terug
Hoe kunnen we u helpen?

Hernia operatie

Wetenschappelijk onderzoek van ViaSana en VU Amsterdam toont aan dat 79% van de herniapatiënten twee jaar na operatie nog steeds van de pijn af is. 8% had een redelijke pijnvermindering, maar bleef lichte pijn houden. 5% had weinig pijnvermindering en 8% had de eerste 3 maanden een sterke pijnvermindering, maar kreeg een terugval. Na 12 maanden hadden zij weer bijna net zoveel pijn als voor de operatie. Lees het artikel

Wanneer de ringen van de discus scheuren gaan vertonen en de kern door de scheur van de buitenste ring naar buiten komt spreekt men van een hernia. Een deel van de zachte kern drukt dan op de zenuw. Het kan ook zijn dat alleen de binnenste ringen scheuren. De kern komt dan wel voor een deel naar buiten maar niet helemaal. Er komt een bobbel aan de buitenkant van de discus, een uitstulping. Dit heet protrusie. Hierdoor kan ook druk op een zenuw ontstaan.
Legenda

 1. Hernia
 2. Tussenwervelschijf
 3. Kern (nucleus pulposi)
 4. Zenuw
 5. Banden (ligamenten)
 6. Wervellichaam
 7. Discusringen
 8. Facetgewricht

Een hernia hoeft geen klachten te geven. Dit hangt samen met een aantal factoren, zoals de locatie, grootte en of er een ontstekingsreactie ter hoogte van de zenuw aanwezig is. Zo heeft ongeveer één op de vijf mensen op één of meerdere niveaus een hernia, slechts een klein deel heeft hier ook werkelijk hinder van. Wanneer een hernia alleen klachten in de rug geeft, zal normaal gesproken geen operatie uitgevoerd worden. Andere behandelvormen, zoals injecties, fysio- en manuele therapie hebben dan de voorkeur. Een hernia operatie wordt alleen uitgevoerd als de niet- operatieve behandelvormen niet het gewenste effect leveren.

Nuchter zijn

U moet tijdens de operatie 'nuchter' zijn om complicaties tijdens en na de operatie te voorkomen. Het niet nuchter zijn betekent dat de operatie niet door kan gaan, omdat anders levensbedreigende complicaties kunnen ontstaan!

Nuchter zijn betekent, dat u tot 6 uur vóór de opnametijd mag eten en (koffie) drinken, daarna niets meer. Uitzonderingen hierop zijn alléén water en thee, deze mag u nog tot twee uur voor de opnametijd drinken. Een slokje water om medicijnen in te nemen, of bij het tanden poetsen is wel toegestaan. Het is verstandig niet te roken, de ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien kan hoesten na de operatie erg pijnlijk zijn.

Let op: Het gaat hier om het aantal uren voor de opnametijd en niet de operatietijd.

De operatie

Wanneer na de conservatieve behandeling en/of injectietherapie de klachten in het been aanhouden of verergeren, is een operatie mogelijk. De operatie duurt gemiddeld een uur en wordt onder narcose uitgevoerd. Er bestaan verschillende soorten operaties om een rughernia te verhelpen. Binnen ViaSana opereren we al jaren volgens de gouden standaard: de microscopische techniek. Met een microscoop wordt het operatie gebied in beeld gebracht. Via dezelfde opening worden de hulpinstrumenten ingebracht en kan de hernia verwijderd worden. Het belangrijkste doel bij deze operatie is om de druk van de zenuw op te heffen door deze volledig vrij te leggen. Dit betekent dat rondom de zenuw, behalve materiaal van de tussenwervelschijf, soms ook bot verwijderd moet worden.

Verzorging van de wond

De hernia wond is bedekt met een drukverband. Daags na de operatie wordt deze verwijderd en vervangen door een eilandpleister. Tot aan de controle op de poli moet er een eilandpleister op de wond zitten. U krijgt instructies en verbandmateriaal mee voor thuis.

Bij het douchen bedekt u de eilandpleister met een Tegaderm pleister (waterafstotende pleister). Na het douchen verwijdert u de Tegaderm, de eilandpleister laat u zitten of vervangt u voor een nieuwe eilandpleister. De eilandpleister mag twee dagen blijven zitten, om de dag moet u deze vervangen. U draagt de pleisters tot aan de eerste controle.

Zorg dat u de handen wast voor u een nieuwe pleister plakt. Tijdens het verwisselen van de pleister kunt u zien hoe de wond eruit ziet. De wond is bedekt met steristrips, deze moet u laten zitten tot aan de controle. Laten ze los dan is dat geen probleem.

U moet contact opnemen met ViaSana bij:

 • toenemende wondlekkage of pusvorming;
 • lekkagevocht dat u ruikt;
 • koorts;
 • extreme pijn;
 • plotselinge roodheid;
 • toename zwelling;
 • twijfel of andere klachten.

Week 1 t/m 4 na de operatie

Nu hebt u de operatie achter de rug en wilt u graag zo snel mogelijk het normale leven hervatten. Heel begrijpelijk natuurlijk, als u maar niet te snel van alles gaat doen. Dit kan het genezingsproces verstoren. Luister daarom goed naar uw lichaam en houd u aan de richtlijnen van uw behandelend arts.

Het kan drie maanden tot zes maanden duren voordat u volledig hersteld bent. Kliniek ViaSana wil u ook in deze periode ondersteunen. In het volgende hoofdstuk vindt u een aantal leefregels, adviezen en oefeningen die de revalidatie bevorderen.

Fase 1 (week 1 t/m 4):

Mobiliteit:

 • Wandelen is een goede oefening, maar niet langer dan een uur aaneengesloten.
 • Bewegen met een rechte rug en aangespannen buikspieren.
 • Lang zitten en staan moet u beperken, gebruik hiervoor de richtlijnen verderop in deze informatiemap.
 • Bij het zitten gebruikt u bij voorkeur een stoel met armleuningen en een goede rugleuning.
 • Zitten - Week 0-2: 3 maal daags 15 minuten of elk uur 5-10 minuten, zitten koppelen aan de noodzakelijke ADL (Algemeen Dagelijkse leven) activiteiten.
 • Zitten - Week 2-4: opbouw naar 3 maal daags 40 minuten of elk uur 10 minuten
 • Uit onze ervaring blijkt dat zitten, staan en slenteren het meest belastend zijn voor de rug.

Fysiotherapie:

 • Wij adviseren u de oefeningen die de fysiotherapeut u tijdens de opname heeft uitgelegd, dagelijks (2 x 15 minuten) uit te voeren.
 • Thuis gaat u door met de oefeningen van de fysiotherapeut.
 • Onder begeleiding van de fysiotherapie worden de oefeningen verder uitgebouwd

Sporten:

 • Zwemmen: als u gewend bent om te zwemmen en u het gevoel weer hebt dit te kunnen, mag u alleen de rugslag uitproberen. Let op de reactie van uw rug en pas de inspanningen daarop aan. Dit mag na 2 weken.
 • Wandelen wordt aanbevolen.

Werkzaamheden:

beperken zich tot kleine, lichte handelingen met weinig gewicht (een paar kilo) en een recht aangespannen rug.

Overige activiteiten:

 • Wanneer de kracht en het gevoel weer normaal is in de benen mag u zelf weer autorijden. Dit is ongeveer 3 weken na de operatie. Ook voor de tijdsduur van het zitten in de auto staan richtlijnen. (u dient natuurlijk wel in het bezit te zijn van een rijbewijs).
 • Saunabezoek is af te raden vanwege wondproblemen en de kans op uitglijden.

Let bij alle bewegingen op uw houding. Een rechte rug en de buikspieren aanspannen.

