terug
Hoe kunnen we u helpen?

Hernia

Wetenschappelijk onderzoek van ViaSana en VU Amsterdam helpt patiënten om wel of niet te kiezen voor een operatie: “Veel mensen hebben een hernia zonder dat ze het weten. Ze hebben geen pijn. Bij de mensen die het wel hebben verdwijnen de klachten binnen een aantal weken vanzelf, met fysiotherapie of een pijnbehandeling. Een operatie wordt alleen overwogen als het verhaal van de patiënt, het lichamelijk onderzoek en de mri alle drie wijzen op beknelling van één specifieke zenuw die pijn of krachtsverlies geeft.”

Richtlijnen bij een lage rughernia

Geen operatie nodig als er alleen sprake is van rugpijn
Alleen pijn in uw rug vormt geen goede indicatie voor een hernia operatie. Bij een hernia heeft u vrijwel altijd rugpijn maar vooral uitstralende pijn naar uw been. Een operatie laat deze uitstralende pijn vrijwel zeker verdwijnen. Maar de rugpijn blijft. Rugpijn als onderdeel van de uitstralende pijn vormt een uitzondering hierop. Als er alleen sprake is van rugpijn, worden er met een behandeling zonder operatie goede resultaten bereikt.

Geen operatie als de beenpijn korter dan 6 weken duurt, maar wacht ook niet langer dan 6 maanden
Een onderzoek toont aan dat de beste resultaten bij een hernia operatie worden geboekt als de operatie plaatsvindt tussen 3 en 6 maanden na het ontstaan van de klachten. Vrijwel altijd gaat de pijn bij een hernia over binnen 6 tot 18 weken. Als er te lang gewacht wordt met opereren bij iemand die zenuwpijn ervaar, wordt met een operatie soms een minder goed resultaat bereikt.

Patiënten met functieverlies dienen wel met spoed geopereerd te worden.

Geen MRI aanvragen tijdens natuurlijke herstelperiode of na een hernia operatie
90% van de patiënten met een hernia is na 6 tot 18 weken klachtenvrij. Pijn in uw been door een hernia is geen reden om en MRI te laten maken. Pas als de klachten niet verdwijnen of een operatie overwogen wordt, kan het zinvol zijn een MRI te laten maken. De MRI wordt gebruikt om te beoordelen of een operatie echt nodig is.

Ook bij het aanvragen van een MRI na de operatie zijn wij terughoudend. Onderzoek toont aan dat er geen verschil is in bevindingen op een MRI tussen patiënten die na een hernia operatie klachten hebben en patiënten die geen klachten hebben.

Niet opereren als de dermatoom niet klopt met de beknelde zenuw
Beknelde zenuwwortels veroorzaken pijn in het verzorgingsgebied van die zenuw in een deel van de huid (dermatoom). Soms zit uitgestraalde pijn in een ander deel van de huid. Dan heeft een operatie geen toegevoegde waarde. Wel moet er gekeken worden naar de oorzaak van de pijn.

Alleen nieuwe operatietechnieken bij een hernia toepassen in klinische trials
Zolang de veiligheid en werkzaamheid van een nieuwe techniek niet vaststaat, kan de techniek niet zomaar worden toegepast. Deze mogen enkel worden gebruikt als onderdeel van een klinisch trial, waarbij de veiligheid van deze techniek wordt vergeleken met eerdere techniek en patiënten lang genoeg worden gevolgd.

Conservatieve behandeling

Afwachten
In de meeste gevallen wordt een hernia vanzelf kleiner en verdwijnen de klachten. Het is daarom raadzaam zes tot acht weken af te wachten. Bij progressieve uitval van de functie van een zenuw (krachtsverlies en/of incontinentie) moet er wel altijd behandeld worden.

Fysiotherapie
Onder begeleiding van een fysiotherapeut zes tot tien weken spierversterkende oefentherapie doen voor de buik en rug.

Pijnmedicatie
De klachten kunnen tijdelijk onderdrukt worden met pijnmedicatie.

Injectietherapie

Op de plaats van de hernia wordt een ontstekingremmer (Prednisolon) geïnjecteerd. Om de juiste plaats te bepalen wordt dit onder röntgendoorlichting gedaan. De injectie zorgt er mogelijk voor dat u minder pijn heeft. Het resultaat van de injectie is voelbaar binnen twee weken. De injectie kan zonodig herhaald worden.

Operatie

Een operatie wordt alleen overwogen als het verhaal van de patiënt, het lichamelijk onderzoek en de mri alle drie wijzen op beknelling van één specifieke zenuw die pijn of krachtverlies geeft. Meer informatie over de operatie? Bekijk de pagina 'Hernia operatie'

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: