Knieprothese

Doel van de operatie

Pijnklachten vormen de voornaamste reden waarom patiënten deze ingreep ondergaan. De pijn is soms zo ernstig, dat u belemmerd wordt in uw normale dagelijkse activiteiten. U kunt bijvoorbeeld geen lange afstanden meer wandelen en moet soms zelfs een stok gebruiken. Traplopen gaat zeer moeizaam en is soms zelfs onmogelijk. Het kniegewricht wordt bovendien stijf, waardoor het moeilijk wordt om zelf sokken en schoenen aan te trekken. Al deze dagelijkse activiteiten kunt u weer gewoon uitvoeren, als u volledig hersteld bent van de operatie. De knieprothese zal dus een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw leven.

Test uw klachten

Fysiotherapie

U gaat voor de operatie naar de fysiotherapeut om te leren lopen met krukken en traplopen. Het is verstandig om uw spieren voor de operatie te versterken. Oefeningen hiervoor vraagt u aan uw fysiotherapeut. Hoe beter uw conditie voor de operatie is, hoe meer profijt u hiervan heeft na de operatie.

Ervaringen van anderen

De operatie van een totale knieprothese

Het plaatsen van een knieprothese is een grote operatie. De plaatsing van een totale knieprothese duurt anderhalf uur. De operatie van een halve knieprothese duurt ongeveer één uur. Meer dan 90% van de patiënten is tevreden over de resultaten. Sommige patiënten zijn minder tevreden met het resultaat, omdat een complicatie is opgetreden of omdat de verwachtingen te hoog waren. De oorzaak van een matig herstel of bij blijvende pijnklachten kan niet altijd achterhaald worden.

De chirurgische ingreep
Bij een totale knieprothese wordt een snede gemaakt van ongeveer 15-20 cm aan de voorzijde van de knie boven de knieschijf. Bij een halve knieprothese wordt een snede van 8 tot 10 cm. naast de knieschijf gemaakt. Het kapsel en de spieren rond de knie worden losgemaakt en de versleten oppervlaktes van bot aan boven- en onderbeen worden weggezaagd. Hiervoor maakt ViaSana gebruik van speciale instrumenten die ervoor zorgen dat de prothese perfect op het bot aansluit.

Door een proefprothese te plaatsen test de chirurg de stabiliteit van de kunstknie. Als de stabiliteit goed is bevonden, zal de chirurg de definitieve prothesecomponenten plaatsen. Vervolgens zorgt hij ervoor dat de prothese goed vast komt te zitten met botcement. De totale knieprothese weegt ongeveer 350 gram.

Zijn protheses veilig?

Elk jaar worden er in Nederland duizenden gewrichtsprotheses geplaatst, ook in ViaSana worden er meer dan 1.000 protheses per jaar geplaatst. Tussen de verschillende soorten protheses is er verschil in de resultaten. Daarom worden alle beschikbare orthopedische implantaten in Nederland volgens de zogenaamde ODEP classificatie beoordeeld. Daarnaast willen de Nederlandse orthopedisch chirurgen de kwaliteit van protheses volgen, beoordelen en verbeteren. Verder is de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) opgericht.

Lees column >

Knieprothese op maat, sexy marketingtool of revolutie?

Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw worden knieprotheses geplaatst. De laatste jaren is dit aantal fors toegenomen, vorig jaar ongeveer 25.000 protheses in Nederland. Dit komt door de vergrijzing, maar ook door steeds verder ontwikkelde methodes om knieprotheses te plaatsen. Maar welke methodes zijn er? En welke geeft het beste resultaat?

Lees de column van drs. Bas Rutten>

Wat gebeurt er na de operatie?

Na de operatie wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Hier wordt u nauwlettend geobserveerd door de verpleegkundige; de anesthesioloog is bovendien altijd bereikbaar. Ademhaling, hartslag en bloeddruk worden gecontroleerd en als dat nodig is, krijgt u extra zuurstof toegediend.

Pijnbehandeling na de operatie

Kniepijn na een operatie is onvermijdelijk. Hoe sterk de kniepijn is, hangt onder meer af van de zwaarte van de operatie. Daarnaast ervaart iedere persoon pijn op een andere manier.

Het doel is dat u gaat mobiliseren (bewegen) onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ondanks de kniepijn dient u toch te bewegen, door beweging neemt de pijn sneller af. Door beweging is de kans op andere problemen (infectie, trombosebeen, etc.) kleiner. Pijnbehandeling is dan ook een belangrijk onderdeel van onze zorg. Hieronder bespreken we verschillende vormen van pijnbehandeling.

Tabletten
Wanneer u weer zelf kunt eten en drinken, kunt u pijnstillers als tabletten innemen. Deze vorm van pijnbehandeling is effectief, als u de pijnstillers regelmatig (volgens voorschrift) inneemt.

Zetpillen

Wanneer het niet mogelijk is tabletten in te nemen, kunnen zetpillen worden toegediend. Deze worden rectaal (via de anus) ingebracht en door het lichaam opgenomen. Het is van belang dat u alle paracetamol in blijft nemen zolang u pijn heeft. Zo bouwt u namelijk een goede bloedspiegel op.

Injecties
Soms is het nodig om pijnstillers via een injectie in de buik toe te dienen. Dit zijn meestal sterke pijnstillers die bij ernstige pijn worden toegediend.

Bijwerkingen
Meld aan de verpleegkundigen indien u een van de volgende bijwerkingen heeft:

  • misselijkheid en braken,
  • obstipatie (moeizame stoelgang) en diarree,
  • hoofdpijn,
  • duizeligheid,
  • slaperigheid,
  • lichte verwardheid.

In overleg met u zoeken de anesthesioloog en de verpleegkundige naar de juiste middelen om bijwerkingen en klachten effectief te bestrijden.

Bij ontslag
Bij ontslag worden pijnstillers voor veertien dagen voorgeschreven. Indien nodig krijgt u een herhalingsrecept mee naar huis. U dient de instructies goed op te volgen en de juiste doseringen te nemen. Indien nodig kunt u bij ViaSana nog om een herhalingsrecept vragen.

Tevreden over het resultaat
Tevreden over het resultaat
Alle nachten last van de knie
Alle nachten last van de knie
Pijn in rust
Pijn in rust
Uitvoeren van activiteiten
Uitvoeren van activiteiten
Aantal knieprotheses per orthopeed per jaar
Aantal knieprotheses per orthopeed per jaar
Klachten verminderd
Klachten verminderd
Pijn in de knie belemmert bij normale bezigheden
Pijn in de knie belemmert bij normale bezigheden
Mogelijk om langer dan 30 minuten te lopen
Mogelijk om langer dan 30 minuten te lopen
Dagelijks functioneren
Dagelijks functioneren

Complicaties

Operaties zijn niet zonder gevaren: er is altijd een risico op complicaties. Kliniek ViaSana neemt alle mogelijke maatregelen om dit risico tot een minimum te beperken. Hiervoor hebben we een operationeel systeem van risicomanagement dat continu wordt verbeterd. Uiteraard dient u te weten wat de gevolgen en de risico's zijn, voordat u besluit om deze operatie te ondergaan. Daarom worden ze hieronder beschreven.

Zwelling
Na de operatie is uw knie gezwollen, warm en rood. Dit is normaal. Als u pijn hebt en de roodheid van de wond neemt toe, kan dit wijzen op een infectie. Meestal is de lichaamstemperatuur dan ook verhoogd.

Gestoorde wondgenezing
De genezing van de wond kan worden belemmerd, doordat er wondvocht uit de wond komt. Soms is dan behandeling met antibiotica noodzakelijk. De wond moet na vijf dagen droog zijn.

Bloeduitstorting (Hematoom)
Soms kunt u na de operatie een bloeduitstorting ontwikkelen. Deze houdt twee tot drie weken aan en zakt uiteindelijk uit in de kuit en de enkel, daarna verdwijnt de bloeduitstorting. Het kan behoorlijk pijnlijk zijn, u kunt dit zelf behandelen door er twee keer per dag Arnica-olie of Arniflor-zalf op te smeren. In principe zijn de behandelaars van ViaSana geen voorstander van het gebruik van elastische kousen.

Diepe infectie van het wondgebied waarbij ook de prothese geïnfecteerd raakt, is een ernstige complicatie die gelukkig zelden - in minder dan 1% van de gevallen - voorkomt. Vaak zijn meerdere operaties nodig om een diepe infectie te neutraliseren. Soms moet de prothese (tijdelijk) verwijderd worden.

Trombose (bloedstolsels)
Trombose in het been of in de longen (longembolie) komt in enkele gevallen voor. Als voorzorgsmaatregel zult u vanaf de dag van de operatie tot vier weken na de operatie een bloedverdunner gebruiken. Het recept hiervoor heeft u voor de operatie op de polikliniek van uw arts ontvangen. Na de operatie krijgt u een instructie over de wijze waarop u de bloedverdunner zelf kunt injecteren.

Restless legs
Soms komt het voor dat een patient na een knieprothese restless legs (onrustige benen) krijgt. Hiervoor is tegenwoordig een medicijn (Sifrol, 0,125 mg), dit moet u via uw huisarts aanvragen.

Aanrakingspijn bovenbeen
Soms ontstaat er (aanrakings)pijn in het bovenbeen na de operatie waar de bloedleegteband heeft gezeten. Deze pijn ontstaat door een tijdelijke beschadiging van de huidzenuwtjes. Dit is erg pijnlijk.

Zenuwbeschadiging
Zenuwbeschadiging (een zeldzame complicatie) kan pijn in het been veroorzaken of zwakte van bepaalde spiergroepen, met als gevolg een klapvoet die het lopen bemoeilijkt.

Overlijden
Het risico op overlijden tijdens of na een totale knieprotheseoperatie is zeer klein. Het overlijden is meestal het gevolg van een hartinfarct, herseninfarct of longembolie. Het risico is sterk afhankelijk van uw gezondheid voor de operatie. Uiteraard hebben relatief gezonde en jonge patiënten een lager risico.

Controles

Bij de 14-daagse controle worden de nietjes met een klein tangetje verwijderd. Dit is een prikkend gevoel dat bij de ene patiënt onaangenaam voelt en bij de ander niet.