terug
Hoe kunnen we u helpen?

P&P study

P&P study staat voor 'Physiotherapist and Physician Assistant Study'. De fysiotherapeut (eerste lijn) en de physician assistant (tweede lijn) draaien samen het anderhalvelijnszorg spreekuur. Middels een wetenschappelijk onderzoek wordt dit spreekuur geëvalueerd. We onderzoeken of het anderhalvelijnszorg spreekuur leidt tot een betere selectie van patiënten voor verwijzing naar de tweede lijn (een ziekenhuis of een kliniek) en behoud in eerste lijn (zoals, een fysiotherapie praktijk). Daarnaast onderzoeken we voor welke patiënten het anderhalvelijnszorg spreekuur geschikt is.

Aansluitend bij de P&P study, is de 'P&P &GP study' gestart. Dit wetenschappelijk onderzoek heeft als doel de mening van huisartsen over het anderhalvelijnszorg spreekuur in kaart te brengen.  

Anderhalvelijnszorg spreekuur

Het doel van het anderhalvelijnszorg spreekuur is de juiste zorg op de juiste plek geven voor patiënten met een klacht aan de onderste extremiteiten. Het spreekuur is niet bedoeld voor patiënten waarvan duidelijk is dat ze in de eerste lijn of in de tweede lijn op de juiste plek zijn. Hiervoor heeft ViaSana samen met de deelnemende fysiotherapie praktijken een richtlijn opgesteld. In juli 2020 is het spreekuur gestart bij 3 fysiotherapie praktijken (nieuwsbericht juni 2020). Inmiddels draait het spreekuur bij 15 praktijken.

Vier doelgroepen

De P&P study evalueert het anderhalvelijnszorg spreekuur vanuit drie doelgroepen: de patiënt, de fysiotherapeut (de eerste lijn) en de orthopedisch chirurg (de tweede lijn). Alle deelnemers vullen gedurende het onderzoek op diverse momenten vragenlijsten in. De P&P &GP study evalueert het anderhalvelijnszorg spreekuur vanuit de 4e doelgroep: de huisarts. Middels een interview wordt hun mening in kaart gebracht. 

Samenwerking

ViaSana werkt in dit onderzoek samen met diverse fysiotherapie praktijken uit de omgeving:

 • Fysio- en Manuele Therapie Baat
 • Wolbert Fysio 
 • Hofmans van Benthum
 • Fysio Kemps & Rijf
 • Fysiotherapie Scholten
 • Fysiotherapie Ronald Korsten
 • Fysiotherapie & Sport de Kroonsteen
 • Praktijk de Fysioo
 • ESP Centrum
 • De Hofstede
 • Groepspraktijk fysiotherapie Grave
 • Fysiotherapie Boonstra en Mulders
 • Fysiotherapie KR8 

Deelname onderzoek

Als patiënt kunt u door uw fysiotherapeut gevraagd worden om deel te nemen aan de studie. Als huisarts kunt u door het onderzoeksteam van ViaSana of een fysiotherapeut uit één van bovengenoemde fysiotherapie praktijken worden gevraagd om deel te nemen aan de studie. 

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.