terug
Hoe kunnen we u helpen?

De Cliëntenraad heeft regelmatig contact met alle geledingen van ViaSana, waaronder ook de klachtenfunctionaris. De cliëntenraad onderneemt actie als er sprake is van structurele problematiek. De Cliëntenraad houdt zich, kort gezegd, niet bezig met incidentele klachten. De Cliëntenraad bemoeit zich dus alleen met zaken, die in de meest ruime zin te maken hebben met de kwaliteit van de zorg. Voor individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. 

Voor alle zaken die van algemeen belang zijn voor de cliënten van ViaSana kunt u bij de Cliëntenraad terecht. Wij vinden het belangrijk uw mening te horen. Uw reactie kan er toe bijdragen dat de zorg nog meer wordt afgestemd op de behoeften van de ViaSana cliënt. Hebt u een advies of opmerking over een onderwerp dat de behandeling, verpleging en / of ondersteuning kan verbeteren, laat dit dan weten aan de Cliëntenraad.

Wat zijn de bevoegdheden van de Cliëntenraad?

De belangen van ViaSana cliënten worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. De cliënten zijn (potentiële) patiënten, hun familie en vrienden als bezoekers en ook patiëntenverenigingen. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Raad van Bestuur. In bepaalde gevallen zoals bij zaken direct de zorg betreffend heeft de Cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Denk daarbij aan hygiëne, kwaliteit maaltijden, veiligheid, kwaliteit van de zorg, klachtenbehandeling et cetera. Aan dit advies kan de Raad van Bestuur niet voorbijgaan en bij een geschil wordt e.e.a. voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak doet. Daarnaast zijn er zaken zoals bijvoorbeeld benoeming van leidinggevenden, bouwzaken en besluitvorming over vormen van samenwerking met andere instellingen - hierbij wordt de Cliëntenraad gehoord en betrokken. Mocht de Raad van Bestuur een afwijkend standpunt hebben, dan dient zij een duidelijke argumentering te geven waarom men afwijkt van het standpunt van de Cliëntenraad.  De Cliëntenraad binnen ViaSana is vooral van belang omdat de meeste patiënten meestal na een relatief kort verblijf de kliniek verlaten en dus geen stem kunnen geven die een continu karakter draagt. De Cliëntenraad vertolkt echter als vast element de stem van de cliënten binnen ViaSana.

Hoe weet de Cliëntenraad wat er leeft bij de cliënten?

Om erachter te komen wat er leeft bij de cliënten worden er ondermeer regelmatig onderzoeken gedaan: kleine en grotere enquêtes en tevredenheidsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken samen met de ervaringen van ondermeer de klachtenfunctionaris, geven voldoende aanwijzingen om zonodig bij de Raad van Bestuur aan te dringen het beleid ten aanzien van bepaalde zaken aan te passen.

Hoe kan ik de Cliëntenraad benaderen?

Hebt u een vraag of een opmerking voor de cliëntenraad? Wilt u dat er ergens aandacht aan wordt besteed. Neem dan via onderstaand adres contact op met de cliëntenraad.

Wie vormen de cliëntenraad?

  • Jan Koolen | Voorzitter cliëntenraad
  • Judith Gordon | Lid cliëntenraad
  • Hanny Gijsel | Lid cliëntenraad

Contactgegevens:

Postadres: Cliëntenraad Kliniek ViaSana, Antwoordnummer 9509, 5450 ZX Mill E-mail: clientenraad@viasana.nl

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: