terug
Hoe kunnen we u helpen?

Laterale clavicula resectie

Herkent u dit?

 • Er is sprake van artrose (slijtage) tussen mijn sleutelbeen en het schouderblad
Laterale clavicula resectie

Laterale clavicula resectie; wat houdt het in?

Deze ingreep wordt gedaan indien er sprake is van artrose (slijtage van het gewricht) tussen het sleutelbeen en schouderblad.

Voorbereiding op de operatie

Op de pagina voorbereiden op de operatie leest u alles wat u in de dagen voor de operatie moet doen. Denk bijvoorbeeld aan het nuchter zijn, innemen van medicatie en het doucheprotocol. Wanneer u gepland wordt voor een operatie krijgt u deze informatie ook in een brochure mee naar huis, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

De operatie

Hoe lang duurt de operatie?

Deze behandeling duurt gemiddeld een uur.

Wat wordt er gedaan bij deze operatie?

Bij deze ingreep wordt een snede bovenop de schouder gemaakt waardoor het mogelijk wordt om ongeveer 0,5 cm van het uiteinde van het sleutelbeen te verwijderen.

Is het een dagbehandeling?

Na de operatie verblijft u enkele uren in ViaSana. Zo nodig komt een fysiotherapeut langs. U krijgt een mitella om uw geopereerde arm te ondersteunen voor de tijd dat de arm nog verdoofd is. Wanneer de verdoving is uitgewerkt, mag u de mitella aflaten.

Revalidatie

Mogelijke gevolgen

 • In de eerste week kan het fijn zijn om hulp te krijgen bij het douchen en aan- en uitkleden.
 • Na de operatie is het normaal dat u de eerste weken minder goed slaapt. Vaak is de pijn overdag houdbaar, doordat u in beweging bent en doordat u afleiding heeft.
 • Omdat dit ‘s nachts niet het geval is, kan het zijn dat dan de pijn meer aanwezig is. De eerste 6 weken is het beter om niet op de geopereerde zijde te liggen; ook dit kan uw nachtrust verstoren. U mag wel op de niet-geopereerde zijde liggen. U kunt uw aangedane arm ondersteunen met een extra kussen.
 • Hechtingen De wondjes zijn gehecht met onoplosbare hechtingen die verwijderd moeten worden bij de controle.

Complicaties

Na een schouderoperatie zijn er enkele specifieke complicaties die in uitzonderlijke gevallen na een operatie kunnen ontstaan:

 • Zenuwbeschadiging (een zeldzame complicatie) kan een doof gevoel in de arm veroorzaken of onvermogen om de arm op te tillen. De eerste week na de operatie komt dit vaker voor, doordat er tijdens de operatie een trekkende kracht (tractie) aan de arm wordt uitgeoefend of door de verdovende injectie in het nekgebied. Dit herstelt vanzelf.
 • Soms kan er stijfheid van het schoudergewricht optreden na de operatie. Over het algemeen herstelt dit spontaan. U dient in dit geval rekening te houden met een langere hersteltijd.

Na de operatie zijn er overige complicaties die bij elke operatie kunnen voorkomen. Lees er hier meer over.

Leefregels en adviezen

 • Pijn komt na iedere operatie voor. De pijn moet echter draaglijk zijn. Het is belangrijk om de voorgeschreven medicatie in te nemen. U krijgt een medicatielijst mee van de verpleegkundige op de afdeling. Door het medicatie-advies te volgen blijft de pijn controleerbaar, waardoor u beter kunt bewegen en uw oefenen kan doen. Dit draagt bij aan een sneller herstel.
 • In de eerste twee weken na de operatie bent u beperkt in uw dagelijks handelen, doordat u vaak de arm nog niet hoog op kan tillen. Oefen tenminste 6 keer per dag en laat de arm zo nodig op een kussen tussendoor rusten. Wandelen mag en is goed voor de conditie. Bouw de afstand geleidelijk op.
 • Tijdens de eerste weken is het goed om minstens zes keer per dag te oefenen. De oefeningen die u krijgt zijn er vooral om de schouder toch beweeglijk te houden, zodat de kans op een stijve schouder beperkt blijft. Het is raadzaam om de arm enkele malen per dag even te laten rusten op een kussen.
 • Na één week mag u met fysiotherapie beginnen. De fysiotherapeut begeleidt u verder tijdens de revalidatie. Bij ontslag krijgt u behalve een verwijzing voor de fysiotherapie ook een richtlijn voor de verdere revalidatie mee.
 • Autorijden is vaak mogelijk na ongeveer 3 weken. Pas als u voldoende controle over de arm hebt en u zichzelf in staat acht op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer is dit weer mogelijk.
 • Wanneer u weer kunt werken verschilt per beroep. Lichte werkzaamheden kunnen meestal na 3-4 weken worden hervat.
 • Het hervatten van sport is afhankelijk van het type sport dat u beoefent. Wandelen en fietsen op een hometrainer mag u direct na de operatie opbouwen en is goed voor de conditie. Fitness en zwemmen – op aangepaste wijze – mag gemiddeld na 6 weken. Explosieve en/of bovenhandse sporten dient u te bespreken tijdens de controle met de fysiotherapeut of behandeld arts.

Patiëntervaringen

Luisterde de zorgverlener(s) goed naar u? Was de uitleg van de zorgverlener(s) begrijpelijk? Had u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverlener(s)? Zijn de voor- en nadelen van de behandeling of operatie aan u verteld? Bepaalde u samen met de zorgverlener(s) welke zorg of behandeling u krijgt? Was er een goede samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis of kliniek?

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Maken een vrijblijvende afspraak of test de ernst van uw klachten aan de hand van een de online zelftest.
Zo weet u hoe u er voor staat en of verdere behandeling een optie kan zijn.

Zorgkaart Nederland
9 2

Kliniek ViaSana is gewaardeerd op Zorgkaart Nederland en heeft gemiddeld een cijfer van 9 2

Bekijk alle patiëntervaringen

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: