terug
Hoe kunnen we u helpen?

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en een afspraak heeft in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek als ViaSana. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op €385. De eerste €385 die u per kalenderjaar maakt, betaalt u zelf. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar.

Kan het eigen risico hoger zijn?

Ja, als u gekozen heeft voor een vrijwillig eigen risico. U betaalt dan tot €500 extra eigen risico als u zorg uit de basisverzekering afneemt.

Wat kost zorg?

Een afspraak voor een medische aandoening kost in elke zorginstelling ongeveer even veel. Wel kunnen de kosten per specialisme en diagnose sterk verschillen. De kosten voor alleen een afspraak liggen tussen de €90 en €350. De kosten zijn hoger als u bijvoorbeeld een behandeling, injectie, beeldvormend onderzoek of operatie krijgt.

Wat als uw eigen risico op is?

Als uw eigen risico voor een kalenderjaar helemaal op is, dan betaalt uw zorgverzekeraar de kosten uit de basisverzekering. Ook wanneer u in hetzelfde kalenderjaar zorg krijgt bij een andere zorgaanbieder of wanneer u een andere lichamelijke klacht heeft. 

Tip: In de mijn-omgeving van uw verzekeraar kunt u zien hoeveel eigen risico u per kalenderjaar verbruikt heeft.

Moet ik mijn eigen risico vaker betalen?

Per kalenderjaar betaalt u 1x het eigen risico. Zodra er een nieuw kalenderjaar begint, wordt het eigen risico opnieuw verrekend als u zorg afneemt uit de basisverzekering. Ook wanneer u bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde behandeling een controle of operatie heeft. Uw eigen risico wordt dan in het nieuwe jaar opnieuw verrekend. Dit heeft te maken met de zogeheten DBC/DOT-systematiek die in Nederland wordt gehanteerd. Meer informatie vindt u hier.

Wanneer krijg ik de rekening van het eigen risico?

De rekening krijgt u binnen een aantal weken van uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar weet hoeveel zorg u verbruikt in een kalenderjaar en stuurt indien nodig een rekening voor het eigen risico naar u. Vaak wordt het eigen risico via een automatische incasso afgeschreven door uw verzekeraar. U kunt er ook voor kiezen het eigen risico gespreid te betalen.

Budgetpolis

Sommige patiënten hebben een budgetpolis, hierbij worden de meeste behandelingen slechts in een beperkt aantal zorginstellingen volledig vergoed. Controleer bij uw zorgverzekeraar voor welke zorgaanbieders dit geldt.

Aanvullende verzekering

De zorg zoals aangeboden binnen onze kliniek wordt vergoed uit uw basisverzekering. Dat geldt, net als in andere zorginstellingen, niet voor bepaalde onderdelen van uw (na)behandeling. Denk aan fysiotherapie, manuele therapie, medicijnen en hulpmiddelen zoals krukken. Wanneer u onvoldoende aanvullend verzekerd bent, dient u deze kosten zelf te betalen.

Voor vragen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar

Wat wel of niet vergoed wordt, is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de zorgpolis. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken tussen patiënt en verzekeraar, ViaSana heeft hier geen volledig inzicht in en is hier dan ook niet verantwoordelijk voor. Wanneer u vragen heeft over de vergoeding van de behandeling kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wat valt niet onder het eigen risico?

  • Zorg voor kinderen tot 18 jaar
  • Huisarts
  • Wijkverpleging
  • Kraamzorg

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: