terug
Hoe kunnen we u helpen?

Slijmbeursontsteking heup

Slijmbeurzen zijn zakjes vocht die de wrijving tussen pezen en botten verminderen en zorgen dat de pezen en botten niet langs elkaar schuren. Slijmbeurzen kunnen worden gezien als ‘stootkussens’. Als de slijmbeurzen ontsteken dan spreekt men van een slijmbeursontsteking of bursitis.

Hoe ontstaat een slijmbeursontsteking in de heup?

Een slijmbeursontsteking of bursitis kan verschillende oorzaken hebben:

 • Acute slijmbeursontsteking
  Een acute slijmbeursontsteking kan ontstaan na een ongeval of na een eenmalige overbelasting. Als u bijvoorbeeld besluit om zonder training 20 km te gaan hardlopen bestaat de kans dat er een slijmbeursontsteking ontstaat. Over het algemeen komt een acute slijmbeursontsteking niet vaak voor.
 • Septische slijmbeursontsteking
  Een ontsteking die het gevolg is van een bacteriële infectie, wordt ook wel een septische slijmbeursontsteking genoemd. Dit type slijmbeursontsteking ontstaat over het algemeen acuut. Vaak door een wondje in de buurt van de slijmbeurzen.
 • Chronische slijmbeursontsteking
  Het type ‘chronische slijmbeursontsteking’ ontstaat door overbelasting. Als u uw heup te lang en te zwaar belast, kan dit leiden tot een slijmbeursontsteking in de heup. Mensen met rugklachten hebben vaak last van een bursitis aan de zijkant van de heup. De reden hiervan is dat men een andere manier van lopen aanleert om de rugklachten te verminderen.
 • Aseptische slijmbeursontsteking
  Aseptische slijmbeursontstekingen worden niet veroorzaakt door een infectie. Het type ‘chronische slijmbeursontsteking’ valt hieronder. Een aseptische slijmbeursontsteking komt het meest voor en wordt veroorzaakt door overbelasting. Van een bacteriële infectie is hier geen sprake. 

Symptomen slijmbeursontsteking heup

Een slijmbeursontsteking in de heup komt vaak voor bij ouderen, maar kan ook op jonge leeftijd ontstaan. Vooral jonge sporters hebben een verhoogd risico op een slijmbeursontsteking in de heup. Ook hebben mensen met een beroep waarbij zij veel lopen een verhoogd risico.

Patiënten hebben vaak last van drukkende en zeurende klachten. Deze klachten worden veroorzaakt door het opzwellen van de slijmbeurs. Als er sprake is van een septische slijmbeursontsteking, kan de huid van de patiënt rood worden op de plek van de zwelling. Daarnaast gaat het bewegen van de heup bij een slijmbeursontsteking pijnlijk en moeizaam. Hierbij geldt: hoe verder de aandoening gevorderd is, hoe lastiger bewegen wordt. Overige voorbeelden van symptomen zijn:

 • Uitstralende pijn vanuit de heup naar het bovenbeen.
 • Slecht kunnen liggen op de pijnlijke heup/zij.
 • (veel) Pijn bij lopen, trap- en hardlopen.
 • Stijfheid tijdens beweging.

Diagnose

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Allereerst zal de orthopedisch chirurg naar uw klachten en medische voorgeschiedenis vragen. Daarnaast zal de chirurg lichamelijk onderzoek verrichten. Hierbij kan de orthopedisch chirurg op de plek drukken om de drukpijn te testen. In de meeste gevallen is een combinatie van uw klachtenpatroon, uw medische geschiedenis en het lichamelijke onderzoek genoeg om de juiste diagnose te stellen.

Lichamelijke onderzoeken
Vaak verschaft het lichamelijk onderzoek voldoende informatie om de diagnose te stellen. Als de orthopedisch chirurg de diagnose wil bevestigen kunnen er röntgenfoto’s gemaakt worden. Röntgenfoto’s kunnen overig letsel aan de heup zoals slijtage uitsluiten. Soms kan het noodzakelijk zijn om een MRI-scan van de heup te laten maken. Dit is pas noodzakelijk als de klachten al een langere tijd aanwezig zijn en de heupklachten na de behandeling van uw huisarts niet afnemen. 

Behandelmogelijkheden

De behandeling van een slijmbeursontsteking in de heup begint met simpele maatregelen die door uw huisarts worden gestart. Als deze maatregelen niet helpen, wordt er een stapje verder gekeken. Het grootste deel van patiënten met een slijmbeursontsteking heeft geen operatie nodig en start:

Rust

Een slijmbeursontsteking in de heup geneest vaak zonder operatie. Jonge patiënten met een slijmbeursontsteking als gevolg van overbelasting worden behandeld door de belasting te verminderen of te veranderen. Een combinatie met een trainingsschema van rekken en spierversterkende oefeningen kunnen de klachten goed verhelpen. In sommige gevallen helpt kuur een ontstekingsremmende medicatie hier aan mee.

Fysiotherapie

Een andere optie is fysiotherapie. Deze behandeling is gericht op het kalmeren van de ontsteking. De fysiotherapeut maakt gebruik van massage en oefeningen om de heup soepeler te maken. Spierversterkende oefeningen of coördinatietraining kan ook bijdragen aan het versoepelen van de heup. Daarnaast kunnen deze oefeningen of trainingen de wrijving in de slijmbeurs verminderen en de irritatie verhelpen. Deze behandeling duurt over het algemeen 4 tot 6 weken.

Injectie

Een andere optie is een injectie in de slijmbeurs of pees. Deze injectie kan de klachten tijdelijk verminderen. Deze injectie bestaat uit een verdovingsvloeistof en het hormoon ‘corticosteroïde’. Dit hormoon is een sterk ontstekingsremmend medicijn. Als het direct in de slijmbeurs wordt geïnjecteerd, kan het ervoor zorgen dat de zwelling en de ontsteking afnemen. In de meeste gevallen biedt een injectie enkel tijdelijke verlichting. Er moet voorzichtig worden omgegaan met injecties in een pees omdat dit schade aan de pees kan aanrichten. Dit kan namelijk een scheur veroorzaken. Daarom zal uw orthopedisch chirurg erg voorzichtig zijn met het toedienen van herhaalde injecties. Het is van belang om naast een injectie, goede fysiotherapeutische begeleiding te hebben om de overbelasting of onderhoudende factoren te verhelpen. Een injectie dient om de ontsteking te onderdrukken, maar neemt de oorzaak hiervan niet weg.

Pijnmedicatie

Pijnstillers of paracetamol kunnen uw pijnklachten verminderen. In enkele gevallen schrijft uw orthopedisch chirurg of huisarts ontstekingsremmende medicatie voor. In sommige gevallen is de pijn zo hevig dat deze zelfs met medicatie niet onderdrukt kan worden. In dat geval beslist uw orthopedisch chirurg of huisarts om een injectie met corticosteroïden te geven. Dit hormoon veroorzaakt soms tijdelijke en vervelende bijwerkingen. Overleg daarom altijd met uw orthopedisch chirurg of huisarts of de injectie noodzakelijk is

Operatieve behandeling

Een operatieve behandeling is bij een slijmbeursontsteking in de heup vaak niet nodig. In enkele gevallen kan een operatie noodzakelijk zijn. Hierbij zijn verschillende opties mogelijk. Het doel van de operaties is de verdikte slijmbeurs samen met eventuele ontstane botsporen te verwijderen. Hierdoor kan het peesblad van de heup vrijer bewegen.

Ervaringen van patiënten met heupklachten

Theo Aarts

Theo Aarts
Versleten heup

Pauke Rouppe-van der voort

Pauke Rouppe-van der voort
Versleten heup

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: