terug
Hoe kunnen we u helpen?

Ook al doet de titel van dit onderzoek anders vermoeden, dit onderzoek heeft niets te maken met chocolade. CACAO staat voor Computerized Adaptive testing versus Currently used PROMs in patients undergoing Arthroplasty: validation and comparison of Outcome measures en is een onderzoek naar de juiste vragenlijst voor patiënten met een totale heup- of knieprothese.

Uitkomsten het beste meten

Het doel van het plaatsen van een totale heup- of knieprothese is het verminderen van pijn en het verbeteren van het functioneren. Om dit te kunnen meten, beantwoordt u vragenlijsten. ViaSana onderzoekt samen met twee andere zorginstellingen welke vragen er gesteld moeten worden aan patiënten die een totale heup- of knieprothese krijgen om de uitkomsten van de behandeling het beste te kunnen meten.

Samenwerking

ViaSana werkt in deze studie samen met het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het OLVG in Amsterdam. 

Deelname onderzoek

Het aantal deelnemers voor deze studie is bereikt. De resultaten worden verzameld. 

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: