terug
Hoe kunnen we u helpen?

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. ViaSana aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. ViaSana behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ViaSana.

Cookies

'Op ziekenhuiswebsites kijken bedrijven met je mee' en 'Ziekenhuiswebsites volgen in strijd met wet bezoekers via cookies', dit kopte verschillende media. Veel mensen weten niet hoe cookies precies werken. Wanneer moet je als bezoeker wel toestemming geven voor cookies en wanneer juist niet? En hoe waarborgt ViaSana de privacy van haar patiënten?

Uw bezoek aan viasana.nl is een veilig bezoek 

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Cookies zijn onder te verdelen in tracking cookies en technische cookies. ViaSana maakt alleen gebruik van technische cookies. Deze worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren en om het sitegebruik zo prettig en intuïtief mogelijk te maken. Deze cookies vallen buiten de cookiewet. Hier hoeft dus geen toestemming voor worden gegeven door de websitebezoeker.

Tracking cookies

Cookies waar sites wel toestemming voor moeten vragen zijn zogenaamde tracking cookies. Dit zijn cookies die gebruikt worden om bezoekers op het internet te volgen. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat advertenties op andere websites gebaseerd zijn op de zoekgeschiedenis van een bezoeker. In het geval van ziekenhuiswebsites is dat extra gevoelig, omdat uit iemands surfgedrag zou kunnen worden afgeleid met welke medische problemen hij kampt. ViaSana beschermt de (medische) gegevens van haar bezoekers en heeft dergelijke cookies op haar website daarom uitgeschakeld.

Wat doen wij om uw privacy te garanderen?

Voor het gebruik van de technische cookies heeft ViaSana met de aanbieder van het webanalysepakket een bewerkerovereenkomst afgesloten. Het IP-adres van de bezoeker is geanonimiseerd. De gegevens die met dit webanalysepakket verzamelt worden, worden niet met andere partijen gedeeld maar worden gebruikt om de website beter te laten functioneren. Normaliter maken videodiensten als YouTube en Vimeo ook gebruik van tracking cookies. ViaSana heeft ook deze cookies geblokkeerd om de privacy van haar bezoekers te garanderen.

Verwijderen cookies

Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van www.viasana.nl niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen vindt u in de 'Help' functie van uw browser.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: