terug
Hoe kunnen we u helpen?

Het is belangrijk dat in een ziekenhuis een hoge mate van veiligheid heerst. 88% van de patiënten geeft aan dat de medewerkers van ViaSana aandacht besteden aan veiligheid. Dit percentage ligt nergens zo hoog. Ook is het belangrijk dat medewerkers schoon werken. Op de vraag of de medewerkers van ViaSana schoon werken antwoordde maar liefst 94,1% van de patiënten 'Ja'. Ook dit is het hoogste percentage van alle deelnemende ziekenhuizen.

Hebben de medewerkers aandacht voor veiligheid?
Wordt er schoon gewerkt?


Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: