terug
Hoe kunnen we u helpen?

De patiënt kan na de operatie altijd nog pijn krijgen. ViaSana streeft ernaar deze pijn zo min mogelijk te houden door middel van medicatie. ViaSana scoort met het pijnbeleid bovengemiddeld. 83% van de patiënten gaf aan dat de medewerkers van ViaSana altijd snel reageerde wanneer de patiënt aangaf pijn te hebben. De pijn werd volgens 75,5% van de patiënten altijd goed onder controle gehouden.


Werd uw pijn goed onder controle gehouden? (Ja)
Reageerden de medewerkers van de kliniek snel bij pijn? (Ja)


Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: