terug
Hoe kunnen we u helpen?

Oorzaken en risicofactoren knieartrose

Kraakbeen is elastisch en heel glad bindweefsel en draagt eraan bij dat de gewrichten makkelijk kunnen bewegen zoals buigen, strekken en draaien. Kraakbeen bestaat uit vocht en heeft iets weg van een spons. Door telkens te belasten en ontlasten zorg je ervoor dat de 'spons' vocht op kan nemen. Bij het te weinig belasten evenals het te veel belasten werkt deze sponsfunctie niet goed. Gedurende het leven staan gewrichten voortdurende bloot aan krachten waardoor langzaam slijtage aan het kraakbeen ontstaat. Hierdoor wordt het kraakbeen dunner en ruwer. Meestaal is de slijtage die tijdens het leven ontstaat gering en kan het lichaam dit zelf repareren. Wanneer echter de kwaliteit van het kraakbeen sterk verminderd kan dit pijn, zwelling en een beperkte belastbaarheid van het gewricht veroorzaken. Randwoekeringen van het gewricht en ontstekingen kunnen ontstaan waardoor de klachten eveneens sterk toenemen.

Er zijn bepaalde risicofactoren die de kans op artrose verhogen zoals:

  • Letsels van het gewricht, denk bij de knie aan meniscus- en kraakbeen letsel of een gescheurde voorste kruisband
  • Secundaire artritis zoals reumatoïde artritis en jicht.
  • Leeftijd, met toenemende leeftijd neemt de kans op het krijgen van artrose toe.
  • Veel artrose in de familie, een bepaalde genetisch afwijkingen is hier nog niet voor gevonden.
  • Overgewicht geeft op de gewichtsdragende gewrichten, heup en knie, meer kans op verslechtering van het kraakbeen.
  • In enkele gevallen worden klachten veroorzaakt door een tumor of infectie. Als hier aanleiding toe is, zal uw orthopedisch chirurg onderzoek doen.

Symptomen knieartrose

Pijn en stijfheid
Normaalgesproken begint artrose in de knie met pijn en stijfheid. Deze pijn of stijfheid ervaart u met name na rust of na belasting. Zo kan u pijn of stijfheid ervaren ’s ochtends of na een periode stilzitten. Deze pijn wordt ook wel startpijn of ochtendstijfheid genoemd. Daarnaast kunt u pijn of stijfheid ervaren na het ’te’ veel belasten van de knie. Deze stijfheid zorgt ervoor dat u uw knie minder ver kunt buigen.

Veranderde gewrichten
Artrose in de knie kan leiden tot een zichtbare verandering in de gewrichten. Dit kan resulteren in een gewricht die breder wordt, vervormt, een andere stand aanneemt of uitsteekt. Dit symptoom heeft niet per definitie direct verband met pijn en stijfheid maar is wel een indicatie van artrose.

Krakende gewrichten
Een ander symptoom is het crepiteren van het gewricht. Dit houdt in dat bij het bewegen van het gewricht een krakend geluid hoorbaar is. Crepiteren is op zichzelf staand geen symptoom. Dit krakende geluid kan namelijk zowel bij artrotische gewrichten als gezonde gewrichten aanwezig zijn.

Ontsteking
Een laatste symptoom is zicht- en voelbaar wanneer de vergroeiingen van het bot tegen het gewrichtskapsel aan komen. Dit leidt in vrijwel elke situatie tot een ontsteking. Terug te zien is dat het gewricht dan dikker, roder, warmer en pijnlijker wordt en daarnaast neemt de functie (tijdelijk) af.

Als u deze symptomen herkent, dan kan dit duiden op artrose. Wanneer u één of meerdere van deze symptomen ervaart, dan adviseren wij te beginnen met het ontzuren van het kraakbeen. Soms neemt de pijn zonder enige reden sterk toe. In deze situatie kan het zinvol zijn het gewricht te ontlasten door bijvoorbeeld een stok, kruk of pijnstillers te gebruiken. Vaak verdwijnt de pijn spontaan en blijft het gewricht na zo’n pijnepisode voor jaren weer redelijk tot goed belastbaar. Als u deze symptomen herkent, kan dit duiden op artrose. Soms neemt de pijn zonder enige reden sterk toe. In deze situatie kan het zinvol zijn het gewricht te ontlasten door bijvoorbeeld een stok, kruk of pijnstillers te gebruiken. Vaak verdwijnt de pijn spontaan en blijft het gewricht na zo'n pijnepisode voor jaren weer redelijk tot goed belastbaar.

Diagnose

Veel mensen komen bij ViaSana met de verwachting dat zij een MRI-scan of een kijkoperatie krijgen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat dit in de meeste gevallen niet zinvol is. 

Een MRI van de knie laat bij mensen boven de 50 jaar vrijwel altijd afwijkingen zien, ook bij mensen die  helemaal geen klachten hebben. Een MRI-scan heeft daarom in deze gevallen geen meerwaarde.  De orthopedisch chirurg kan de oorzaak van uw klachten wel op andere manieren goed vaststellen. Op basis van een goed gesprek, lichamelijk onderzoek en een gewone röntgenfoto. De verdenking op artrose wordt daarbij sterker wanneer u:

  • Ouder bent dan 50 jaar;
  • De klachten erger worden bij toenemende belasting van het gewricht;
  • De stijfheid 's ochtends niet langer duurt dan 30 minuten (bij reuma duurt dit bijvoorbeeld langer);
  • Startklachten heeft, bijvoorbeeld bij het opstaan vanuit een stoel.

Niet alleen ouderen krijgen artrose. Steeds meer 30-plussers kampen met slijtageklachten. Bij 25% hiervan is overgewicht de oorzaak. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 5% gewichtsverlies kan bijdragen aan het voorkomen van knieartrose. 

Bij patiënten ouder dan 50 jaar met knieartrose, blijkt een kijkoperatie geen verbetering te geven. Verouderd kraakbeen is namelijk niet met een operatie te repareren. Daarnaast kan een operatie waarbij de meniscus in zijn geheel of gedeeltelijk verwijderd wordt, de ontwikkeling van artrose alleen maar versnellen. Om onnodig risico en teleurstelling te voorkomen, wordt een kijkoperatie in deze gevallen afgeraden. In deze gevallen wordt geprobeerd uw klachten middels de onderstaande behandelmogelijkheden te verhelpen.

Niet-operatieve behandelmogelijkheden

Fysiotherapie

Het is van belang dat u minimaal een halfuur per dag actief beweegt. Activiteiten waarbij u rustig uw knieën beweegt zijn hierbij het meest effectief. Voorbeelden hiervan zijn wandelen, fietsen en zwemmen. Fysiotherapie is geschikt als behandeling als zelf genoeg bewegen niet lukt of het de klachten erger maakt. Door de oefeningen krijgt u meer spierkracht en conditie en wordt uw knie zo sterk, soepel en stabiel. Allereerst bespreekt u met de therapeut wat uw klachten zijn en welke hulp u nodig heeft. Vervolgens volgt een lichamelijk onderzoek en zet de fysiotherapeut eventuele meetinstrumenten in. Hiervoor neemt de therapeut uitgebreid de tijd. Daarna beslist de therapeut in samenspraak met u welke behandeling het beste is. Er zijn verschillende soorten behandelmogelijkheden bij de therapeut.

Voorlichting en advies
U krijgt informatie over de omgang met artrose. Deze informatie is toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Oefentherapie
In sommige gevallen is naast voorlichting en advies ook oefentherapie nodig. In samenspraak beslist de therapeut met u hoeveel oefentherapie u nodig heeft. Hierbij is het van belang om naar een doel toe te werken. Dat doel wordt voorafgaand aan het programma uitgebreid besproken. Na een uitleg van de oefeningen kunt u de oefeningen thuis blijven doen of onder begeleiding van de therapeut. Als u te veel en te vaak oefent, kan de pijn verergeren. Dit risico is zo klein mogelijk als u de oefeningen rustig opbouwt. Daarnaast is het van belang om ook na afloop van het oefenprogramma in beweging te blijven.

Als u meer en vaker gaat bewegen, is extra pijn en stijfheid in de knie normaal. Hierdoor wordt de artrose niet erger. In periodes van veel pijn is het van belang om zo weinig mogelijk te steunen op de pijnlijke knie. Blijf de knie daarentegen wel bewegen en maak gebruik van pijnstillers. Blijf daarnaast de normale dagelijkse dingen doen. U kunt advies krijgen over hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn een stok of een rollator. Als de pijn is afgenomen, kunt u het voorgeschreven oefenprogramma herstarten. Tot slot kan het helpen om stukjes te gaan lopen. Het gebruik van een wandelstok of een rollator kan hierbij ondersteuning bieden.

Pijnstilling

Paracetamol en NSAID tabletten
Wanneer de pijn gedurende een lange periode toeneemt of u weet dat u bij beweging meer pijn zult krijgen, dan zijn er een aantal medicijnen die kunnen helpen. Voorbeelden hiervan zijn een paracetamol en NSAID tabletten. Onder deze NSAID tabletten vallen ibuprofen, naproxen en diclofenac. Aan het gebruik van pijnmedicatie zitten enkele risico’s. Daarom is het altijd van belang om uw pijn en de daarbij behorende medicatie met uw huisarts of orthopedisch chirurg te bespreken.

Corticosteroïden
Corticosteroïden kunnen gebruikt wordenals krachtige ontstekingsremmers. Door middel van deze injectie worden deze in uw gewricht gespoten. Deze injecties worden binnen ViaSana geplaatst in verschillende gewrichten en met verschillende doelen. Enkele patiënten geven aan geen of een kortdurend effect te ervaren. Anderen geven aan langer dan een jaar profijt te hebben.

Oefeningen

Kliniek ViaSana beschikt over een oefenprogramma op maat. Deze is te verkrijgen via onze zelftest. Op basis van twaalf eenvoudig te beantwoorden vagen, wordt een indicatie gegeven in welke mate u klachten ervaart. Na het invullen van deze zelftest bieden wij u een gratis oefenprogramma aan dat past bij de mate van uw klachten. U ontvangt direct oefeningen in uw mailbox. Test uw klachten met de zelftest

Operatieve behandelmogelijkheden

De behandeling van knieartrose is afhankelijk van de ernst van de slijtage. Bij lichte knieartrose wordt gekozen voor een niet-operatief behandeltraject. Als er sprake is van een standsafwijking van de knie, wordt in sommige gevallen gekozen voor een corrigerende brace of een beencorrectie om de pijn te verminderen. Er wordt alleen voor een operatief behandeltraject gekozen als bewegen, afvallen en pijnstilling niet langer helpen. Bij ernstige knieartrose is het gewrichtskraakbeen zo ernstig beschadigd dat de beweeglijkheid van de knie en de pijn alleen verbeteren door een operatieve behandeling. Voorbeelden hiervan zijn de eerder benoemde beenstand correctie en een knieprothese.

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Maken een vrijblijvende afspraak of test de ernst van uw klachten aan de hand van een de online zelftest.
Zo weet u hoe u er voor staat en of verdere behandeling een optie kan zijn.

Zorgkaart Nederland
9 2

Kliniek ViaSana is gewaardeerd op Zorgkaart Nederland en heeft gemiddeld een cijfer van 9 2

Bekijk alle patiëntervaringen

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: