terug
Hoe kunnen we u helpen?

Medische gegevens kunnen voor drie doeleinden worden ingezien of gedeeld:

  • Ik wil de medische gegevens zelf in kunnen zien. Volg 1
  • Binnenkort een afspraak in een andere zorginstelling? Laat ViaSana uw medische gegevens naar hen sturen. Volg 2.
  • Binnenkort een afspraak in ViaSana? Geef uw andere zorgverlener toestemming om uw medische gegevens naar ViaSana te sturen. Volg 3.

1) Ik wil de gegevens zelf inzien

In MijnViaSana kunt u al uw medische gegevens inzien, zoals uw mri verslag, brief naar de huisarts en uw diagnose. Alleen radiologiebeelden zoals de röntgenfoto en MRI scan kunt u niet zien: als u deze wilt inzien volgt u stap 2. 

2) Gegevens van ViaSana naar andere zorginstelling

Het medisch secretariaat van ViaSana kan uw radiologiebeelden en andere medische gegevens veilig, snel en digitaal naar een zorgverlener van uw keuze sturen. Volg onderstaande instructie:

  • Download het 'Verzoek kopie medisch dossier', print uit en vul in.
  • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Tip: Maak een veilige kopie met de KopieID-app.
  • Stuur naar info@viasana.nl OF naar Kliniek ViaSana, tav medisch secretariaat, Postbus 4, 5450 AA Mill.

3) Gegevens van andere zorginstelling naar ViaSana

Bent u voor uw aandoening eerder in behandeling geweest bij een andere zorgverlener? Geef die zorgverlener schriftelijk toestemming om uw beeldvormend onderzoek en/of het verslag van de operatie of het consult naar ViaSana te sturen. 

  • Stuur, indien van toepassing, één of beide formulieren ieder in een eigen envelop naar de betreffende afdeling van de zorginstelling. 
  • Bel een week voor uw afspraak met ons afsprakenbureau (0485 476 330) om te controleren of uw gegevens bij ViaSana binnen zijn. 
  • Als uw gegevens niet op tijd binnen zijn, dan kan de afspraak niet doorgaan.

Stuur naar afdeling radiologie van zorginstelling X waar u onder behandeling was (dus niet naar ViaSana sturen)

Stuur naar afdeling orthopedie, neurologie of algemene chirurgie van zorginstelling X waar u onder behandeling was (dus niet naar ViaSana sturen)

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: