terug
Hoe kunnen we u helpen?

Revisie knieprothese

 • pijn aan de knieschijf;
 • infectie;
 • instabiliteit;
 • verkeerde plaatsing van de prothese of;
 • het loslaten van de prothese


Dergelijke problemen kunnen altijd ontstaan, van klachten sinds de operatie tot pas vele jaren na de operatie. Bij 0,9% van de patiënten blijkt dat de knieprothese in het eerste jaar dat zij de prothese hebben gekregen al moet worden vervangen (bron: LROI 2014). Soms is er een aanleiding zoals een val, maar meestal is er geen directe aanleiding aan te wijzen voor het ontstaan van de klachten.Gespecialiseerd knieprothese revisie spreekuur

Om tot een goede behandeling te komen start ViaSana met een gespecialiseerd spreekuur voor patiënten met een niet goed functionerende knieprothese. Eerdere onderzoeken die bij u gedaan zijn in andere ziekenhuizen worden door de orthopedisch chirurg opgevraagd. Hij zal deze bestuderen en daarnaast ook zelf onderzoek bij u uitvoeren. Samen met u wordt de beste behandelmethode bepaald. Bij loslating van de prothese door slijtage leidt het vervangen van de prothese vaak tot verbetering. Maar vervanging van de prothese geeft niet altijd een goed resultaat. Er kan ook gedacht worden aan pijnbehandeling, fysiotherapie, of een kniebrace.

Voorbereidingen op de behandeling

Na de operatie zullen uw bewegingsmogelijkheden een aantal weken beperkt zijn, zo mag u niet autorijden, fietsen en moet u met krukken lopen. Daarom is het zaak dat u voor de operatie het één en ander regelt met uw partner, kinderen of vrienden. U kunt met ze afspreken dat zij tijdelijk de boodschappen voor u doen en andere werkzaamheden in en om het huis van u overnemen. Ook kunt u de inrichting van uw huis waar nodig aanpassen. Omdat het in de eerste periode na de operatie lastig is om te bukken kunt u het beste voor de operatie uw keuken herinrichten. Denk bijvoorbeeld aan de pannen die meestal onder in het aanrechtkastje staan. Maaltijden invriezen kan een praktisch idee zijn. 

Extra zorg
Wanneer u geen partner, kinderen of vrienden in de buurt heeft die hulp kunnen bieden kan het zijn dat u recht heeft op extra zorg. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén of tweemaal per dag hulp bij persoonlijke verzorging.
 • Een tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis (TOP-kamer). 
 • Een tijdelijk verblijf in het zorghotel.
 • Hulp bij het spuiten van bloedverdunners.

Het is belangrijk dat u vooraf goed bedenkt wat uzelf kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Geef dit duidelijk aan op het nazorgformulier. U kunt dit eventueel bespreken op de verpleegafdeling.  Let op: als u thuis een partner of kinderen heeft, krijgt u geen extra zorg toegewezen door het CIZ. Wanneer u wel extra zorg krijgt toegewezen wordt afhankelijk van uw inkomen een eigen financiële bijdrage gevraagd.

Huishoudelijke hulp
Wilt u hulp in het huishouden dan moet u dit zelf aanvragen in uw gemeente (WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Vaste contactpersoon
Uw familieleden en vrienden willen uiteraard graag weten hoe het met u gaat. Het is echter niet handig als zij allemaal naar de afdeling bellen om te informeren naar uw toestand. Onze medewerkers kunnen dan afgeleid raken van hun belangrijkste taak: voor u zorgen. Het is daarom een goed idee dat u een vaste contactpersoon (familielid of vriend) informeert en dat hij of zij vervolgens de andere familieleden en vrienden op de hoogte houdt.

Uw conditie
Hoe beter u in conditie bent, hoe beter dat is voor het herstelproces na de operatie. Dit moet u doen in samenwerking met uw fysiotherapeut. Ook zal hij u voor de operatie leren lopen met krukken. Aan het eind van dit hoofdstuk vindt u een aantal spierversterkende oefeningen die heel goed zijn voor uw armen en benen.

Enkele dagen voor de operatie

 • Regel krukken (zie video hierboven), lange schoenlepel, toiletverhoger of beugels aan de wand en een hometrainer bij de thuiszorgwinkel.
 • Breng uw bed, stoel (met armleuning) en toilet op hoogte (de hoogte moet boven de knieholte zijn).
 • Als u na de opname ViaSana verlaat is het handig als u het vervoer naar huis al geregeld heeft. 

Uw prothese in het kwaliteitsregister

Alle gegevens over uw gewrichtsprothese en de behandeling komen in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten, de LROI. Dit register beschikt over informatie gericht op de kwaliteit van de prothesen en over de kwaliteit van de operaties. Mocht een bepaald type gewrichtsprothese ernstige problemen veroorzaken, dan kan de LROI laten zien welke ziekenhuizen of klinieken deze prothesen hebben geplaatst. De LROI neemt contact op met deze ziekenhuizen of klinieken. Ieder ziekenhuis of kliniekneemt op haar beurt contact op met de patiënten die deze prothese hebben.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden meegenomen in de LROI, dan kunt u dat aangeven bij uw orthopedisch chirurg. Meer informatie vindt u op www.lroi.nl 


Bloedverlies

De meeste patiënten verdragen licht tot matig bloedverlies zonder problemen. Dit verlies kan worden gecompenseerd door een infuus met zoutoplossing te geven. In de weken na de operatie zal het lichaam het verlies herstellen door nieuwe rode bloedlichaampjes aan te maken.

Uw behandelend arts zal vóór de operatie al onderzoek laten doen naar uw bloedgehalte (Hb). Mocht blijken dat u anemie (tekort aan rode bloedlichaampjes) heeft, dan geeft hij u praktische adviezen, bijvoorbeeld:

 • Het opstarten van ijzerpreparaten.
 • Het opstarten van Eprex.
 • Stoppen met asperine of andere bloedverdunnende medicijnen die u eventueel gebruikt. Dit bepaalt de orthopedisch chirurg.

Het herstellend vermogen van het lichaam zorgt meestal voor een zelfstandig herstel, waardoor bloedtransfusies zelden nodig zijn. Bloedtransfusies worden dan ook alleen gegeven om overmatig bloedverlies dat tijdens de operatie is opgetreden, te compenseren. Sommige mensen krijgen bij een bloedtransfusie lichte koorts, rillingen of uitslag. Deze verschijnselen zijn goed te behandelen met paracetamol of door het bloed trager te laten inlopen.

Veiligheid
Het grootste risico van een bloedtransfusie is dat bloed van een verkeerde bloedgroep wordt toegediend. Om een dergelijke vergissing te voorkomen zullen vooraf altijd meerdere veiligheidscontroles worden uitgevoerd.

Een kleiner risico is de overdracht van geïnfecteerd bloed. Die kans is echter minimaal, doordat de bloeddonatie in Nederland met uitgebreide veiligheidswaarborgen is omgeven. Kliniek ViaSana betrekt het bloed voor transfusies van Sanquin en het Maasziekenhuis. Als u hierover meer wilt weten, dan kunt u kijken op www.sanquin.nl.

Operatieve behandeling

Bij een operatieve behandeling moet meestal de gehele prothese worden verwijderd en worden vervangen door een andere prothese. Het is soms mogelijk slechts een deel van de knieprothese te verwijderen en te vervangen. Daarnaast is het ook mogelijk om een prothese deel bij te plaatsen, bijvoorbeeld het vervangen van de glijlaag van de knieschijf voor kunststof materiaal. De revalidatie na het vervangen van een knieprothese verloopt op dezelfde wijze als na de plaatsing van de eerste knieprothese. Toch is het resultaat van de operatie vaak net iets minder goed dan bij een eerste (goed functionerende) knieprothese, de revalidatieduur is langer, intensiever en pijnlijker.


Resultaat

Bij meer dan 70% van de patiënten zijn pijnklachten en dagelijks functioneren een jaar na operatie verbeterd. Bij meer dan 50% zijn de klachten zelfs (erg) veel verbeterd. Patiënten hebben na de operatie beduidend minder moeite met het uitvoeren van activiteiten.

Wilt u meer weten waarom ViaSana veel waarde hecht aan wat u als patiënt vindt van uw behandelresultaat? Kijk dan op Mijn ViaSana resultaat


Wilt u meer weten over de resultaten van deze operatie, bekijk dan de resultaten pagina

Medische informatie na de behandeling

Infuus
Het infuus wordt ontkoppeld. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk drinkt.

Antistolling
Zes uur na de operatie krijgt u uw eerste spuitje tegen trombose. U leert dan direct hoe de volgende spuitjes zelf gezet kunnen worden.

Wond
De verpleegkundige zal de operatiewond en uw algemene toestand controleren. Ook helpt zij u bij het zelfstandig douchen en aankleden.

Pijn
Pijn komt na iedere operatie voor, maar moderne anesthesietechnieken kunnen pijn tot een minimum beperken. De meeste pijn zult u in de nacht ervaren. Wanneer de pijn ondraaglijk is, dient u extra medicijnen te gebruiken.

Een stijve knie na de operatie
Na de operatie zal het kniegebied tijdelijk gezwollen zijn. Meestal verdwijnt de zwelling binnen 8 tot 12 weken. De knie kan voor langere tijd warm aanvoelen. Dit is het gevolg van een verhoogde bloeddoorstroming van het omgevende weefsel tijdens de genezing. De stijfheid van de knie verdwijnt soms zeer langzaam, waardoor het herstel veel tijd kan vergen. Na lang zitten/liggen kunt u moeizaam op gang komen, we noemen dit startproblemen. Dit kan tot een jaar aanhouden. U mag uw knie blijven koelen.

Algemene informatie na de behandeling

Na de operatie wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Hier wordt u nauwlettend geobserveerd door de verpleegkundige; de anesthesioloog is bovendien altijd bereikbaar. Ademhaling, hartslag en bloeddruk worden gecontroleerd en als dat nodig is, krijgt u extra zuurstof toegediend.

Pijnbehandeling na de operatie
Pijn na een operatie is onvermijdelijk. Hoe sterk de pijn is, hangt onder meer af van de zwaarte van de operatie. Daarnaast ervaart iedere persoon pijn op een andere manier. Het doel is dat u gaat mobiliseren (bewegen) onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ondanks de pijn dient u toch te bewegen, door beweging neemt de pijn sneller af. Door beweging is de kans op andere problemen (infectie, trombosebeen, etc.) kleiner. Pijnbehandeling is dan ook een belangrijk onderdeel van onze zorg. Hieronder bespreken we verschillende vormen van pijnbehandeling.

Tabletten
Wanneer u weer zelf kunt eten en drinken, kunt u pijnstillers als tabletten innemen. Deze vorm van pijnbehandeling is effectief, als u de pijnstillers regelmatig (volgens voorschrift) inneemt.

Zetpillen
Wanneer het niet mogelijk is tabletten in te nemen, kunnen zetpillen worden toegediend. Deze worden rectaal (via de anus) ingebracht en door het lichaam opgenomen. Het is van belang dat u alle paracetamol in blijft nemen zolang u pijn heeft. Zo bouwt u namelijk een goede bloedspiegel op. 

Injecties
Soms is het nodig om pijnstillers via een injectie in de buik toe te dienen. Dit zijn meestal sterke pijnstillers die bij ernstige pijn worden toegediend.

Bijwerkingen
Meld aan de verpleegkundigen indien u een van de volgende bijwerkingen heeft:

 • misselijkheid en braken,
 • obstipatie (moeizame stoelgang),
 • hoofdpijn,
 • duizeligheid,
 • slaperigheid,
 • lichte verwardheid.

In overleg met u zoeken de anesthesioloog en de verpleegkundige naar de juiste middelen om bijwerkingen en klachten effectief te bestrijden.

Ervaringen van patiënten met knieklachten

Ingrid Rosmalen

Ingrid Rosmalen
Voorste kruisbandoperatie

Joop Derks

Joop Derks
Knieprothese

Agnes Roest

Agnes Roest
Meniscus operatie

Jeroen Bevers

Jeroen Bevers
Voorste kruisbandoperatie

Ad de Beer

Ad de Beer
Knieprothese

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: