terug
Hoe kunnen we u helpen?

Als één van de grootste orthopedische ZBC's van Nederland is ViaSana constant op zoek naar de beste zorg voor haar patiënten. Vanuit ons perspectief om te blijven professionaliseren willen wij ook de interactie met u verbeteren. Daarom vindt u op deze pagina meer informatie over zaken die voor u relevant zijn:

Hieronder vindt u informatie over de behandelingen die ViaSana aanbiedt en de contactgegevens voor de zorgprofessionals.

Behandelingen

ViaSana is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Met adviezen, fysiotherapie en operaties wordt binnen ViaSana een grote groep patiënten van verschillende leeftijdscategorieën aan de volgende gewrichten behandeld:

ViaSana is sinds oktober 2010 volledig gespecialiseerd in orthopedie. Plastische chirurgie is onder de naam Sanavisie verder gegaan.

Contactgegevens zorgprofessionals

Mocht u vragen hebben of behoefte hebben om te overleggen, dan kunt u direct contact opnemen met een speciaal aangesteld e-mailadres en telefoonnummer voor de zorgprofessional:

Telefoonnummer: (0485) 476 335 Werkdagen van: 08.00u tot 17.00u

E-mailadres: eerstelijn@viasana.nl

Let op: Patiënten kunnen het beste contact opnemen met (0485) 476 330 of info@viasana.nl

Regelgeving omtrent verwijsbrieven 

Voor onze tweedelijnszorg heeft een patiënt altijd een verwijzing nodig. In veel gevallen komt deze verwijzing van de huisarts. De regelgeving rondom verwijsbrieven laat ruimte voor interpretatie. We geven u onderstaande graag aan hoe wij omgaan met verwijzingen.

Geldigheid verwijsbrief

Er is geen wettelijke termijn gesteld aan de geldigheid van een verwijzing. Echter, onze verzekeraars melden hierover het volgende: Een schriftelijke verwijzing vanuit de 1e lijn is 1 jaar geldig ten opzichte van de afgiftedatum, tenzij anders staat aangegeven op de verwijzing. Dat betekent voor de patiënt/verzekerde dat binnen deze termijn een DBC of overig zorgproduct geopend moet worden.

Nieuwe verwijsbrief 

ViaSana heeft altijd een nieuwe verwijsbrief nodig als de behandeling is afgerond en de patiënt is terugverwezen naar de huisarts. Een nieuwe verwijzing is niet nodig op het moment dat onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist het noodzakelijk is om de patiënt in het kader van de behandeling structureel terug te laten komen. Daar waar de brief aan de verwijzer ‘controle zo nodig’ bevat, is het onvoldoende duidelijk of dit een terug verwijzing naar de huisarts is of dat de patiënt nog onder behandeling blijft. Bij patiënten waarbij dit het geval is vragen wij, om de huisarts niet onnodig te belasten, dus geen nieuwe verwijzing. 

Nieuwe zorgvraag bij bestaande patiënt 

Het kan voorkomen dat bij een bestaande patiënt een nieuwe zorgvraag binnen hetzelfde specialisme ontstaat. Wanneer de patiënt géén (controle) afspraak meer in onze kliniek heeft, dan is er een nieuwe verwijzing nodig. Heeft de patiënt nog een controle afspraak staan en wordt de nieuwe zorgvraag tijdens deze afspraak kenbaar gemaakt, dan kan de behandelend specialist besluiten (zelf) te verwijzen voor deze nieuwe zorgvraag.

Overname of second opinion?

ViaSana ziet steeds meer patiënten die voor dezelfde zorgvraag eerder elders onder behandeling waren/zijn. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de patiënt naar ViaSana komt. Het is voor ons van belang om te weten of het een second opinion of overname betreft. Hier dient door de huisarts altijd een keuze in gemaakt te worden; het is óf het één óf het ander. Een ‘second opinion met overname behandeling’ kan dus niet. 

Second opinion

Een second opinion is gericht op de beoordeling van een gestelde diagnose/ behandeling door een tweede onafhankelijke beroepsbeoefenaar. De geconsulteerde beroepsbeoefenaar is werkzaam op hetzelfde specialisme/vakgebied in een andere instelling of als solist. Bij een second opinion wordt de patiënt niet behandeld. Patiënt blijft onder behandeling bij de huidige behandelaar.

Overname behandeling

In tegenstelling tot bij een second opinion kan bij een (door)verwijzing voor overname behandeling wél behandeld worden. Het traject wordt dan bij de andere zorgverlener afgesloten en de patiënt wordt door ViaSana verder behandeld.

De patiënt wordt niet meer terugverwacht bij de huidige zorgverlener

Wenst u voor uw patiënt enkel een beoordeling, tweede mening, van een reeds gestelde diagnose of behandelplan dan stuurt u de patiënt in voor een second opinion. Wilt u graag dat de patiënt verder behandeld wordt in onze kliniek dan kiest u voor overname behandeling (voor ons staat dit gelijk aan een nieuwe patiënt). Voor beide keuzes kan het zijn dat wij alvorens de patiënt op onze polikliniek te kunnen zien we eerst dossierinformatie van de andere zorgverlener willen ontvangen. 

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: