terug
Hoe kunnen we u helpen?

Wat moet ik zelf aan een behandeling betalen?

Voor de verwerking van zorgkosten heeft Nederland een complexe regelgeving. Ondanks dat de zorg binnen ViaSana vanuit de basisverzekering wordt vergoed, maakt de zorgverzekeraar eerst aanspraak op uw eigen risico. Deze regelgeving is niet alleen van toepassing op gespecialiseerde klinieken zoals ViaSana, maar geldt ook voor ziekenhuizen.

Eigen risico

Iedere Nederlander dient de eerste zorgkosten (per kalenderjaar) voor bijvoorbeeld een bezoek aan een medisch specialist, MRI-scan of operatie zelf te betalen. De hoogte van dit zogenaamde verplicht eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld:

  • 2020 = €385,-
  • 2019 = €385,-

Kan het eigen risico hoger zijn?

Sommige verzekerden kiezen vrijwillig voor een hoger eigen risico (oplopend tot €885,-) in verband met de lagere premie die daarmee gepaard gaat. Uw verzekeraar vergoedt de kosten die boven de hoogte van het verplichte (of vrijwillig verhoogde) eigen risico uitkomen.

Voorbeeld

  • Meneer Jansen koos voor het maximale vrijwillige eigen risico van €500,-.
  • Meneer Jansen ondergaat in 2019 een operatie: kosten €1885,-.
  • De zorgverzekeraar verrekent met meneer Jansen eerst het verplicht eigen risico, in 2019 is dit €385,-. Daarbovenop verrekent de zorgverzekeraar €500,- vrijwillig eigen risico bij meneer Jansen. Meneer Jansen betaalt in totaal dus €885,- aan de zorgverzekeraar.
  • De overige €1000,- betaalt de zorgverzekeraar.
  • Meneer Jansen heeft zijn volledige eigen risico betaald, dus voor de rest van het jaar 2019 betaalt hij geen eigen risico meer.

Mijn behandeling overstijgt het kalenderjaar

Wanneer uw behandeling in 2019 is gestart en in 2020 wordt voortgezet, en daarmee jaaroverschrijdend is, kan tweemaal verrekening van uw eigen risico plaatsvinden (namelijk over het jaar 2019 én 2020). Dit heeft te maken met de zogeheten DBC/DOT-systematiek die in Nederland wordt gehanteerd. Meer informatie vindt u hier.

Budgetpolissen

Verzekerden kunnen tegenwoordig kiezen voor een goedkope zorgverzekeringspolis, beter bekend als 'budgetpolis'. Met een budgetpolis worden de meeste planbare behandelingen slechts in een beperkt aantal zorginstellingen volledig vergoed. Gaat een patiënt naar een andere zorginstelling dan moet een deel van de rekening zelf betaald worden. Wij raden met name patiënten met een budgetpolis aan om van te voren bij de zorgverzekeraar na te vragen of een behandeling volledig of gedeeltelijk wordt vergoed.

Aanvullende verzekering

De zorg zoals aangeboden binnen onze kliniek wordt vergoed uit uw basisverzekering. Dat geldt, net als in andere zorginstellingen, niet voor bepaalde onderdelen van uw (na)behandeling. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, manuele therapie, medicijnen en hulpmiddelen zoals krukken. Wanneer u onvoldoende aanvullend verzekerd bent, dient u deze kosten mogelijk zelf te betalen.

Kosten manueel therapeut

Bij bepaalde klachten (met name aan de schouder) kan uw behandelend specialist u adviseren een afspraak te maken bij een gespecialiseerd manueel therapeut. Deze therapeut heeft een zelfstandige praktijk in de kliniek van ViaSana. De kosten van een manueel therapeut vallen in Nederland niet in het basispakket van de zorgverzekeraar. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een afspraak bij de manueel therapeut wel. Wanneer u onvoldoende aanvullend verzekerd bent of wanneer u het maximaal aantal behandelingen al heeft bereikt dient u de kosten van de afspraak bij de manueel therapeut zelf te betalen. U ontvangt dan een rekening van Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof.

Voor vragen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar

Wat wel of niet vergoed wordt, is dus afhankelijk van de zorgverzekeraar en de zorgpolis. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken tussen patiënt en verzekeraar, ViaSana heeft hier geen volledig inzicht in en is hier dan ook niet verantwoordelijk voor. Wanneer u vragen heeft over de vergoeding van de behandeling kunt u daarom het beste vooraf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Corona maatregelen
laatste nieuws