terug
Hoe kunnen we u helpen?

De raad van commissarissen bestaat uit drie onafhankelijke personen die affiniteit hebben met de zorg en die geen directe belangen hebben bij ViaSana, zodat de raad onpartijdig toezicht kan houden op het bestuur. De samenstelling van de raad van commissarissen staat hieronder weergegeven.

De raad van commissarissen vergadert onderling en ook in aanwezigheid van de raad van bestuur over strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van Stichting ViaSana. De basisdocumenten voor overleg vormen notulen van de raad van bestuur, beoordeling door het management, meerjarenbeleidsplan, de uitkomst van interne en externe kwaliteitsaudits en interne (financiële) beheersing- en controlesystemen. De raad van commissarissen heeft, naar behoefte, overleg met de accountant van de Stichting ViaSana.

Leden Raad van commissarissen
Naam Hoofd- en nevenfuncties
J. de Vries
 • Lid RVC ViaSana
 • Lid RVC DiaSana
 • Toezichthouder bij Stichting DiaSana. Met Stichting DiaSana vinden transacties plaats, namelijk de inkoop van beeldvorming. Geen indicaties dat niet tegen zakelijke voorwaarden wordt gehandeld.
 • Advocaat bij Stichting VvAA Rechtsbijstand;
 • Toezichthouder bij Metabletica B.V. te Valkenswaard;
 • Redactielid bij Gezondheidsrecht (‘GZR’-) Updates (Boom Juridisch).
NaamHoofd- en nevenfuncties
M. Zeekaf
 • Voorzitter RVC ViaSana, Mill
 • Lid RVC DiaSana
 • Toezichthouder bij Stichting DiaSana. Met Stichting DiaSana vinden transacties plaats, namelijk de inkoop van beeldvorming. Geen indicaties dat niet tegen zakelijke voorwaarden wordt gehandeld.
 • Directeur Eigenaar Meldon Plastics BV te Bergen
 • Lid RVA Kobra Invest te Geleen
 • Voorzitter Ondernemersvereniging De Flammert Bergen
 • Voorzitter Stichting Equestrian Centre de Peelbergen te Kronenberg
 • Voorzitter Stichting Erfgoed Heerlijkheid Well en Bergen
NaamHoofd- en nevenfuncties
B. Duffhues
 • Huisarts
 • Lid RVC ViaSana
 • Lid RVC DiaSana
 • Voorzitter Medezeggenschapsraad Basisschool De Bakelgeert te Boxmeer
 • Toezichthouder bij Stichting DiaSana. Met Stichting DiaSana vinden transacties plaats, namelijk de inkoop van beeldvorming. Geen indicaties dat niet tegen zakelijke voorwaarden wordt gehandeld.
 • Bestuurslid Coöperatie Huisartsen Land van Cuijk en Noord-Limburg

De toezichtvisie van de RVC kunt u hier lezen: Toezichtvisie november 2021. Wilt u contact opnemen met de Raad van commissarissen of de statuten inzien? Dan kunt u een email sturen naar secretariaat.rvt@viasana.nl.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: