terug
Hoe kunnen we u helpen?

Subacromiaal pijnsyndroom

Een subacromiaal pijnsyndroom in de schouder is een inklemming van bepaalde weefsels in het schoudergewricht. Structuren zoals de slijmbeurs en de rotator cuff spieren en pezen kunnen ingeklemd raken. De inklemming vindt plaats tussen de schouderkop en het schouderdak als uw arm verkeerde bewegingen maakt.

Hoe ontstaat een subacromiaal pijnsyndroom van de schouder?

In normale omstandigheden is er voldoende ruimte tussen de kop van de bovenarm en het schouderdak (acromion) waardoor de tussenliggende rotatorcuff ongehinderd kan bewegen. Ook zorgt de goedwerkende slijmbeurs ervoor dat deze structur en soepel bewegen. Toch is er iedere keer dat de arm naar boven wordt gebracht, ook bij de normale schouder, een lichte wrijving en knelling van de pezen tussen de bovenarm en het acromion. De continue wrijving van de pezen leidt tot blijvende pijnklachten, het zogenaamde subacromiaal pijnsyndroom. Er treedt dan een verdikking en irritatie op van de slijmbeurs die ontstoken raakt, de rotatorcuffpezen raken verdikt en ontstoken en kunnen op termijn beschadigd raken of zelfs scheuren. Een subacromiaal pijnsyndroom is vaker terug te zien bij:

 • Mensen die veel met de handen boven hun hoofd werken (schilders, behangers etc.);
 • Bepaalde sporten (zwemmen, werksporten etc.);
 • Afwijkingen aan het schouderblad zelf waardoor de ruimte waar de pezen door heen lopen kleiner wordt (botuitgroei);
 • Als bij het toenemen van de leeftijd, de bloeddoorstroming in de rotatorcuff verslechtert.

Symptomen subacromiaal pijnsyndroom

Uitstralen pijn
Uw pijn kan uitstralen van de voorkant van uw schouder naar uw bovenarm.

Versleten AC-gewricht

Als uw AC-gewricht is versleten voelt u pijn bovenop de schouder, vaak met uitstraling naar uw nek en soms tintelingen in uw hand.

Verergerde pijn
Bij het tillen, naar voren of naar boven bewegen of en plotselinge bewegingen kunnen uw pijn verergeren.

Krachtsverlies of stijfheid
Wanneer uw klachten toenemen, kan een gevoel van krachtsverlies of stijfheid aanwezig zijn. Hierdoor is het moeilijker om bepaalde handelingen uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het aantrekken van een jas of het pakken van iets uit uw achterzak.

Pijnscheuten en/of schietende pijn

U kunt last krijgen van pijnscheuten in uw schouder en bovenarm als u de arm naar voor of opzij beweegt. Schietende pijn kunt u ervaren bij het uitsteken van uw hand. Bijvoorbeeld naar de achterbank van uw auto.

Pijn tijdens nachtrust

Tot slot kunt u gedurende nachtrust pijn ervaren. Bijvoorbeeld als u op uw aangetaste schouder ligt.

Diagnose

De diagnose bij een subacromiaal pijnsyndroom van de schouder kan door een fysiotherapeut, huisarts of orthopeed vastgesteld worden. Deze diagnose wordt vastgesteld aan de hand van uw klachtengeschiedenis en de resultaten van het lichamelijk onderzoek. Daarnaast wordt gedurende het lichamelijk onderzoek onderzocht wat de oorzaak van het subacromiaal pijnsyndroom van de schouder is. Bij de verdenking van een peesprobleem als oorzaak, is het aanvragen van een echo een optie. Alleen bij de verdenking van een ruptuur van de pezen of het kraakbeen, helpt een MRI of ECHO bij het aantonen of uitsluiten van soortgelijke letsels. Echografisch onderzoek kan daarnaast gebruikt worden om andere aandoeningen uit te sluiten. Overig aanvullend onderzoek is niet van belang om de diagnose te stellen.

Behandelmogelijkheden

Rust en fysiotherapie

Mocht het subacromiaal pijnsyndroom vastgesteld zijn, dan krijgt u in eerste instantie uitleg over de aandoening. Uw arts vertelt over de in de meeste gevallen gunstige prognose en laat weten dat relatieve rust uw schouder goed doet. Van volledige rust herstelt uw schouder niet. Relatieve rust betekent dat u uw schouder mag bewegen, maar houd hierbij rekening met uw pijngrenzen. Het is van belang dat u bewegingen waarbij u uw arm boven schouderhoogte heft vermijd. Na verloop van tijd zult u merken dat u steeds meer kunt doen met uw arm en schouder.

De behandeling van het subacromiaal pijnsyndroom start zoals vermeld conservatief. De slijmbeursontsteking in de beginfase kan een andere onderliggende oorzaak hebben. Dit kan genezen met rust en ontstekingsremmende medicijnen. Hier wordt onder het kopje ‘pijnmedicatie’ extra uitleg over gegeven. Gerichte fysiotherapie goede ondersteuning bieden om uw klachten te verhelpen. Adviezen voor het omgaan met klachten, de juiste houding, gerichte oefentherapie en begeleiding ten aanzien van het juiste gebruik van de schouder. Een chronische ontsteking (klachten langer dan één jaar) van de slijmbeurs of pees kunnen ook genezen door middel van rust en fysiotherapie.

Als u bekend bent met de klachten passend bij een subacromiaal pijnsyndroom, is het van belang om u aan een aantal leefregels te houden. Hiermee voorkomt u dat de klachten aanhouden, verergeren of terugkomen. Voorbeelden van deze leefregels zijn:

 • Probeer niet te veel boven het schouderniveau te werken. Bovenhandse werkzaamheden vormen een negatief effect op uw klachten.
 • Probeer trillende werkzaamheden te vermijden. Probeer langdurig werken in dezelfde houding te vermijden.

Pijnmedicatie

Medicatie helpt eventuele ontstekingen tegen te gaan. Het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’d zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen) worden dan ook geadviseerd. Deze medicijnen werken het beste als ze op regelmatige basis een vaste periode worden gebruikt. Bij ernstige pijn, bijvoorbeeld door een ontstoken slijmbeurs, kan een injectie in combinatie met een pijnstiller en een ontstekingsremmer het gewenste effect leveren. Na een aantal weken tot maanden nemen uw klachten af en bij de meeste mensen verdwijnen ze volledig. 

Injectie

Een injectie kan zinvol zijn ter ondersteuning van de fysiotherapie of het beweegprogramma. Doordat de pijn tijdelijk vermindert, is e fysiotherapeut beter in staat uw schouder te behandelen. Als uw klachten blijven terugkomen, heeft het herhalen van de injecties geen toegevoegde waarde.

Operatieve behandeling

Wanneer injecties en oefeningen onder begeleiding van de fysiotherapeut niet naar voldoening aanslaan wordt u geopereerd. Met de anesthesist wordt bepaald of u zonder risico een operatie onder narcose of een regionale verdoving kunt ondergaan. Samen met u bepaalt de anesthesist welke vorm van verdoving u krijgt. Met uw voorkeur wordt uiteraard rekening gehouden. Informatie over het verloop van de operatieve behandeling is te vinden op de pagina van de kijkoperatie van de schouder.

Ervaringen van patiënten met schouder- en armklachten

Coen Bos

Coen Bos
Schouderpijn

Dick Hubertus

Dick Hubertus
Tenniselleboog

Rob van Dal

Rob van Dal
Tenniselleboog

Rob Vergouwe

Rob Vergouwe
Schouderpijn

Karen Vogelsangs

Karen Vogelsangs
Schouderpijn

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: