terug
Hoe kunnen we u helpen?

Samen zorgen dat de patiënt bewezen beste zorg krijgt

woensdag 29 januari 2020

Samen zorgen dat de patiënt bewezen beste zorg krijgt

Zelfstandige Klinieken Nederland heeft Yvette Pronk, wetenschapscoördinator in Kliniek ViaSana, gevraagd om zich namens de klinieken in te zetten voor Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Met de kennis en ervaring uit ViaSana hoopt Yvette een waardevolle bijdrage te leveren. Het programma ZE&GG heeft een ambitieus maar realistisch doel: Zorgevaluatie is over 5 jaar integraal onderdeel van het reguliere zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt.

Samen met acht partijen

Om de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te verbeteren, heeft minister voor Medische Zorg (en Sport) Bruno Bruins onderzoek naar de doelmatigheid van behandelingen als belangrijk speerpunt in zijn beleid. Eén van de programma’s om dit te bereiken is ZE&GG. Alle partijen die betrokken zijn bij het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 hebben samen het doel en de acties voor ZE&GG geformuleerd. Samen nemen zij de verantwoordelijk het programma uit te voeren. Dit zijn Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie Universitair medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie, Verplegenden & Verzorgenden Nederland, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Vanuit elke partij is een ervaringsdeskundige gevraagd om zitting te nemen in het programma. 

Veel ervaring met zorgevaluatie 

Namens ZKN zet Yvette zich in voor het programma: “Bij ViaSana hebben we veel ervaring met zorgevaluatie. Denk hierbij naast onze wetenschappelijk onderzoeken ook aan de patiënt gerapporteerde ervaringen (PREMs) en uitkomsten (PROMs) van de geleverde zorg. Deze worden standaard door alle operatieve orthopedisch patiënten en pijngeneeskundige patiënten ingevuld. Zo informeren we patiënten wat ze van een behandeling en het revalidatietraject kunnen verwachten, en evalueren wij intern waarop we onze behandelingen kunnen verbeteren. Ik vind het een hele mooie uitdaging om mij in te zetten voor ZE&GG, omdat ik dan vanuit een andere invalshoek met onderzoek bezig ben. Het past ook heel goed bij de visie van ViaSana om het maatschappelijk belang te bevorderen en ons kenniscentrum beter neer te zetten. Tegelijkertijd zie ik ook een grote overeenkomst tussen mijn werk als wetenschapscoördinator en deze mooie uitdaging, want ‘samen’ staat in ViaSana net zo centraal als in ZE&GG. Iedereen heeft zijn eigen kennis en kunde en die benutten we om het onderzoek in ViaSana en nu ook ZE&GG te laten slagen.”

Prioriteren namens de ZKN klinieken 

Binnen het programma ZE&GG zijn 13 acties geformuleerd. Om deze 13 acties succesvol voltooid te krijgen, licht Yvette toe: “Ik breng de kennis, ervaringen en vragen van alle ZKN klinieken naar het programma. Hiermee kan ik namens alle klinieken de juiste invulling geven aan de acties en laten we de andere partijen zien waar de kracht van klinieken ligt. Ook breng ik alle informatie van het programma en de andere partijen naar de klinieken. Eén van deze eerste acties was naar aanleiding van de extra subsidie ronde eind 2019. In samenwerking met ZonMw beoordelen we de ingestuurde projectaanvragen. Om dit goed te doen, is het bijvoorbeeld belangrijk te weten welke kennisvragen klinieken nu hebben. Zo kan ik namens de klinieken de juiste aanvragen prioriteren. Verder hoor ik wat de tips en tricks zijn van klinieken rondom zorgevaluatie, zodat andere klinieken niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en de andere partijen weten wat ze binnen zorgevaluatie van ZKN klinieken kunnen verwachten.”

Klinieken erg geschikt voor onderzoek

Eén van de voorwaarden voor het behalen van het ZKN keurmerk is dat de zorg in de kliniek wordt geëvalueerd met PROMs en PREMs. Yvette gelooft dat ZKN klinieken hierin voorop lopen: “PROMs en PREMs zijn een mooie manier om zorg te evalueren. Volgens mij is het voor klinieken met planbare zorg ook makkelijker om dit soort onderzoeken goed te organiseren. Al jaren behaalt ViaSana op de PROMs en PREMs het hoogste responspercentage van Nederland. Maar ook met andere onderzoeken merk ik dat we het goed kunnen organiseren in klinieken. Zo doen wij mee aan een landelijk onderzoek bij hernia patiënten genaamd de PLUS studie. Bij deze studie heeft ViaSana 26 van de in totaal 65 patiënten aangeleverd. De overige 39 patiënten zijn door 6 ziekenhuizen aangeleverd. De korte lijnen in een kliniek dragen hier aan bij. Mijn werkplek is op 10 meter afstand van de spreekkamers. Zo komen de specialisten en ik elkaar vaak tegen, al is dat bijvoorbeeld alleen maar even bij het koffiezetapparaat. Die korte lijnen maken het makkelijker om elkaar scherp te houden binnen een onderzoek. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat ViaSana met de andere klinieken een belangrijke bijdrage aan ZE&GG kunnen leveren. Een ambitieus, maar een realistisch en gezamenlijk doel waar ik met veel plezier mijn bijdrage aan lever.” 

Handige informatie:


Mike Gabriël
Mike Gabriël

Marketing manager

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: