terug
Hoe kunnen we u helpen?

Contact opnemen
Bij (twijfel over) de hierna genoemde complicaties moet u direct contact opnemen met ViaSana.

Infecties
• Extra toename zwelling en roodheid in het operatiegebied
• Verandering van kleur en geur van het wondvocht
• Toename van lekkage of wanneer de wond langer dan zes dagen lekt
• Meer pijn
• Koorts, temperatuur hoger dan 38ºC

Trombose
Een afsluiting door een bloedstolsel in een ader. Dit kan ook voorkomen ondanks de mogelijk voorgeschreven antistolling.
• Rode, glanzende, dikke, gespannen, pijnlijke kuit 
• Tenen niet naar u toe kunnen halen

Longembolie
• Een bloedstolsel in de longen
• Pijn op de borst
• Moeilijk ademhalen/versnelde ademhaling
• Benauwd
• Transpiratie
• Verwardheid

Zenuwbeschadiging
Zeldzame complicatie. Kan pijn of zwakte/uitval van bepaalde spiergroepen geven.

Zwelling
Zwelling in het wondgebied en omliggend weefsel is een normale reactie.

Gestoorde wondgenezing
De genezing van de wond kan worden belemmerd doordat er wondvocht uit de wond komt. De wond moet na 6 dagen droog zijn.

Bloeduitstorting/hematoom
Een bloeduitstorting kan na de operatie ontstaan. Deze houdt twee/drie weken aan en kan pijnlijk zijn. Daarna verdwijnt de bloeduitstorting vanzelf.

Doofheid van de huid
Tijdens het maken van de operatiesnede worden ook huidzenuwen doorgenomen. Dit geeft plaatselijk een doof gevoel en kan een jaar duren. Vaak blijft een doof plekje bestaan.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: