terug
Hoe kunnen we u helpen?
  • Patiënten die bij ViaSana op het spreekuur zijn geweest kunnen meedoen aan de sponsorverkiezing.
  • Bij het meedoen aan de sponsorverkiezing verklaart de patiënt dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van het ingediende beeld- en tekstmateriaal gedurende de looptijd van de stemperiode behorende bij de sponsorverkiezing.
  • Het te sponsoren doel moet een vereniging of stichting zijn.
  • De vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief en/of cultureel doel.
  • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De vereniging of stichting houdt zich niet bezig met religieuze, politieke en/of MVO-onverantwoorde activiteiten.
  • De vereniging of stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
  • Per vereniging of stichting mag één patiënt deelnemen aan de sponsorverkiezing (dwz dat subcommissies zijn uitgesloten)
  • Gedurende de stemperiode kan er per e-mailadres worden. Indien het vermoeden bestaat van (elektronische) fraude of anderszins oneerlijke wijze beïnvloeding van de uitslag, zulks ter beoordeling van ViaSana, dan is ViaSana gerechtigd om deze stemmen te verwijderen en wordt zowel de patiënt als het door hem/haar aangemerkte doel uitgesloten van deelname aan de sponsorverkiezing.
  • ViaSana behoudt ten alle tijden het recht om een vereniging of stichting uit te sluiten, dan wel toe te laten tot de sponsorverkiezing en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging of stichting.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: