terug
Hoe kunnen we u helpen?

Beenstand correctie

Kraakbeenslijtage aan de binnenzijde van de knie (mediale arthrosis) geeft vaak toenemende pijnklachten. Deze slijtage kan het gevolg van een sportletsel zijn waarbij de meniscus en het kraakbeen beschadigd zijn geraakt. Ook bij O-benen, waarbij de afstand tussen beide knieën is vergroot, kan slijtage ontstaan. De kwaliteit van het kraakbeen kan echter ook spontaan verminderen, zonder dat daarbij een duidelijk aanwijsbare reden is vast te stellen. De ernst van de aandoening wordt vastgesteld door lichamelijk onderzoek, röntgenfoto's en eventueel met een kijkoperatie. Afhankelijk van de ernst van de slijtage en de afwijking van de stand van het been kan een halve knieprothese een betere oplossing zijn.

Een beenstand correctie is een grote operatie. De operatie duurt een uur. Bij een beenstand correctie wordt het bot doorgenomen en in een goede stand met een stevige plaat en schroeven vastgezet. Om een goede stand van het been te verkrijgen kan zowel het onderbeen (tibiakop) als het bovenbeen (femur) worden rechtgezet. Osteotomie betekent doornemen van het bot (het maken van een open wig). Daarom spreken we ook wel van een tibiakop osteotomie (zie plaatje hieronder) of een femur osteotomie.

Door deze operatie wordt de belasting in de knie veranderd, zodat de buitenzijde, het goede deel, van de knie de meeste kracht opvangt. Mocht de open wig groter zijn dan 15 graden dan wordt er eventueel bot tussen geplaatst om het herstel te bevorderen.

Tibiakop osteotomie
Tibiakop osteotomie


Andere behandelmethoden

Indien behandeling zonder operatie niet het gewenste resultaat oplevert kan een operatie uitkomst bieden. Afhankelijk van de ernst van de klachten, leeftijd van de patiënt, slijtage van de knie, stand van het been en de stabiliteit van de knie kan uw orthopedisch chirurg overwegen een tibiakop osteotomie te doen of een halve knieprothese te plaatsen. Bij actieve en jonge patiënten zal eerder voor een osteotomie gekozen worden. Bij de beslissing om een osteotomie uit te voeren is uw eigen oordeel doorslaggevend. U moet uiteindelijk zelf bepalen of u toe bent aan de operatie. U dient de operatie en de revalidatieperiode niet te onderschatten, het herstel vraagt veel wilskracht en inspanning. Door een goede voorbereiding kunt u zich onnodige spanningen en teleurstellingen besparen.

In de kliniek

Na de operatie verblijft u één nacht in ViaSana. Enkele uren na de operatie doet de fysiotherapeut oefeningen met u. Ook loopt u op de dag van de operatie een klein stukje met een hulpmiddel. U krijgt oefeningen voor de beweeglijkheid en doorbloeding  van uw been.

Slapen

Het is normaal dat u de eerste 4 tot 6 weken minder goed slaapt. Het kan zijn dat u ’s nachts vaker naar het toilet moet. Door de operatie komt er een bloeduitstorting in uw been die stuwing kan veroorzaken met name als het been afhangt. De bloeduitstorting is uw been veroorzaakt zwelling en pijn. Wanneer u ligt, wordt de zwelling heropgenomen in de bloedbaan en afgevoerd via de blaas. Als u gaat slapen, zet dan het voeteneinde van het bed omhoog of leg een kussen onder het matras. Leg geen kussen in de knieholte, dit kan ervoor zorgen dat de knie op termijn minder goed strekt.

Zwelling

Als de zwelling van het geopereerde been toeneemt, moet u het been gedurende de dag zo vaak mogelijk hoog houden. Als u gaat slapen, zet het voeteneinde van het bed omhoog. Het is normaal dat u de eerste tijd een dikker been houdt. 

Lopen

Na de operatie loopt u met twee krukken. Afhankelijk van de soort ingreep en het advies van uw specialist wordt de duur en belasting bepaald. De mate van belasting wordt aangegeven in het operatieverslag voor de fysiotherapeut.

Belasten 0 tot 6 weken

De mate van belasting hangt af van het type beenstand correctie dat u heeft gekregen:

Femur (bovenbeen) osteotomie

U mag het been niet volledig belasten. De mate van belasting en duur wordt bepaald door uw operateur. Tevens mag u het been niet verder buigen dan 90 graden en geen kracht gebruiken. U mag niet op de hometrainer.

Tibiakop (onderbeen) osteotomie

De eerste twee weken wordt de mate van belasting bepaald door de operateur. Vervolgens mag u de belasting opbouwen op geleide van de pijn, tenzij anders aangegeven. De hometrainer is aan te raden in deze periode, dit zorgt voor een goede doorbloeding.

Na controle bij de specialist wordt het verdere beleid bepaald.

Niet knielen

Voor een goede genezing van het bot wordt aangeraden om de eerste 6 weken niet te knielen.

Werken

Werken mag, mits de werkzaamheden niet te belastend voor het been zijn. Tijdens de 6 wekelijkse controle wordt besproken welke werkzaamheden u kan oppakken.

Sporten

Reken er op dat het enkele maanden kan duren om de kracht van uw been op peil te krijgen. Een fysiotherapeut kan u helpen in de opbouw naar sportbeoefening.

Zes maanden na de operatie

Na zes maanden is de meeste kracht weer terug in het been. Afhankelijk van klachten en herstel van het bot kan de arts adviseren om de ingebrachte plaat te verwijderen.

Andere nuttige informatie bij deze operatie

Ervaringen van patiënten met knieklachten

Hennie  Kooijmans

Hennie Kooijmans
Knieprothese

Anouk  Kocken

Anouk Kocken
Voorste kruisbandoperatie

Marian  Derksen-Stevens

Marian Derksen-Stevens
Knieprothese

Gerrit  Derks

Gerrit Derks
Knieprothese

Echtpaar Özkara

Echtpaar Özkara
Knieprothese

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: