terug
Hoe kunnen we u helpen?

Instructie: Hoe neem ik een kweek af? Stap 1 - Open de plastic envelop en haal de eSwabs (kweekstokjes) uit de safetybag.

Stap 2 - Keelkweek: maak met één eSwab een uitstrijk van beide keelbogen links en rechts. Neuskweek: maak met één eSwab, met een rollende beweging over het neusslijmvlies, een uitstrijk van beide neusgaten. Perineumkweek: maak met één eSwab, met een rollende beweging, een uitstrijk van de huid tussen de anus en de geslachtsdelen. Gebruik voor elke kweek een nieuwe eSwab.

Stap 3 - Plak op elke eSwabs één van de bijgevoegde patiëntenstickers. Noteer op de stickers de afnamelocatie: keel, neus of perineum.

Stap 4 - Doe de eSwabs in de safetybag en plak deze dicht. Doe alles terug in de plastic envelop. Verstuur zonder postzegel met de post naar het CWZ. De uitslag komt bij ViaSana binnen.

Wat is de MRSA bacterie?

MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een variant van de Staphylococus aureus. De staphylococcus aureus bacterie komt bij gemiddeld 30% van de bevolking voor. Vaak verspreidt deze bacterie zich via de neus en de huid. Gezonde mensen worden niet ziek van de bacterie en merken dus niet dat zij besmet zijn. Bij een sterk verminderde weerstand kan de bacterie infecties veroorzaken. Hoewel de staphylococcus aureus bacterie met de gebruikelijke medicijnen (antibiotica) te behandelen is, is de MRSA-bacterie dit niet.

Dit betekent dat de bacterie een infectie-gevaar kan vormen voor niet alleen u maar ook uw medepatiënten. 

Wat is BRMO?

BRMO zijn bijzonder resistente micro-organismen. Naast MRSA zijn er meer bacteriën die in staat zijn resistentie te ontwikkelen tegen veel gebruikte antibiotica en daarom moeilijk te behandelen zijn. 

Waarom maatregelen in ViaSana?

In een zorginstelling als ViaSana zijn veel mensen die door een operatie een verlaagde weerstand hebben. Zoals vermeld zijn mensen met een lage weerstand vatbaarder voor infecties. Door een infectie met MRSA of BRMO kan de ziektelast toenemen, dat kan bijvoorbeeld leiden tot een langere opnameduur. Het is daarom van het allergrootste belang dat er maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat bijzonder resistente bacteriën worden overgedragen naar andere patiënten en zij een infectie oplopen.

Wanneer komen de bacteriën voor?

De MRSA en overige BRMO bacteriën komen vaak voor in buitenlandse ziekenhuizen, dit komt omdat in de meeste buitenlandse zorginstellingen men niet verplicht is patiënten op deze bacterie te controleren. In Nederland zijn zorginstellingen dit wel verplicht, desondanks komt ook in Nederlandse ziekenhuizen de bacterie voor.

Vee-gerelateerde MRSA 

Naast de zogenaamde ziekenhuisbacterie is er ook een vee-gerelateerde MRSA bacterie. Uit onderzoek blijkt dat onder de Nederlandse varkens, vleeskalveren en vleeskuikens MRSA voorkomt. Mensen die beroepsmatig in contact komen met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens hebben daardoor een grotere kans drager te zijn van de bacterie.

Hoe wordt getest of u drager bent?

Wanneer blijkt dat u een grotere kans heeft drager te zijn van de MRSA- of BRMO bacterie wordt er een onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek worden kweken afgenomen op plaatsen waar de bacterie het meest voorkomt. Het wordt getest via de neus, keel, perineum of eventuele wonden en/of eczeem-plekken. De wattenstokjes waarmee de kweken zijn afgenomen worden vervolgens in het laboratorium van het ziekenhuis onderzocht. Meestal duurt het vier tot vijf werkdagen voor de uitslag van de test bekend is. Zodra de uitslag binnen is neemt de kliniek telefonisch contact met u op.

Wat als u een MRSA- of BRMO drager bent?

Indien u drager van een MRSA of BRMO blijkt te zijn, dan kan uw behandeling in ViaSana gewoon doorgaan met extra voorzorgsmiddelen. Afhankelijk van de bacterie kan het zijn dat u een neuszalf moet smeren, een scrub moet gebruiken of dat u op een aparte kamer komt te liggen en wordt verzorgd door één verpleegkundige.

Indien u geen MRSA- of BRMO drager bent?

Bent u geen MRSA- of BRMO drager dan worden er in ViaSana geen extra maatregelen genomen. De test voor de MRSA of BRMO is drie maanden geldig. Als u na die periode de kliniek opnieuw bezoekt dient u mogelijk opnieuw getest te worden. 

Tot slot

Bij het ontslag worden waar nodig afspraken met u gemaakt over de verdere gang van zaken. De behandeling is verder hetzelfde als de reguliere behandeling, maatregelen hebben verder geen invloed op de duur of andere aspecten van de behandeling. De maatregelen zijn slechts ter voorkoming van verdere verspreiding van de bacterie en worden in alle Nederlandse zorginstellingen toegepast.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: