Hartsafe, Toin Lathouwers

Vind jij dat het verhaal van Toin onze sponsoring verdient? Geef dan je stem aan Toin Lathouwers

Stemmen is niet meer mogelijk, bekijk het overzicht.

Corona maatregelen
laatste nieuws