terug
Hoe kunnen we u helpen?

Een afspraak of opname in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek als ViaSana valt in het basispakket. De overheid heeft hiervoor het verplicht eigen risico vastgesteld op €385. U betaalt zelf de eerste €385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

Kan het eigen risico hoger zijn? 

Het bovengenoemde bedrag is het verplicht eigen risico dat elke Nederlander heeft. Sommige mensen kiezen daarnaast een vrijwillig eigen risico. Er geldt dan een korting op de maandelijkse premie, maar u betaalt dan tot €500 extra eigen risico als u zorg uit de basisverzekering afneemt.

Wat als u al eerder eigen risico betaald heeft? 

Is uw eigen risico op en gebruikt u in hetzelfde kalenderjaar opnieuw zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt de zorgverzekeraar de kosten, ook wanneer u wisselt van zorgaanbieder of wanneer u een andere lichamelijke klacht heeft. U hoeft dan niet opnieuw het eigen risico te betalen.

Moet ik mijn eigen risico vaker betalen? 

Jaarlijks betaalt u 1x het eigen risico. Wel kan uw verzekeraar het eigen risico van één behandeltraject over meerdere jaren verrekenen. Een behandeltraject heeft vaak meerdere contactmomenten. Denk aan de eerste afspraak, een operatie en de controles. Deze contactmomenten vallen niet altijd in hetzelfde kalenderjaar. Toch kan het gebeuren dat bijvoorbeeld een operatie in januari nog wordt verrekend in het voorgaande kalenderjaar. Dit is afhankelijk van het aantal dagen dat er tussen de contactmomenten zit. Dit is landelijk vastgelegd in de DBC/DOT-systematiek.

Hoeveel gaat er van mijn eigen risico af? 

Hoeveel er precies van uw eigen risico afgaat, is vooraf niet te zeggen. De kosten zijn in alle zorginstellingen ongeveer even hoog. Afhankelijk van de gestelde diagnose of het specialisme kost een afspraak meestal tussen de €90 en €450. De kosten kunnen hoger zijn, bijvoorbeeld als u een injectie, beeldvormend onderzoek of operatie krijgt.

Wanneer krijg ik de rekening van het eigen risico? 

De rekening krijgt u van uw zorgverzekeraar. Zij weten hoeveel zorgkosten u in totaal gemaakt heeft bij verschillende zorginstellingen. Vaak wordt het eigen risico via een automatische incasso afgeschreven door uw verzekeraar. U kunt er ook voor kiezen het eigen risico gespreid te betalen.

Budgetpolis 

Sommige patiënten hebben een budgetpolis, hierbij worden de meeste behandelingen slechts in een beperkt aantal zorginstellingen volledig vergoed. Controleer bij uw zorgverzekeraar voor welke zorgaanbieders dit geldt.

Aanvullende verzekering 

De zorg zoals aangeboden binnen onze kliniek wordt vergoed uit uw basisverzekering. Dat geldt, net als in andere zorginstellingen, niet voor bepaalde onderdelen van uw (na)behandeling. Denk aan fysiotherapie, manuele therapie, medicijnen en hulpmiddelen zoals krukken. Wanneer u onvoldoende aanvullend verzekerd bent, dient u deze kosten zelf te betalen.

Wat valt niet onder het eigen risico?

  • Zorg voor kinderen tot 18 jaar
  • Huisarts
  • Wijkverpleging
  • Kraamzorg

Voor vragen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar

Wat wel of niet vergoed wordt, is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de zorgpolis. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken tussen patiënt en verzekeraar, ViaSana heeft hier geen volledig inzicht in en is hier dan ook niet verantwoordelijk voor. Wanneer u vragen heeft over de vergoeding van de behandeling kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: