terug
Hoe kunnen we u helpen?

Herstelprogramma na knie-vervangende operatie

Goede begeleiding na een operatie is een belangrijke voorwaarde voor goed herstel. Op dit moment is er geen duidelijke begeleiding voor de herstelfase na een knie-vervangende operatie. Naar schatting zullen er in 2030 zo’n 57.900 knieprotheseoperaties plaatsvinden in Nederland, dus het is van belang om het begeleidingstraject van deze patiënten te verbeteren. In dit onderzoek worden twee verschillende zorgprogramma’s aangeboden die als doel hebben om het herstel na een knieprotheseoperatie en de terugkeer naar dagelijkse (werk-)activiteiten te bevorderen. Beide zorgprogramma’s maken gebruik van eHealth, waarbij u, naast de gebruikelijke zorg, digitale ondersteuning krijgt. Hierbij kunt u denken aan een website of app.

Samenwerking

Niet alleen in ViaSana vindt dit onderzoek plaats. Het onderzoek loopt ook in 9 andere zorginstellingen. Het gehele onderzoek staat onder coördinatie van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Deelname onderzoek

U kunt door uw specialist gevraagd worden deel te nemen aan deze studie.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Corona maatregelen
laatste nieuws