Kniepijn

Een gezonde knie is een belangrijke voorwaarde om een normaal leven te kunnen leiden. Helaas hebben veel mensen last van kniepijn in één of beide knieën. Dit kan komen door sportletsels maar ook door veelvuldig en grote belasting. Er kan knieslijtage optreden waardoor kniepijn wordt veroorzaakt. Tevens kunnen reuma of soortgelijke ontstekingsprocessen de kwaliteit van de knie aantasten en patiënten fors beperken in hun activiteiten.

Bij kniepijn kunnen de orthopedisch chirurgen van ViaSana na een goede anamnese en lichamelijk onderzoek een juiste diagnose stellen. Soms zijn hulponderzoeken noodzakelijk. Hierbij kan een röntgenfoto of MRI-scan extra informatie geven. Deze onderzoeken kunnen in kliniek ViaSana ook verricht worden

Afhankelijk van de plek waar de kniepijn vandaan komt zijn vele behandelingen mogelijk. Soms kan volstaan worden met een advies omtrent de belasting op de knie. Ook kan een behandeling door een fysiotherapeut herstel van de klachten geven. Een knieoperatie kan echter noodzakelijk zijn.