terug
Hoe kunnen we u helpen?

Woonachtig in het buitenland?

Als u onder het wettelijk socialezekerheidstelsel van een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland valt, komt u in aanmerking voor vergoeding van de kosten van een behandeling binnen onze kliniek.

U heeft altijd eerst toestemming nodig alvorens op consult te komen. De toestemming wordt verleend met het S2-formulier, een draagbaar Europees standaarddocument dat in alle landen en talen hetzelfde is. Met het S2-formulier kunt u uw recht op geplande gezondheidszorg bewijzen.

U moet dit formulier bij uw zorgverzekeraar aanvragen voordat u vertrekt. U zorgt dat dit formulier bij ViaSana in bezit is alvorens uw eerste consult plaats heeft.

De behandeling wordt verstrekt onder dezelfde voorwaarden op het gebied van zorg en betaling als voor de onderdanen van Nederland. Dit kan betekenen dat u een percentage van de kosten of het eigen risico zelf moet betalen.

In principe wordt uw behandeling alleen betaald als die behandeling is erkend volgens de wetgeving in het land waar u bent verzekerd. Om een voorbeeld te geven: in sommige landen worden de kosten van een verblijf in een kuuroord vergoed, in andere niet. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u vertrekt.

Het S2-formulier komt overeen met het oude E112-formulier.

Een European Health Insurance Card (EHIC) is dus niet toereikend. Deze geldt alléén voor medisch spoedeisende zorg. Een uitzondering hierop zijn de zogenaamde verdragsverzekerden. Zij hebben vanaf 2012 wel recht op planbare zorg met hun EHIC.

Meer informatie: website Europese Commissie

Verzekerd in het buitenland?

Met het S1-formulier kunt u zich inschrijven voor gezondheidszorg als u in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont, maar verzekerd bent in een ander van deze landen.

Dit is doorgaans het geval voor personen die in het buitenland met pensioen gaan. Het kan ook nuttig zijn voor leden van een gezin van migrerende werknemers die in hun land van oorsprong verbleven, maar nu verzekerd zijn door de instantie voor sociale zekerheid van het land waar hun gezinslid nu werkt.

Dit komt overeen met de oude E106-, E109-, E120- en E121-formulieren.

Gepensioneerd of uitkeringsgerechtigd?

(Voor personen met een Nederlands pensioen of uitkering die in een EU-land wonen en medische zorg in Nederland inroepen)

Woont u in een EU-land en ontvangt u vanuit Nederland een pensioen of uitkering dan hebt u met ingang van 1 mei 2010 recht op zorg in Nederland zónder dat u daarvoor een European Health Insurance Card nodig heeft of toestemming hoeft te vragen. Als u als verdragsgerechtigde bij het College voor zorgverzekeringen geregistreerd staat, ontvangt u automatisch de 'Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland'.

U hebt recht op zorg die door de Zilveren Kruis Basispolis (vergelijkbaar met het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gedekt.

ViaSana kan rechtstreeks bij Zilveren Kruis Groep Buitenlands Recht declareren. U dient alvorens uw eerste consult een kopie van uw verklaring bij ViaSana te bezorgen.

Meer informatie: CAK, ZIN

Geen S2 of S1 formulier of Verklaring aanspraak op medische zorg?

Wanneer u niet beschikt over een in Nederland erkende zorgverzekeraar of bovenstaande formulieren / verklaringen (en wanneer u buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland valt) kunt u toch onze kliniek consulteren. U zult in dat geval echter een voorschotnota van 500 euro ontvangen ter dekking van uw eerste consult. Afhankelijk van uw behandeling volgt er een definitieve (credit)nota. U dient er rekening mee te houden dat uw kosten altijd vooruit voldaan moeten worden.

Deze informatie dient uitsluitend ter informatie als service en hieraan kunnen geen rechten ontleend te worden. Wij raden u altijd aan om voor de zekerheid en de meest actuele regelgeving ook de informatie van het College voor zorgverzekeringen en de website van het CAK of Zorginstituut te raadplegen.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: