terug
Hoe kunnen we u helpen?

De verantwoordelijkheid voor het leveranciersbeleid binnen ViaSana ligt bij de afdeling Inkoop. De afdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren en het bewaken van het inkoopproces. Onderdeel hiervan is het sluiten van contracten met leveranciers, dit gebeurt altijd in samenwerking met de afdeling Inkoop. Op alle overeenkomsten zijn de volgende vaste inkoopvoorwaarden van toepassing:


U kunt de afdeling inkoop bereiken via inkoop@viasana.nl

Recalls/veiligheidsmeldingen

Voor de communicatie rondom recalls en veiligheidsmeldingen gebruikt u het mailadres recall@viasana.nl en dagcoordinatorok@viasana.nl