terug
Hoe kunnen we u helpen?

ViaSana heeft in 2020 3.140 patiënten geopereerd. Zij werden allemaal drie weken na hun operatie uitgenodigd voor het PREMs klanttevredenheidsonderzoek, 2.368 patiënten (75%) vulden de vragen in.

Hieronder de resultaten: 

Hoe waarschijnlijk is het dat u deze kliniek aanbeveelt bij vrienden of bekenden? (Waarbij 0 zeer onwaarschijnlijk is en 10 zeer waarschijnlijk) 

 • 0,8% | 6 of lager
 • 15% | 7 of 8
 • 84,2% | 9 of 10

Kreeg u vooraf informatie over de zorg in de kliniek, zodat u wist wat u kon verwachten?

 • 0,30% Nee, helemaal niet
 • 0,82% Een beetje
 • 1,76% Deels
 • 14,18% Grotendeels
 • 82,60% Ja, helemaal
 • 0,30% Niet van toepassing
 • 0,04% Weet ik niet

Bepaalt u samen met de zorgverleners welke zorg of behandeling u krijgt?

 • 2,32% Nee, helemaal niet
 • 1,76% Een beetje
 • 5,28% Deels
 • 24,70% Grotendeels
 • 61,47% Ja, helemaal
 • 3,01% Niet van toepassing
 • 1,46% Weet ik niet

Zijn de voor- en nadelen van de behandeling of operatie aan u verteld?

 • 0,99% Nee, helemaal niet
 • 1,29% Een beetje
 • 4,25% Deels
 • 20,19% Grotendeels
 • 72,21% Ja, helemaal
 • 0,69% Niet van toepassing
 • 0,39% Weet ik niet

Krijgt u duidelijke informatie over de werking van uw medicijnen?

 • 1,46% Nee, helemaal niet
 • 2,88% Een beetje
 • 7,77% Deels
 • 22,81% Grotendeels
 • 61,94% Ja, helemaal
 • 2,84% Niet van toepassing
 • 0,30% Weet ik niet

Krijgt u adviezen van zorgverleners over hoe u met uw ziekte of klachten kunt omgaan in de thuissituatie

 • 1,25% Nee, helemaal niet
 • 2,49% Een beetje
 • 6,10% Deels
 • 26,29% Grotendeels
 • 61,51% Ja, helemaal
 • 1,89% Niet van toepassing
 • 0,47% Weet ik niet

Luisteren de zorgverleners goed naar u?

 • 0,13% Nee, helemaal niet
 • 0,64% Een beetje
 • 2,06% Deels
 • 12,33% Grotendeels
 • 82,95% Ja, helemaal
 • 1,16% Niet van toepassing
 • 0,73% Weet ik niet

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?

 • 0,00% Nee, helemaal niet
 • 0,17% Een beetje
 • 0,77% Deels
 • 7,60% Grotendeels
 • 90,46% Ja, helemaal
 • 0,77% Niet van toepassing
 • 0,21% Weet ik niet

Is er een goede samenwerking tussen de zorgverleners in de kliniek?

 • 0,04% Nee, helemaal niet
 • 0,26% Een beetje
 • 1,12% Deels
 • 10,01% Grotendeels
 • 81,96% Ja, helemaal
 • 1,29% Niet van toepassing
 • 5,33% Weet ik niet

Sluiten de verschillende afspraken goed op elkaar aan?

 • 0,17% Nee, helemaal niet
 • 0,26% Een beetje
 • 0,90% Deels
 • 9,97% Grotendeels
 • 86,60% Ja, helemaal
 • 1,29% Niet van toepassing
 • 0,82% Weet ik niet

Hebben medewerkers van de kliniek aandacht voor veiligheid? (Wat u bijvoorbeeld merkt aan hun manier van werken en hun aandacht voor medicatieveiligheid)

 • 0,04% Nee, helemaal niet
 • 0,04% Een beetje
 • 1,46% Deels
 • 10,14% Grotendeels
 • 85,78% Ja, helemaal
 • 0,43% Niet van toepassing
 • 2,10% Weet ik niet

Wordt er schoon gewerkt door de medewerkers van de kliniek?

 • 0,00% Nee, helemaal niet
 • 0,00% Een beetje
 • 0,34% Deels
 • 5,80% Grotendeels
 • 91,54% Ja, helemaal
 • 0,52% Niet van toepassing
 • 1,80% Weet ik niet

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: