terug
Hoe kunnen we u helpen?

Minder pijn bij schouderoperaties

donderdag 6 december 2018

Minder pijn bij schouderoperaties

De anesthesiologen van ViaSana hebben sinds kort bij een aantal schouderoperaties een nieuw middel toegevoegd aan de verdoving. Met name de pijn die binnen de eerste 24 uur optrad, werd vaak als heftig beschouwd. Omdat de nieuwe verdoving 24 uur werkt, heeft de patiënt minder last van de eerste wondpijn. Het oude middel werkte 12 tot 14 uur waardoor patiënten in de avond en nacht veel pijn kregen. ViaSana bekijkt of de techniek ook bij andere schouderoperaties kan worden toegepast.

Minder medicatie

Bij de eerste patiënten is onderzocht wat zij van de techniek vonden. Na een overnachting in de kliniek konden deze patiënten zonder pijn met ontslag. Als voorzorgsmaatregel kregen zij pijnmedicatie mee naar huis. Bij telefonische controle bleek ook dat thuis minder pijn optrad waardoor patiënten niet alle pijnmedicatie nodig hadden. De resultaten zijn zo goed dat mogelijk in de toekomst patiënten eerder naar huis kunnen.

Minder risico's

Alle patiënten die een schouderoperatie moeten ondergaan in ViaSana krijgen een lokale (plexus) verdoving in de hals. Bij het plaatsen van de verdoving, wordt gebruik gemaakt van een echoapparaat. De zenuwen worden in beeld gebracht en hieromheen wordt de verdoving achtergelaten. In de meeste gevallen is het hierdoor onnodig om algehele narcose te geven. Wel kunnen patiënten kiezen voor een sedatie(roesje) als zij liever niks van de operatie mee willen krijgen. Deze techniek heeft minder risico's dan een algehele narcose.

Internationale literatuurstudie

ViaSana gebruikt de nieuwe techniek omdat recentelijk de resultaten van een internationale literatuurstudie zijn gepubliceerd. Deze studie toonde aan dat een aanpassing in het verdovende middel bij plaatselijke verdovingen zorgt voor een beter herstel. De anesthesiologen en orthopedisch specialisten van ViaSana streven samen naar een continue optimalisatie van het operatietraject voor de patiënt. Zij maken gebruik van nieuwe ontwikkelingen en passen deze ontwikkelingen toe in de praktijk.

Mike Gabriël
Mike Gabriël

Marketing manager

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: