terug
Hoe kunnen we u helpen?

Bankart

Herkent u dit?

 • Mijn klachten zijn ontstaan door een val of blessure
 • Ik heb een instabiel gevoel
Bankart

Bankart: wat houdt het in?

Het schoudergewricht bestaat uit een kop en een kommetje, een rolgewricht. Rondom het kommetje zit een kraakbenige rand (labrum) die het kommetje wat dieper maakt. Hierdoor past de kop van de bovenarm beter in het kommetje.

Door een val of een blessure kan het labrum beschadigd raken, waardoor er instabiliteit van het gewricht ontstaat. De kop neigt dan uit het kommetje te rollen.

Afhankelijk van de plaats van het defect spreken we over een bankart of een SLAP laesie.

Voorbereiding op de operatie

Op de pagina voorbereiden op de operatie leest u alles wat u in de dagen voor de operatie moet doen. Denk bijvoorbeeld aan het nuchter zijn, innemen van medicatie en het doucheprotocol. Wanneer u gepland wordt voor een operatie krijgt u deze informatie ook in een brochure mee naar huis, zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

Bankart

Hoe lang duurt de operatie?

De operatie duurt gemiddeld drie kwartier tot een uur.

Hoe groot wordt mijn snede?

Meestal worden er 2 of 3 kleine sneden gemaakt.

Wat wordt er gedaan bij de operatie?

Een kijkoperatie wordt pas uitgevoerd indien fysiotherapeutische begeleiding met een uitgebreid oefenprogramma onvoldoende resultaat oplevert of indien er eerder luxaties hebben plaatsgevonden. Daarnaast dient met een contrast-MRI de beschadiging bevestigd te zijn.

Via een kijkoperatie wordt het losliggende deel van het labrum en het kapsel weer vastgezet op het kommetje. Als het nodig is, wordt het kapsel ingekort. Hierbij worden gaatjes geboord in de rand van het kommetje waarop het labrum en/of kapsel met oplosbare ankertjes wordt gefixeerd.

Is het een dagbehandeling?

Na de operatie verblijft u een halve dag in ViaSana.

Revalidatie

Mogelijke gevolgen

 • Na de operatie is het normaal dat u de eerste vier tot zes weken minder goed slaapt. Vaak is de pijn overdag houdbaar, doordat u in beweging bent en doordat u afleiding heeft. Omdat dit ‘s nachts niet het geval is, kan het zijn dat u dan de pijn meer voelt. Ook de immobiliser kan ervoor zorgen dat u minder comfortabel slaapt. U kunt uw arm ondersteunen met een extra kussen. De eerste 3 maanden is het beter om niet de geopereerde zijde slapen. U mag wel op de niet-geopereerde zijde liggen.

Complicaties

Een schouderoperatie kan complicaties geven. Na een schouderoperatie zijn er enkele specifieke complicaties die in uitzonderlijke gevallen na een operatie kunnen ontstaan.

 • Zenuwbeschadiging (een zeldzame complicatie) kan een doof gevoel in de arm veroorzaken of onvermogen om de arm op te tillen. De eerste week na de operatie komt dit vaker voor, doordat er tijdens de operatie een trekkende kracht (tractie) aan de arm wordt uitgeoefend of door de verdovende injectie in het nekgebied. Dit herstelt vanzelf.
 • Soms kan er stijfheid van het schoudergewricht optreden na de operatie. Over het algemeen herstelt dit spontaan. U dient in dit geval rekening te houden met een langere hersteltijd.

Naast specifieke complicaties bij deze operatie, zijn er overige complicaties die bij elke operatie kunnen voorkomen. Lees er hier meer over.