4 t/m 12 weken na de operatie

Nu hebt u de operatie achter de rug en wilt u graag zo snel mogelijk het normale leven hervatten. Heel begrijpelijk natuurlijk, als u maar niet te snel van alles gaat doen. Dit kan het genezingsproces verstoren. Luister daarom goed naar uw lichaam en houd u aan de richtlijnen van uw behandelend arts.

Het kan drie maanden tot zes maanden duren voordat u volledig hersteld bent. Kliniek ViaSana wil u ook in deze periode ondersteunen. In het volgende hoofdstuk vindt u een aantal leefregels, adviezen en oefeningen die de revalidatie bevorderen.

Fase 2 (4 weken t/m 12 weken):

Mobiliteit:

 • De mobiliteit kan verder worden uitgebouwd.
 • Fietsen buiten mag, liefst wel met een zadel met verende pen.
 • Wandelen mag langer dan een uur indien dit geen toenemende pijn opwekt.
 • Zitten - Week 4-6: opbouw naar 6 maal daags 1 uur (of maximaal verdeeld over tenminste 2 periodes op 1 dag).
 • Zitten - Week 6-8: opbouw naar zitten gedurende de gehele dag waarbij tussendoor bewegen wenselijk is.
 • Bij het uitbreiden van de zittijd goed luisteren naar je lichaam, toename van pijn, tintelingen, dofheid been mag u niet voelen. Het is goed om dan weer even te bewegen, daarna kunt u weer gaan zitten.
 • De eerste weken voelt het zitten niet comfortabel, u zult merken dat in verloop van weken het zitten prettiger gaat voelen

Fysiotherapie:

 • Doorgaan met de oefeningen zoals voorgeschreven in de eerste 6 weken.
 • De krachtoefeningen worden verder uitgebouwd samen met de fysiotherapie.

Sporten:

 • Schoolslag mag bij het zwemmen, voorkom een holle rug.
 • Wandelen als sport is aan te bevelen.

Werkzaamheden:

 • Lichte werkzaamheden kunnen worden hervat (administratief, onderwijs, lichte huishoudelijk zoals stofzuigen en koken).
 • Tillen mag tot 10 kg.

Let op: bij tillen het voorwerp dicht aan uw buik houden. Houdt uw rug recht en uw buikspieren gespannen.

3 tot 6 maanden na de operatie

Fase 3

Mobiliteit:

 • Lopen mag onbeperkt.

Fysiotherapie:

 • Mag gestopt worden als het goed voelt.

Sporten:

 • Zwemmen uitbreiden, evt. starten met borstcrawl.
 • Fietsen uitbreiden, een verende zadelpen is aan te raden. In beperkte mate opbouwen.
 • Dansen.
 • Skiën.
 • Motorrijden (met corset).
 • Joggen in overleg met de arts. Dit rustig opbouwen en geschikt schoeisel hiervoor dragen. Vraag eventueel advies aan uw fysiotherapeut.

Werkzaamheden:

 • Werk kan weer hervat worden (schilder, horeca, verpleging, bouw, zwaardere huishoudelijke taken).

Spieroefeningen zijn van belang! Luister naar uw lichaam.

Vanaf 6 maanden na de operatie

Activiteiten:

 • Alle activiteiten mogen op geleide van pijn weer gedaan worden.

Sporten

 • Mountainbiken
 • Golfen
 • Tennissen
 • Contactsporten
 • Tuinieren.

Roeien mag niet. Sporten in wedstrijdverband overlegt u met uw behandelend arts en/ of fysiotherapeut.

Oefenschema

Oefenschema na een HNP operatie:

De eerste weken na de operatie mag de rug nog niet veel belast worden. Om toch de rug (wervelkolom en spieren) in conditie te houden, adviseren wij u onderstaande oefeningen te doen.

Let hierbij op de volgende punten:

 • Oefenfrequentie direct postoperatief: 1x per uur 5-10 herhalingen.
 • Oefenfrequentie thuis: 1 – 2 x per dag/ 2 setjes van 5-10 herhalingen.

