terug
Hoe kunnen we u helpen?

Therapeutische behandeling van de zenuwwortel

De wervelkolom is opgebouwd uit wervels waartussen de zogenaamde tussenwervelschijven zitten. Hierdoor kunnen de wervels onderling bewegen. Tussen iedere wervel in de wervelkolom zit een opening waardoor de zenuwen naar buiten kunnen treden. Deze bevinden zich links en rechts vlak naast de wervelkolom vanaf het hoofd tot en met het heiligbeen. Als de zenuwwortel geïrriteerd is kan deze uitstralende pijnklachten geven (in de romp, arm of been). Het doel van deze injectie is om de irritatie weg te nemen. 

Mogelijke risico's voor de behandeling

U moet voor de behandeling melden indien u:

  • Bloedverdunners gebruikt (Het onderbreken van de bloedverdunners alleen in overleg met uw arts. Eventueel wordt er nog toestemming gevraagd aan de voorschrijvende arts).
  • Zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft.
  • Een overgevoeligheid heeft of allergisch bent voor contrastmiddel, jodium, pleisters, verdovingsmiddel of andere medicijnen.

De behandeling

Bij deze behandeling wordt de zenuw aan de achterzijde van de wervelkolom behandeld. Het sensibele (=gevoel) gedeelte van de zenuw wordt behandeld. Er wordt niets veranderd aan het motorische gedeelte (= het gedeelte dat aanstuurt tot beweging) van de zenuw, tijdelijk kan er wel krachtverlies en doofheid optreden. Indien de arts vrij zeker is dat de betreffende zenuwwortel betrokken is bij uw pijnklachten, dan kan een therapeutische blokkade worden uitgevoerd. Therapeutisch betekent voor langere tijd, de precieze duur is niet te voorspellen. De zenuw wordt behandeld met een bepaalde vorm van stroom (PRF). Het doel is om de pijngeleiding door de betreffende zenuw te verminderen waardoor u minder pijn heeft. De zenuw raakt hierdoor in principe niet beschadigd. Het kan zijn dat het resultaat van de behandeling pas na enige tijd merkbaar is. Soms heeft de behandeling onvoldoende of geen resultaat. De duur van het effect wisselt, soms moet de behandeling herhaald worden.

Na de behandeling mag u gedurende 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer en dient u 24 uur extra alert te zijn i.v.m. mogelijke duizeligheid en/of slap gevoel in de ledematen.

De chirurgische ingreep

Het is belangrijk dat u tijdens de procedure zo stil mogelijk blijft liggen. Bij behandeling aan uw rug, neemt u plaats op de behandeltafel in buikligging. De assistente zal een kussen onder uw buik plaatsen om de holling van uw rug af te vlakken. Bij een behandeling aan uw nek neemt u plaats op de behandeltafel in rugligging en krijgt u een infuus ingebracht zodat indien noodzakelijk direct medicatie toegediend kan worden. Het te behandelen lichaamsdeel wordt ontbloot, gedesinfecteerd met roze vloeistof en steriel afgedekt. U krijgt een koude plaat op uw arm of rug, deze dient ter geleiding van de stoom die tijdens de behandeling gebruikt wordt. De arts bepaald de te behandelen plaats met behulp van röntgenstralen. De huid wordt lokaal verdoofd. Daarna wordt met een speciale naald de zenuw(en) opgezocht, met behulp van röntgenstraling en eventueel contrastvloeistof. Indien de juiste plek gevonden is wordt er via de naald een prikkelend gevoel (tinteling) en daarna kleine stroomschokjes opgewekt. Dit noemt men sensibel testen. Zodra u een kleine verandering voelt moet u dit duidelijk aangeven, zodat de arts op deze manier de afstand tot de zenuwen kan bepalen.

Nadat de naalden bij de zenuwen zijn geplaatst, wordt een verdoving ingespoten en worden de zenuwen behandeld met pulsed radiofrequente (PRF) elektrische stroom. De duur van de behandeling wordt door de arts bepaalt. Meestal is dit ongeveer 4 minuten. Zodra de behandeling klaar is krijgt u nog een verdovingsmiddel en eventueel een onstekingsremmer toegediend. Na afloop van de behandeling verlaat u de behandelkamer als alle controles stabiel zijn. U blijft daarna ongeveer 30 minuten op de pijnpoli.

Pijnbehandeling en nazorg

Zodra de verdoving is uitgewerkt kan er pijn ontstaan. Deze pijn kan tot 2 weken na de behandeling aanhouden. U kunt hiervoor pijnstillers, zoals Paracetamol innemen. Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kunt u overleggen met uw huisarts of specialist voor andere pijnmedicatie.

Algemene informatie

Op de pagina 'uitgebreide voorlichting' vindt u meer informatie die voor iedere behandeling van toepassing is.

Ervaringen van patiënten met rug- en nekklachten

Corné  van Overveld

Corné van Overveld
Hernia operatie

Tessa  Tiller

Tessa Tiller
Hernia operatie

Loes  Verhoeven

Loes Verhoeven
Hernia operatie

Erwin  Hokke

Erwin Hokke
Hernia operatie

Paula  Scheffer

Paula Scheffer
Hernia operatie

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: