terug
Hoe kunnen we u helpen?

Als u een wilsverklaring heeft dient u daar zelf melding van te maken bij de receptie of bij de betreffende arts. In een wilsverklaring geeft u aan wat uw wensen zijn rondom uw behandeling of levenseinde. Een dergelijke verklaring wordt gebruikt als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Bijvoorbeeld als u in coma ligt of een zwaar ongeluk krijgt en daardoor niet meer kunt praten met de arts. In deze verklaring legt u uw persoonlijke behandelwensen vast en voorkomt u dat anderen op zo’n moment voor u moeten beslissen.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: