terug
Hoe kunnen we u helpen?

Net als in andere ziekenhuizen kunt u alleen een afspraak maken bij ViaSana als u bent doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Als u de huisarts bezocht heeft ontvangen wij bijna altijd van de huisarts een digitale verwijsbrief met een ZD-nummer van ZorgDomein. In dat geval hoeft u geen verwijsbrief bij uw huisarts te regelen. Als u wel een verwijsbrief dient mee te nemen, zegt de telefoniste dit nadrukkelijk tegen u bij het plannen van de afspraak. Per 1 januari 2012 dienen alle patiënten die een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek als ViaSana bezoeken een geldige verwijsbrief te hebben. Dit geldt wanneer u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zonder geldige verwijsbrief kan uw eerste afspraak niet doorgaan, uw zorgverzekeraar laat dit niet toe. Geldige verwijzers zijn:

Geldigheid verwijsbrief

Wanneer de verwijsbrief wordt uitgeschreven dient binnen een jaar uw eerste bezoek aan ViaSana uitgevoerd te zijn. U heeft een nieuwe verwijsbrief nodig wanneer de periode tussen uw laatste afspraak en de vervolgafspraak langer dan een jaar is. Ook als dit een controle afspraak is naar aanleiding van een eerdere operatie.

Nieuwe zorgvraag

Wanneer u al bekend bent bij ViaSana maar met een andere zorgvraag (nieuwe klacht) komt, heeft u ook altijd een nieuwe verwijsbrief voor deze zorgvraag nodig.

Interne verwijzing

Wanneer u intern (binnen onze kliniek) wordt doorverwezen naar een andere specialist hoeft u niet meer voor een verwijsbrief te zorgen.

Second opinion

Bij een second opinion geldt andere regelgeving. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.