terug
Hoe kunnen we u helpen?

Vanuit de OR horen we graag van de achterban wat er speelt op de afdelingen. Met deze digitale ideeënbus kun je ons tips geven en vragen stellen. Je reactie wordt altijd vertrouwelijk behandeld, maar als je een reactie anoniem wilt geven kan dat ook. Uiteraard kunnen we je dan geen terugkoppeling geven.

Vriendelijke groeten de OR

OR ideeënbus

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: