terug
Hoe kunnen we u helpen?

De patiënt staat bij ViaSana voorop. ViaSana streeft ernaar om samen met de patiënt het beste resultaat te halen. Nergens geven zoveel patiënten aan dat hun wensen worden meegenomen in de behandeling als bij ViaSana. Bij ViaSana hebben de patiënten het meest het gevoel dat er naar ze wordt geluisterd. Ook wordt bij ViaSana in bovengemiddeld veel gevallen de behandelmethode door de zorgverlener en de patiënt samen bepaald.

Luisteren zorgverleners goed naar u?
Zijn uw wensen megenomen bij keuze behandeling?
Bepaalt u samen met zorgverleners welke zorg u krijgt?


Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: