terug
Hoe kunnen we u helpen?

Pijnpoli: wat houdt het in?

Pijn is een belangrijke reden voor mensen om naar een (huis)arts te gaan. Bij chronische pijn (pijn langer dan 3 tot 6 maanden), maar ook bij acute pijn, kunt u via uw huisarts of behandelend specialist doorverwezen worden naar de Pijnpoli ViaSana.

Pijn door een nek- en/of rughernia, pijn in gewrichten (zoals heup, knie, schouders en rug) en hoofdpijn zijn slechts enkele voorbeelden van pijn die het leven van mensen kunnen beheersen.

Op de Pijnpoli ViaSana onderzoeken anesthesiologen gespecialiseerd in pijnbestrijding wat de oorzaak van de pijnklachten zijn en behandelen dit indien mogelijk. Zo is bij rug- of nekhernia een zenuw bekneld, waardoor er uitstralende pijn ontstaat. Door deze zenuw te behandelen op de pijnpoli, kan de pijn aanzienlijk verminderd worden of zelfs verdwijnen.

Wat is pijn?

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel en is heel persoonlijk. Pijn is hetgeen wat u ervaart en is zo erg als u het zegt!

Pijn zijn signalen die we waarnemen als er sprake is van beschadiging van weefsels (spier, bot, pezen, zenuw). Onze hersenen zenden hiernaar prikkels in de vorm van pijn uit om dit beschadigde deel te beschermen. Pijnbeleving vindt plaats in de hersenen. Naast de pijnprikkels die de hersenen ontvangen zijn er ook andere factoren die de pijnbeleving beïnvloeden zoals sociale en psychische factoren.

Op de Pijnpoli ViaSana wordt bij de behandeling rekening gehouden met al deze factoren. Pijn wordt daarom vanuit verschillende kanten belicht en behandeld. Dit wordt Multi disciplinaire behandeling genoemd. Deze multidisciplinaire behandeling wordt in specifieke gevallen toegepast waarbij er inbreng is van een of meerdere specialisten zoals neuroloog, orthopeed, psycholoog, fysiotherapeut, revalidatiearts en de pijnspecialist. Op deze manier doet de Pijnpoli ViaSana er alles aan om in overleg en in goede samenspraak met diverse specialisten uw pijn te behandelen, zodat deze dragelijker wordt en uw maatschappelijke functioneren hiermee wordt bevorderd.

Wat doet een anesthesioloog-pijnspecialist?

Een algemene anesthesioloog zorgt ervoor dat tijdens en na de operatie de patiënt niets voelt van de operatie door narcose of plaatselijke verdovingen. De anesthesioloog-pijnspecialist heeft zich hiernaast ook gespecialiseerd in behandeling van patiënten met pijn

De Pijnpoli ViaSana is een officieel geregistreerd pijnkliniek (NVA, type B). De anesthesioloog-pijnspecialisten in ViaSana zijn geregistreerd en gespecialiseerd in behandeling van alle soorten pijn met de nadruk op wervelkolom en gewrichten. De anesthesioloog-pijnspecialist beoordeelt uw klachten en doet hierna een behandelingsvoorstel. Dit kan bestaan uit adviezen en niet-invasieve behandelingen (medicijnen, pijnpleisters, TENS, fysiotherapie, etc.) en ook invasieve behandelingen.

Er zijn diverse mogelijkheden van invasieve pijnbehandelingen. Naast behandeling van zenuwen waarbij de pijngeleiding wordt uitgeschakeld of verminderd behoren ook gewrichtsbehandelingen en ruggenprik tot de invasieve pijnbehandeling. Deze behandelingen zijn niet erg pijnlijk en gebeuren onder plaatselijke verdoving. Met behulp van röntgendoorlichting wordt de exacte locatie van de pijnbehandeling bepaald en behandeld.

De Nederlandse Vereniging van Anesthesisten heeft richtlijnen opgesteld waar de pijnpoli aan moet voldoende en op welke manier de behandelingen uitgevoerd moeten worden. De pijnpoli werkt volgens deze richtlijnen.

Gang van zaken pijnpoli ViaSana

Uw eerste afspraak betreft altijd een intake gesprek. U dient zich bij iedere afspraak te melden aan de balie van ingang Zuid, alwaar uw gegevens worden gecontroleerd. Daarna wordt u verwezen naar de wachtruimte van de pijnpoli waar de doktersassistente u ophaalt en meeneemt naar de spreekkamer.

De doktersassistent neemt met u uitgebreid een vragenlijst door over uw gezondheid in het algemeen, medicijngebruik en de pijnklachten. Daarna zal de anesthesioloog-pijnspecialist dieper ingaan op uw pijnklachten en ook eventueel een gericht lichamelijk onderzoek verrichten. Om een goed beeld te krijgen van de klachten worden ook de MRI en röntgenfoto's beoordeeld. Soms zijn deze gegevens bekend in een ander ziekenhuis en is het vaak sneller als u deze gegevens opvraagt en meeneemt of opstuurt.

Dit kan ook door ViaSana gebeuren alleen duurt het dan langer voordat de gegevens beschikbaar zijn, aangezien wij uw toestemming hiervoor nodig hebben.

Aan de hand van uw klachten, lichamelijke onderzoek en de aanvullende informatie wordt door de pijnspecialist een voorstel voor behandeling gedaan. Tevens worden ook uw verwachtingen t.a.v. de behandeling, de beperkingen en de mogelijke risico's besproken.

Thuis regelen

Als u komt voor een behandeling adviseren wij u om thuis goed te eten en makkelijk zittende kleding te dragen. Ook dient u een begeleider/chauffeur mee te nemen naar de wachtkamer van de pijnpoli. U mag na een behandeling gedurende de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

Antistolling, complicaties en risico

Invasieve pijnbehandeling kent weinig complicaties en risico's. De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en daarom is de kans op beschadiging van een zenuw zeer gering. Er wordt onder steriele omstandigheden gewerkt, waardoor kans op infecties gering is.

Als u antistolling (Ascal, Acetylsalicylzuur, Plavix, Acenocoumarol, Fenprocoumon, Sintrom of andere bloedverdunners) gebruikt, moet u deze NIET staken. Met de pijnspecialist wordt op de poli met u een afspraak gemaakt of u voor de behandeling die gepland zal worden, deze medicatie tijdelijk moet staken.

LET OP: ANTISTOLLING ALLEEN STOPPEN OP ADVIES VAN BEHANDELEND PIJNSPECIALIST

De meeste behandelingen kunnen worden verricht onder röntgendoorlichting en er wordt ook altijd medicatie toegediend. Let op: indien u (mogelijk) zwanger bent, dient u dit bij ons te melden.

Uw bezoek voorbereiden

Hieronder volgt een lijst van vragen die wij u tijdens het bezoek aan de polikliniek stellen. Wij verzoeken u om de antwoorden alvast thuis voor te bereiden:

  • Wat verwacht u van de pijnpoli?
  • Wat is uw hulpvraag aan de pijnspecialist?
  • Welke pijnmedicatie gebruikt u nu nog? En wat zijn de doseringen?
  • Welke pijnmedicatie heeft u in het verleden gebruikt?
  • Heeft u al eerdere pijnbehandelingen of operaties gehad voor de pijnklachten?
  • Gebruikt u bloedverdunners, zo ja welke?

Geregistreerde pijnkliniek

De Pijnpoli ViaSana is een geregistreerde pijnkliniek met gespecialiseerde pijnspecialisten waar zorgvuldig volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging (NVA) pijnbehandelingen worden uitgevoerd. Het doel is om in een multi disciplinaire setting (in samenwerking met verschillende andere specialismen) uw pijnklachten te verminderen ofwel draagbaar te maken waardoor u beter maatschappelijk kunt functioneren!

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Maken een vrijblijvende afspraak of test de ernst van uw klachten aan de hand van een de online zelftest.
Zo weet u hoe u er voor staat en of verdere behandeling een optie kan zijn.

Zorgkaart Nederland
9 2

Kliniek ViaSana is gewaardeerd op Zorgkaart Nederland en heeft gemiddeld een cijfer van 9 2

Bekijk alle patiëntervaringen

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: