terug
Hoe kunnen we u helpen?

Wat neemt u niet mee?
Het is verstandig sieraden en andere kostbaarheden, zoals bankpasjes en grotere geldbedragen niet mee te nemen. De kliniek is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten.

Wat mag u meenemen?
ViaSana heeft gratis internet op alle kamers. Neemt u gerust uw laptop, tablet of mobiele telefoon mee.

Extra check van uw gegevens
Een werkdag voor de ingreep vertellen we u telefonisch hoe laat u op de dag van ingreep aanwezig moet zijn. Tevens wordt uw gezondheidstoestand besproken. Op de dag van de ingreep vragen medewerkers meerdere malen aan u welke ingreep bij u verricht gaat worden en wat uw naam is. Uiteraard zijn al deze gegevens vooraf bij ons bekend. Deze landelijke richtlijn is een extra check op de juistheid van alle gegevens en maakt de ingreep nog veiliger.

AMO en medicijnen in originele verpakking(en) meenemen
Als u geen medicijnen gebruikt hoeft u geen AMO mee te brengen.
Bij opname moet u opnieuw een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) opvragen bij uw apotheek. ViaSana neemt alleen een AMO aan waar alle medicijnen op staan die u op dit moment gebruikt. Medicijnen die u zonder recept gebruikt staan niet op uw AMO, hier dient u zelf een overzicht van te maken en mee te nemen. Deze richtlijn van de IGJ voorkomt fouten en vergroot uw eigen veiligheid. Daarnaast dient u de medicijnen in hun originele verpakking(en) mee te nemen.

Nuchter blijven (niet eten, drinken en roken) (1)
Zes uur voor de opnametijd mag u niet meer eten en drinken. Zie folder anesthesiologie.

Innemen medicijnen zoals besproken met
anesthesioloog (2)
Wanneer u medicijnen gebruikt mogen deze alleen ingenomen worden in overleg met de anesthesio-loog of behandelend arts. Dit geldt met name als u bloedverdunners en medicijnen voor diabetes 2 of medicijnen voor hoge bloeddruk gebruikt. Zie folder anesthesiologie.

Verandering in medicijngebruik of gezondheidstoestand doorgeven (3)
U dient contact met ons op te nemen wanneer er veranderingen in uw medicijngebruik of gezondheidstoestand zijn opgetreden na uw bezoek aan de anesthesioloog of behandelend specialist.

Douche op de dag van opname (4)
Voorkom infecties en zorg dat uw huid zo schoon mogelijk is. Gebruik tijdens het douchen echter geen oliehoudende zeep en na het douchen geen bodylotion of vette crème. Dit maakt het desinfec-teren van de huid moeilijker. Ons advies is om uzelf op de dag van de opname goed te douchen met ‘gewoon’ water en zeep. Krijgt u een prothese dan wast u zich met Hibiscrub en gebruikt u de Bactroban volgens voorschrift. Om kans op wondjes te verkleinen mag u zich voor de operatie niet zelf scheren.

Geen lenzen, sieraden, piercings of make-up (5)
Tijdens uw operatie mag u geen make-up, sieraden, piercings en contactlenzen dragen, neem eventueel een bril mee. Bij een enkel- of voetoperatie, dient u nagellak en gelnagels te verwijderen.

Regel een contactpersoon en vervoer (6)
Wilt u ervoor zorgen dat u een contactpersoon regelt die bereikbaar is als u in de kliniek bent (neem contactgegevens mee) en u naar huis kan brengen (u mag niet zelf autorijden). Advies voor patiënten die een dagbehandeling ondergaan: Regel iemand die 24 uur na ontslag bij u thuis aanwezig kan zijn.

Ziek of wondjes (7)
Als u de dagen voor de ingreep wondjes of puistjes heeft (rond uw operatiegebied of elders op uw lichaam), verkouden bent, hoest of koorts heeft, moet u ons dit zo spoedig mogelijk laten weten. Vanwege het infectierisico kan de operatie mogelijk niet doorgaan op de geplande datum.

Bedenktijd en operatie annuleren In korte tijd krijgt u van veel mensen informatie en een operatie is soms snel gepland. Wanneer dit te snel voor u ging of wanneer u om een andere reden de operatie wilt annuleren, kunt u contact opnemen met de opnameplanning (0485 476 344). Wanneer u andere vragen heeft of twijfelt kunt u contact opnemen met ons algemene nummer (0485 476 330).

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Corona maatregelen
laatste nieuws