Leefregels en adviezen

 • Pijn komt na iedere operatie voor. De pijn moet echter draaglijk zijn. Het is belangrijk om de voorgeschreven medicatie in te nemen. Hiervoor kunt u de pijncoach app gebruiken of de medicatielijst die u meekrijgt van de verpleegkundige op de afdeling. Door het medicatie-advies te volgen blijft de pijn controleerbaar, waardoor u beter kunt bewegen en uw oefenen kan doen. Dit draagt bij aan een sneller herstel.
 • In de eerste zes weken na de operatie bent u beperkt in uw dagelijks handelen door het gebruik van de immobiliser. Oefen tenminste zes keer per dag en laat de arm met regelmaat uit de immobiliser op een kussen rusten. Wandelen mag en is goed voor de conditie. Bouw de afstand geleidelijk op.
 • Bij wassen en aankleden mag u de immobiliser even afdoen. Houd dan de arm bij uw lichaam. Zeker de eerste weken is het verstandig dat u hulp krijgt tijdens het aan- en uitkleden en douchen. Met uw geopereerde arm in de immobiliser mag u het gewicht van een glas water/ kopje koffie dragen.
 • Tijdens de eerste week is het goed om minstens zes keer per dag te oefenen. De oefeningen die u krijgt zijn er vooral op gericht om binnen de ‘veilige zone’ de schouder toch beweeglijk te houden, zodat de kans op een stijve schouder beperkt blijft. De immobiliser mag dan af en na het oefenen kan de arm even ondersteund op een kussen liggen in een positie, waarbij de oksel vrij komt. Het is raadzaam de hand en pols in de immobiliser veel te bewegen.
 • Na 2 weken mag u met fysiotherapie beginnen. De fysiotherapeut begeleidt u verder tijdens de revalidatie. Bij ontslag krijgt u naast een verwijzing voor de fysiotherapie ook een richtlijn voor de verdere revalidatie mee.
 • Liberale nabehandeling: Na 4 weken mag geleidelijk het gebruik van de immobiliser afgebouwd worden. Vervolgens heeft u na 6 weken de immobiliser niet meer nodig en kan u onder begeleiding van de fysiotherapeut de bewegingsmogelijkheid, kracht en stabiliteit verder opbouwen.
 • Strikte nabehandeling: Na 6 weken mag u het gebruik van de immobiliser geleidelijk afbouwen. Na 8 weken heeft u de immobiliser niet meer nodig en kan u onder begeleiding van de fysiotherapeut de bewegingsmogelijkheid, kracht en stabiliteit verder opbouwen.
 • Autorijden is vaak mogelijk na ongeveer 6 tot 8 weken. Pas als u voldoende controle over de arm hebt en u zichzelf in staat acht op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer is dit weer mogelijk.
 • Wanneer u weer kunt werken verschilt per beroep. Lichte werkzaamheden kunnen meestal na 6 weken worden hervat.
 • Het hervatten van sport is afhankelijk van het type sport dat u beoefent. Wandelen en fietsen op een hometrainer mag u direct na de operatie opbouwen en is goed voor de conditie. Fitness en zwemmen – op aangepaste wijze – mag gemiddeld na 8 weken. Explosieve en/of bovenhandse sporten dient u te bespreken tijdens de controle met de fysiotherapeut of behandeld arts.
 • Voor een goed herstel is spierkracht belangrijk, daarom wordt de spierkracht van de arm meerdere keren getest met een Biodex Krachttest. Deze test zal met vier en zeven maanden na de operatie uitgevoerd worden. De uitslag krijgt u mee en samen met uw fysiotherapeut kunt u dan gericht werken aan de verbeterpunten. De test wordt uitgevoerd door de fysiotherapeuten bij FysioSupport Mill, direct naast Kliniek ViaSana. U ontvangt een uitnodiging voor iedere test via de mail.

Patiëntervaringen

Luisterde de zorgverlener(s) goed naar u? Was de uitleg van de zorgverlener(s) begrijpelijk? Had u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverlener(s)? Zijn de voor- en nadelen van de behandeling of operatie aan u verteld? Bepaalde u samen met de zorgverlener(s) welke zorg of behandeling u krijgt? Was er een goede samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis of kliniek?

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Maken een vrijblijvende afspraak of test de ernst van uw klachten aan de hand van een de online zelftest.
Zo weet u hoe u er voor staat en of verdere behandeling een optie kan zijn.

Zorgkaart Nederland
9 2

Kliniek ViaSana is gewaardeerd op Zorgkaart Nederland en heeft gemiddeld een cijfer van 9 2

Bekijk alle patiëntervaringen

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: