terug
Hoe kunnen we u helpen?

Bij de eerste afspraak dienen patiënten de onderstaande 5 items mee te nemen. Dit geldt in alle Nederlandse ziekenhuizen en gespecialiseerde klinieken als ViaSana.

1. Verwijsbrief huisarts (behalve bij een ZorgDomein verwijzing)

Bijna altijd ontvangen wij van de huisarts een digitale verwijsbrief met een ZD-nummer van ZorgDomein. In dat geval hoeft u geen verwijsbrief bij uw huisarts te regelen. Als u wel een verwijsbrief dient mee te nemen, zegt de telefoniste dit nadrukkelijk tegen u bij het plannen van de afspraak. Per 1 januari 2012 dienen alle patiënten die een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek als ViaSana bezoeken een geldige verwijsbrief te hebben. Dit geldt wanneer u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zonder geldige verwijsbrief kan uw eerste afspraak niet doorgaan, uw zorgverzekeraar laat dit niet toe.Geldige verwijzers zijn:

  • Uw huisarts
  • Een bedrijfsarts (arbo-arts)
  • Een medisch specialist (arts)

Uw verwijsbrief is standaard 1 jaar geldig. Binnen dit jaar dient uw eerste bezoek aan ViaSana gepland en uitgevoerd te zijn.

2. Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Als u geen medicijnen gebruikt hoeft u geen AMO mee te brengen.

Een AMO moet u opvragen bij uw apotheek. ViaSana neemt alleen een AMO aan waar alle medicijnen op staan die u op dit moment gebruikt. Medicijnen die u zonder recept gebruikt staan niet op uw AMO, hier dient u zelf een overzicht van te maken en mee te nemen. Deze richtlijn van de IGZ voorkomt fouten en vergroot uw eigen veiligheid. Daarnaast dient u de medicijnen in hun originele verpakking(en) mee te nemen.

3. Verpakkingen medicijnen

Als u medicijnen gebruikt dient u de medicijnen en hun originele verpakking(en) mee te nemen.

4. Zorgpas verzekeraar

Met de zorgpas van de verzekeraar weten wij waar u verzekerd bent en kunnen wij de rekening voor uw behandeling direct doorsturen naar uw zorgverzekeraar. U hoeft de rekening dan niet zelf te declareren. Van uw zorgverzekeraar ontvangt u alleen een rekening voor uw eigen risico.

5. Identiteitsbewijs

U kunt zich identificeren met een:

  • paspoort
  • identiteitskaart
  • rijbewijs

U kunt zich niet identificeren met andere pasjes en kaarten, zoals een openbaarvervoerkaart, bromfietscertificaat en of een identiteitsbewijs dat verlopen is.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.