terug
Hoe kunnen we u helpen?

Wanneer u onder behandeling bent in een andere zorginstelling en een second opinion (letterlijk: "tweede mening") wil hebben van een van onze specialisten, dient uw behandelend specialist u specifiek voor deze second opinion te verwijzen. Mocht uw behandelend specialist hier niet mee akkoord gaan, dan kan uw huisarts u hier ook mee helpen. Voor een second opinion heeft u dus ook een geldige verwijsbrief nodig. Een verwijsbrief voor een second opinion geldt niet als verwijsbrief voor overname van de behandeling. Wilt u de behandeling door een specialist van ViaSana over laten nemen, dan moet uw huidige behandelaar u hiervoor specifiek voor verwijzen. Volgens de basisverzekering heeft u doorgaans recht op één second opinion. Raadpleeg voor uw persoonlijke situatie altijd eerst uw zorgverzekeraar om niet onaangenaam verrast te worden.

Zelf uw medische gegevens opvragen

Voor de second opinion dient u eerder uitgevoerde beeldvormende onderzoeken en/of een operatieverslag zelf op te vragen. U dient de instantie waar u in behandeling bent (geweest) zelf schriftelijk toestemming te geven om deze gegevens naar ViaSana toe te sturen.

Controleer zelf of uw medische gegevens bij ons binnen zijn

Een week voor uw afspraak in ViaSana dient uzelf te controleren of de andere instantie uw medische gegevens naar ons heeft gestuurd, bel daarvoor een week voor uw afspraak met ons afsprakenbureau (0485 476 330). Bij afwezigheid van uw gegevens zijn wij genoodzaakt de afspraak te verzetten.

Vergoeding second opinion

U dient er rekening mee te houden dat een second opinion binnen een ziekenhuis of een gespecialiseerde kliniek als ViaSana niet altijd vergoed wordt. Over uw persoonlijke situatie kunt u het beste uw eigen zorgverzekeraar raadplegen.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.