terug
Hoe kunnen we u helpen?

ViaSana heeft in 2019 3.553 patiënten geopereerd. Zij werden allemaal drie weken na hun operatie uitgenodigd voor het PREMs klanttevredenheidsonderzoek, 2.520 patiënten (71%) vulden de vragen in.

Hieronder de resultaten: 

Hoe waarschijnlijk is het dat u deze kliniek aanbeveelt bij vrienden of bekenden? (Waarbij 0 zeer onwaarschijnlijk is en 10 zeer waarschijnlijk) 

 • 0,5% | 6 of lager
 • 15,2% | 7 of 8
 • 84,3% | 9 of 10

Kreeg u vooraf informatie over de zorg in de kliniek, zodat u wist wat u kon verwachten?

 • 0,0% | Nee, helemaal niet
 • 0,7% | Een beetje
 • 1,0% | Deels
 • 11,9% | Grotendeels
 • 85,9% | Ja, helemaal
 • 0,4% |  Niet van toepassing
 • 0,0% | Weet ik niet

Bepaalt u samen met de zorgverleners welke zorg of behandeling u krijgt?

 • 2,4% | Nee, helemaal niet
 • 1,7% | Een beetje
 • 5,2% | Deels
 • 21,4% | Grotendeels
 • 66,1% | Ja, helemaal
 • 1,9% |  Niet van toepassing
 • 1,4% | Weet ik niet

Zijn de voor- en nadelen van de behandeling of operatie aan u verteld?

 • 0,6% | Nee, helemaal niet
 • 1,1% | Een beetje
 • 3,1% | Deels
 • 20,7% | Grotendeels
 • 73,9% | Ja, helemaal
 • 0,5% |  Niet van toepassing
 • 0,2% | Weet ik niet

Krijgt u duidelijke informatie over de werking van uw medicijnen?

 • 0,7% | Nee, helemaal niet
 • 2,5% | Een beetje
 • 6,9% | Deels
 • 23,8% | Grotendeels
 • 63,7% | Ja, helemaal
 • 2,3% |  Niet van toepassing
 • 0,0% | Weet ik niet

Krijgt u adviezen van zorgverleners over hoe u met uw ziekte of klachten kunt omgaan in de thuissituatie

 • 0,7% | Nee, helemaal niet
 • 2,3% | Een beetje
 • 6,4% | Deels
 • 24,0% | Grotendeels
 • 65,3% | Ja, helemaal
 • 1,2% |  Niet van toepassing
 • 0,1% | Weet ik niet

Luisteren de zorgverleners goed naar u?

 • 0,1% | Nee, helemaal niet
 • 0,4% | Een beetje
 • 1,9% | Deels
 • 12,1% | Grotendeels
 • 84,2% | Ja, helemaal
 • 1,1% |  Niet van toepassing
 • 0,2% | Weet ik niet

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?

 • 0,1% | Nee, helemaal niet
 • 0,1% | Een beetje
 • 1,1% | Deels
 • 7,1% | Grotendeels
 • 90,7% | Ja, helemaal
 • 0,8% |  Niet van toepassing
 • 0,2% | Weet ik niet

Is er een goede samenwerking tussen de zorgverleners in de kliniek?

 • 0,1% | Nee, helemaal niet
 • 0,4% | Een beetje
 • 1,9% | Deels
 • 10,3% | Grotendeels
 • 82,0% | Ja, helemaal
 • 1,3% |  Niet van toepassing
 • 4,1% | Weet ik niet

Sluiten de verschillende afspraken goed op elkaar aan?

 • 0,1% | Nee, helemaal niet
 • 0,3% | Een beetje
 • 1,1% | Deels
 • 9,7% | Grotendeels
 • 86,9% | Ja, helemaal
 • 1,2% |  Niet van toepassing
 • 0,7% | Weet ik niet

Hebben medewerkers van de kliniek aandacht voor veiligheid? (Wat u bijvoorbeeld merkt aan hun manier van werken en hun aandacht voor medicatieveiligheid)

 • 0,1% | Nee, helemaal niet
 • 0,4% | Een beetje
 • 1,6% | Deels
 • 12,1% | Grotendeels
 • 81,6% | Ja, helemaal
 • 0,8% |  Niet van toepassing
 • 3,4% | Weet ik niet

Wordt er schoon gewerkt door de medewerkers van de kliniek?

 • 0,0% | Nee, helemaal niet
 • 0,0% | Een beetje
 • 0,5% | Deels
 • 4,9% | Grotendeels
 • 91,3% | Ja, helemaal
 • 0,4% |  Niet van toepassing
 • 2,9% | Weet ik niet


Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Corona maatregelen
laatste nieuws