Oefening 1: aanspannen van de buispieren 

 • Ga op de rug liggen en buig de benen.
 • Navel iets intrekken en deze vasthouden
 • Houd dit 5 tot 10 sec. vast.
 • Herhaal deze oefening 5 tot 10 keer

Oefening 2: het maken van een bruggetje 

 • Het is belangrijk om bij deze oefening uw navel in te trekken (als bij oefening 1) en uw rug in dezelfde positie te houden.
 • Houd dit 5 tot 10 sec. vast.
 • Breng de billen weer terug in de rust positie.
 • Herhaal deze oefening 5 tot 10 keer

Complicaties: herkennen en voorkomen

Zwelling

Na de operatie kan er een zwelling ontstaan in het operatiegebied. Dit is normaal en kan enkele weken aanhouden. Als u pijn hebt en de roodheid van de wond neemt toe, dan kan dit wijzen op een infectie. Meestal is de lichaamstemperatuur dan ook verhoogd.

Zenuwbeschadiging

Doordat deze operatie microscopisch wordt uitgevoerd is de kans op een zenuwbeschadiging heel erg klein.

Bloeding in operatiegebied 

Een bloeding in het operatiegebied kan optreden tijdens de operatie.

Lekkage van hersenvocht

Een lekkage van ruggenmergsvocht kunt u herkennen aan hoofdpijn, duizeligheid en braken.

Infectie

 • Signalen van infectie
 • Verhoogde zwelling en roodheid in het operatiegebied.
 • Verandering van kleur en geur van het wondvocht en toename van de lekkage.
 • Meer pijn in het operatiegebied.
 • Koorts hoger dan 38ºC.

Trombosebeen

Een operatie kan een bloedprop veroorzaken in de aderen van uw been. Na de operatie moet u daarom tien dagen bloedverdunners gebruiken. Als er ondanks het gebruik van bloedverdunners toch een bloedprop ontstaat, moet dit behandeld worden. U dient contact op te nemen met de orthopedieconsulent. Een snelle behandeling voorkomt dat er een grotere complicatie ontstaat, zoals een longembolie.

Signalen van een trombosebeen

 • De zwelling van bovenbeen of kuit neemt niet af, ondanks het feit dat u het been hoog legt.
 • Pijn, gevoeligheid en warmte in de kuitspier.
 • Een gespannen, glanzende kuit.
 • U kunt uw tenen niet meer richting uw neus optrekken.
 • Let op: bloedpropjes kunnen in beide benen ontstaan!

Voorkomen van een trombosebeen

 • Span uw kuit meerdere malen per dag aan. Dat doet u door uw voet op en neer te bewegen en de tenen richting de neus op te trekken.
 • U moet snel uit bed en gaan bewegen.
 • Gebruik tot tien dagen na de operatie bloedverdunners (fraxiparine).
 • Blijf goed drinken.

Longembolie

Een bloedprop kan vanuit uw been naar de longen gaan. U moet in zo'n situatie met spoed worden geholpen.

Signalen van longembolie

 • U voelt pijn op de borst.
 • U kunt moeilijk ademhalen of hebt een versnelde ademhaling.
 • U hebt het benauwd.
 • U transpireert.
 • U bent verward.

Persoonlijke Prognose Check

Benieuwd naar uw prognose op basis van onze resulaten? Doe de Persoonlijke Prognose check. Vul uw gegevens in qua leeftijd, lengte, gewicht en geslacht en krijg een inkijk en wat u kunt verwachten wanneer u kiest voor een Hernia operatie bij ViaSana.

Ervaringen van patiënten met rug- en nekklachten

Marij de Jong

Marij de Jong
Pijnpoli

Paula Scheffer

Paula Scheffer
Hernia operatie

Loes Verhoeven

Loes Verhoeven
Hernia operatie

Chris Berkelmans

Chris Berkelmans
Hernia operatie

Joop de Bie

Joop de Bie
Pijnpoli

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: